Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219050-003
244
72
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona murem betonowym, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami kamiennych bloków. W pobliżu naroży muru znajdują się kamienne ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element  kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914”i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.
Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. W 93 grobach pojedynczych pochowano 78 (lub 83) żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej. Niezidentyfikowano 41.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych nie będące grobami wojennymi.

Za nimi znajduje się mogiła zbiorowa, w której pochowano żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej, osoby cywilne - ofiary terroru hitlerowskiego oraz żołnierzy Armii Czerwonej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.
Za mogiłą zbiorową z I wojny światowej znajduje się obelisk z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1944 ROKU”.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Польская армия
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Красная армия
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Красная армия
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Красная армия
ISZCZUK LEJTNANT Красная армия
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Красная армия
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Красная армия
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Армия крайова (AK)
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ RJADOVOJ Красная армия
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ RJADOVOJ Красная армия
BOLIUBASZ SIEMION ANTONOWICZ Красная армия
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Красная армия
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ RJADOVOJ Красная армия
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Красная армия
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Австро-венгерская армия
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RALIS JOSEF Австро-венгерская армия
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DRS KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
HULAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUNZE KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KAINZ KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Австро-венгерская армия
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Австро-венгерская армия
MIKLÓS MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Австро-венгерская армия
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RICHTER OTTO Немецкая армия
KURT SEBASTIAN Немецкая армия
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM Немецкая армия
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST Немецкая армия
LEDEBUHR KARL MAX Немецкая армия
SCHULTZ WILHELM ALBERT Немецкая армия
BIEGALSKI ANTON Немецкая армия
MAKOWICZ MARIAN Австро-венгерская армия
GMUND JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
SINGER RUDOLF KORPORAL Австро-венгерская армия
KOCI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
STADILEK EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPUSZAK NIKOLAUS Австро-венгерская армия
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAAR Австро-венгерская армия
WIESER Австро-венгерская армия
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Русская армия
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Австро-венгерская армия
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEIER WILHELM INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRZEZINA JOHANN Австро-венгерская армия
MAYER ALFRED Австро-венгерская армия
PROSYNIAK MATTHEUS Австро-венгерская армия
STANGL GASPARUS Австро-венгерская армия
BARDZIŃSKI BLASIUS Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 34
Русская армия 8
Немецкая армия 7
Красная армия 123