Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1213020-001
78
54
Główny element urządzenia mogiły stanowi ustawiony na prostokątnym podeście pomnik z piaskowca w formie ściętego ostrosłupa, zwieńczonego figurą orła w koronie. W narożach podestu znajdują się ozdobne betonowe kwietniki. Na frontowej ścianie pomnika znajduje się tablica z ciemnego kamienia, na której wyryty jest krzyż maltański ze słowami „NA POLU CHWAŁY” oraz tarczą na skrzyżowaniu ramion z wyobrażeniem orła. Na tablicy znajduje się napis: „POLEGŁYM/ W DNIACH 4 i 5.09 W RAJSKU/ ŻOŁNIERZOM-BOHATEROM/ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W WALCE/ Z NAJEŹCĄ HITLEROWSKIM/ W 1939 R.”
Poniżej wyryte są w dwóch kolumnach nazwiska pochowanych:
– kolumna I: „BARAN ZYGMUNT, STRZ.16 PP/ BERNACKI FELIKS, STRZ. 16 PP/ BIELCZYK JÓZEF, STRZ. 16 PP/ BIGAJ PIOTR, UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ BRENNER MOJŻESZ, UR. 1915 R. STRZ. 20 PP/ CHWAŁA LEOPOLD, STRZ. 16 PP/ CHWESZCZUK TEOFIL, STRZ. 16 PP/ CIEŚLAK MICHAŁ, STRZ. 16 PP/ CZEPKOWICZ LUDIWK, STRZ. 16 PP/ ĆWIARTKA vel ĆWIERTKA JÓZEF, STRZ. 16 PP/ DEJ FRANCISZEK, UR. 1909 R. STRZ. 16 PP/ DUDEK ANDRZEJ, ST. STRZ. 16 PP/ GACEK vel GECEK, ST. STRZ. 16 PP/ GIERACKI PIOTR, STRZ. 16 PP/ GOLOFIT WACŁAW, STRZ. 16 PP/ KMAK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ KOWALIK WŁADYSŁAW, KPR. 16 PP/ KOWALSKI BRONISŁAW, STRZ. 16 PP/ KROK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ LEPIARCZYK JAN, UR. 1913 R. STRZ. 16 PP/ LIMANOWSKI JÓZEF, UR. 15.11.1915 R. STRZ. 16 PP/ ŁAŚ PIOTR, STRZ. 16 PP/ MICHNA STANISŁAW, UR. 1913 R. STRZ. 75 PP/ MIŚKA vel MISZKA JAN, STRZ./ MOLIN, ST. STRZ. 16 PP/ MOSLER TADEUSZ, UR. 1918 R. STRZ. 20 PP/ MUTWIL ROMAN, UR. 1915 R. STRZ. 20 PP/ MUTWIL ROMAN UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ NAWROT JÓZEF STRZ. 16 PP/”
– kolumna II: „NIZIŃSKI, STRZ. 16 PP/ PADLEWICZ vel PANKIEWICZ, UR. 1914 R. STRZ. 16 PP/ PODLASEK SZCZEPAN, SZER. 1 PP KOP/ PRZYBYŁA ZYFGRYD, STRZ. 16 PP/ SAJDEZA TADEUSZ, UR. 1914 R. STRZ. 16 PP/ SALACHA BRONISŁAW, UR. 1917 R. STRZ./ SIUDUŁ MIECZYSŁAW WILHELM STRZ. 16 PP/ STANKIEWICZ MARIAN, STRZ. 20 PP/ STANOCH MICHAŁ, STRZ 16 PP/ STAWORZ JAN, STRZ. 16 PP/ STEPANIUK TEODOR UR. 1916 R./ STOLARCZYK MICHAŁ OFICER/ STRUMYK … STRZ. 16 pp/ SULA MARCIN, UR. 1915 R. STRZ. 16 PP/ SZWEDA vel SCHWEDA ALFONS UR. 1915/ SZYMSKI TADEUSZ, STRZ. 20 PP/ SZUMANOWSKI JÓZEF, STRZ. 16 PP/ TKUCZYK WŁADYSŁAW, STRZ. 16 PP/ TUMAN STANISŁAW UR. 1909 R. 16 PP/ WALTER KAZIMIERZ, STRZ. 20 PP/ WĘGIELNIK DAWID, UR. 1914 R. STRZ. 20 PP/ WĘGRZYN JÓZEF, UR. 1913 R. STRZ. 16 PP/ WIŚNIEWSKI TADEUSZ UR. 10.05.1914 R. STRZ. 16 PP/ WITOWSKI WŁADYSŁAW FRANCISZEK STRZ. 16 PP/ WYROBA JAN, UR. 1911 R. STRZ 16 PP/ ZEMGA GRZEGORZ UR. 1917 R. STRZ./ 24 NIEZNANI”.
