Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213020-001
78
54
Główny element urządzenia mogiły stanowi ustawiony na prostokątnym podeście pomnik z piaskowca w formie ściętego ostrosłupa, zwieńczonego figurą orła w koronie. W narożach podestu znajdują się ozdobne betonowe kwietniki. Na frontowej ścianie pomnika znajduje się tablica z ciemnego kamienia, na której wyryty jest krzyż maltański ze słowami „NA POLU CHWAŁY” oraz tarczą na skrzyżowaniu ramion z wyobrażeniem orła. Na tablicy znajduje się napis: „POLEGŁYM/ W DNIACH 4 i 5.09 W RAJSKU/ ŻOŁNIERZOM-BOHATEROM/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W WALCE/ Z NAJEŹCĄ HITLEROWSKIM/ W 1939 R.”
Poniżej wyryte są w dwóch kolumnach nazwiska pochowanych:
– kolumna I: „BARAN ZYGMUNT, STRZ.16 PP/ BERNACKI FELIKS, STRZ. 16 PP/ BIELCZYK JÓZEF, STRZ. 16 PP/ BIGAJ PIOTR, UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ BRENNER MOJŻESZ, UR. 1915 R. STRZ. 20 PP/ CHWAŁA LEOPOLD, STRZ. 16 PP/ CHWESZCZUK TEOFIL, STRZ. 16 PP/ CIEŚLAK MICHAŁ, STRZ. 16 PP/ CZEPKOWICZ LUDIWK, STRZ. 16 PP/ ĆWIARTKA vel ĆWIERTKA JÓZEF, STRZ. 16 PP/ DEJ FRANCISZEK, UR. 1909 R. STRZ. 16 PP/ DUDEK ANDRZEJ, ST. STRZ. 16 PP/ GACEK vel GECEK, ST. STRZ. 16 PP/ GIERACKI PIOTR, STRZ. 16 PP/ GOLOFIT WACŁAW, STRZ. 16 PP/ KMAK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ KOWALIK WŁADYSŁAW, KPR. 16 PP/ KOWALSKI BRONISŁAW, STRZ. 16 PP/ KROK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ LEPIARCZYK JAN, UR. 1913 R. STRZ. 16 PP/ LIMANOWSKI JÓZEF, UR. 15.11.1915 R. STRZ. 16 PP/ ŁAŚ PIOTR, STRZ. 16 PP/ MICHNA STANISŁAW, UR. 1913 R. STRZ. 75 PP/ MIŚKA vel MISZKA JAN, STRZ./ MOLIN, ST. STRZ. 16 PP/ MOSLER TADEUSZ, UR. 1918 R. STRZ. 20 PP/ MUTWIL ROMAN, UR. 1915 R. STRZ. 20 PP/ MUTWIL ROMAN UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ NAWROT JÓZEF STRZ. 16 PP/”
– kolumna II: „NIZIŃSKI, STRZ. 16 PP/ PADLEWICZ vel PANKIEWICZ, UR. 1914 R. STRZ. 16 PP/ PODLASEK SZCZEPAN, SZER. 1 PP KOP/ PRZYBYŁA ZYFGRYD, STRZ. 16 PP/ SAJDEZA TADEUSZ, UR. 1914 R. STRZ. 16 PP/ SALACHA BRONISŁAW, UR. 1917 R. STRZ./ SIUDUŁ MIECZYSŁAW WILHELM STRZ. 16 PP/ STANKIEWICZ MARIAN, STRZ. 20 PP/ STANOCH MICHAŁ, STRZ 16 PP/ STAWORZ JAN, STRZ. 16 PP/ STEPANIUK TEODOR UR. 1916 R./ STOLARCZYK MICHAŁ OFICER/ STRUMYK … STRZ. 16 pp/ SULA MARCIN, UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ SZWEDA vel SCHWEDA ALFONS UR. 1915/ SZYMSKI TADEUSZ, STRZ. 20 PP/ SZUMANOWSKI JÓZEF, STRZ. 16 PP/ TKUCZYK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ TUMAN STANISŁAW UR. 1909 R. 16 PP/ WALTER KAZIMIERZ, STRZ. 20 PP/ WĘGIELNIK DAWID, UR. 1914 R. STRZ. 20 PP/ WĘGRZYN JÓZEF, UR. 1913 R. STRZ. 16 PP/ WIŚNIEWSKI TADEUSZ UR. 10.05.1914 R. STRZ. 16 PP/ WITOWSKI WŁADYSŁAW FRANCISZEK STRZ. 16 PP/ WYROBA JAN, UR. 1911 R. STRZ 16 PP/ ZEMGA GRZEGORZ UR. 1917 R. STRZ./ 24 NIEZNANI”.
Poniżej znajduje się dalszy ciąg inskrypcji:
„NAZWISKA OSÓB, KTÓRYCH ZWŁOKI ZABRAŁA RODZINA/ ELKIN IGNACY STRZ. †4.09.1939 R./ REIMSCHUSSEL ZYGMUNT, UR 28.09.1907 R. PPOR 203 PP/ MIESZKAŃCY BRZESZCZ 1962 R.”

Otoczenie pomnika stanowi skwer wydzielony ogrodzeniem ze słupków połączonych żelaznym łańcuchem. Dojście do pomnika jest wyłożone kostką.

W dniach 4-5 września w okolicach Brzeszcz i Rajska poległo ok. 80 żołnierzy Wojska Polskiego. Zwłoki pierwotnie pochowane w m. Rajsko ekshumowano w 1942 r. i pochowano na cmentarzu w Brzeszczach.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 221.
  • J. Kantyka, Upamiętnione miejsca walk o wyzwolenie społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986, s. 253.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 296-297.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BARAN ZYGMUNT STRZELEC Polnische Armee
BERNACKI FELIKS STRZELEC Polnische Armee
BIELCZYK JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
BIGAJ PIOTR STRZELEC Polnische Armee
BRENNER MOJŻESZ STRZELEC Polnische Armee
CHWAŁA LEOPOLD STRZELEC Polnische Armee
CHWESZCZUK TEOFIL STRZELEC Polnische Armee
CIEŚLAK MICHAŁ STRZELEC Polnische Armee
CZEPKOWICZ LUDWIK STRZELEC Polnische Armee
ĆWIARTKA VEL ĆWIERTKA JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
DEJ FRANCISZEK STRZELEC Polnische Armee
DUDEK ANDRZEJ STARSZY STRZELEC Polnische Armee
GACEK VEL GECEK STARSZY STRZELEC Polnische Armee
GIERACKI PIOTR STRZELEC Polnische Armee
GOLOFIT WACŁAW STRZELEC Polnische Armee
KMAK WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
KOWALIK WŁADYSŁAW KAPRAL Polnische Armee
KOWALSKI BRONISŁAW STRZELEC Polnische Armee
KROK WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
LEPIARCZYK JAN STRZELEC Polnische Armee
LIMANOWSKI JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
ŁAŚ PIOTR STRZELEC Polnische Armee
MICHNA STANISŁAW STRZELEC Polnische Armee
MIŚKA VEL MISZKA JAN STRZELEC Polnische Armee
MOLIN STARSZY STRZELEC Polnische Armee
MOSLER TADEUSZ STRZELEC Polnische Armee
MUTWIL ROMAN STRZELEC Polnische Armee
NAWROT JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
NIZIŃSKI STRZELEC Polnische Armee
PAULEWICZ VEL PANKIEWICZ STRZELEC Polnische Armee
PODLASEK SZCZEPAN SZEREGOWY Polnische Armee
PRZYBYŁA ZYGFRYD STRZELEC Polnische Armee
SAJDEZA TADEUSZ STRZELEC Polnische Armee
SALACHA BRONISŁAW STRZELEC Polnische Armee
SIUDUŁ MIECZYSŁAW WILHELM STRZELEC Polnische Armee
STANKIEWICZ MARIAN STRZELEC Polnische Armee
STANUCH MICHAŁ STRZELEC Polnische Armee
STAWORZ JAN STRZELEC Polnische Armee
STEPANIUK TEODOR Polnische Armee
STOLARCZYK MICHAŁ OFICER Polnische Armee
STRUMYK STRZELEC Polnische Armee
SULA MARCIN STRZELEC Polnische Armee
SZWEDA VEL SCHWEDA ALFONS Polnische Armee
SZYMSKI TADEUSZ STRZELEC Polnische Armee
SZUMANOWSKI JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
TKUCZYK WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
TUMAN STANISŁAW STRZELEC Polnische Armee
WALTER KAZIMIERZ STRZELEC Polnische Armee
WĘGIELNIK DAWID STRZELEC Polnische Armee
WĘGRZYN JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
WIŚNIEWSKI TADEUSZ STRZELEC Polnische Armee
WITOWSKI [FRANCISZEK] WŁADYSŁAW STRZELEC Polnische Armee
WYROBA JAN STRZELEC Polnische Armee
ZEMGA GRZEGORZ STRZELEC Polnische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Armee 24