Poniżej znajduje się dalszy ciąg inskrypcji:
„NAZWISKA OSÓB, KTÓRYCH ZWŁOKI ZABRAŁA RODZINA/ ELKIN IGNACY STRZ. †4.09.1939 R./ REIMSCHUSSEL ZYGMUNT, UR 28.09.1907 R. PPOR 203 PP/ MIESZKAŃCY BRZESZCZ 1962 R.”

Otoczenie pomnika stanowi skwer wydzielony ogrodzeniem ze słupków połączonych żelaznym łańcuchem. Dojście do pomnika jest wyłożone kostką.

W dniach 4-5 września w okolicach Brzeszcz i Rajska poległo ok. 80 żołnierzy Wojska Polskiego. Zwłoki pierwotnie pochowane w m. Rajsko ekshumowano w 1942 r. i pochowano na cmentarzu w Brzeszczach.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 221.
  • J. Kantyka, Upamiętnione miejsca walk o wyzwolenie społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986, s. 253.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 296-297.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BARAN ZYGMUNT STRZELEC Польская армия
BERNACKI FELIKS STRZELEC Польская армия
BIELCZYK JÓZEF STRZELEC Польская армия
BIGAJ PIOTR STRZELEC Польская армия
BRENNER MOJŻESZ STRZELEC Польская армия
CHWAŁA LEOPOLD STRZELEC Польская армия
CHWESZCZUK TEOFIL STRZELEC Польская армия
CIEŚLAK MICHAŁ STRZELEC Польская армия
CZEPKOWICZ LUDWIK STRZELEC Польская армия
ĆWIARTKA VEL ĆWIERTKA JÓZEF STRZELEC Польская армия
DEJ FRANCISZEK STRZELEC Польская армия
DUDEK ANDRZEJ STARSZY STRZELEC Польская армия
GACEK VEL GECEK STARSZY STRZELEC Польская армия
GIERACKI PIOTR STRZELEC Польская армия
GOLOFIT WACŁAW STRZELEC Польская армия
KMAK WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
KOWALIK WŁADYSŁAW KAPRAL Польская армия
KOWALSKI BRONISŁAW STRZELEC Польская армия
KROK WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
LEPIARCZYK JAN STRZELEC Польская армия
LIMANOWSKI JÓZEF STRZELEC Польская армия
ŁAŚ PIOTR STRZELEC Польская армия
MICHNA STANISŁAW STRZELEC Польская армия
MIŚKA VEL MISZKA JAN STRZELEC Польская армия
MOLIN STARSZY STRZELEC Польская армия
MOSLER TADEUSZ STRZELEC Польская армия
MUTWIL ROMAN STRZELEC Польская армия
NAWROT JÓZEF STRZELEC Польская армия
NIZIŃSKI STRZELEC Польская армия
PAULEWICZ VEL PANKIEWICZ STRZELEC Польская армия
PODLASEK SZCZEPAN SZEREGOWY Польская армия
PRZYBYŁA ZYGFRYD STRZELEC Польская армия
SAJDEZA TADEUSZ STRZELEC Польская армия
SALACHA BRONISŁAW STRZELEC Польская армия
SIUDUŁ MIECZYSŁAW WILHELM STRZELEC Польская армия
STANKIEWICZ MARIAN STRZELEC Польская армия
STANUCH MICHAŁ STRZELEC Польская армия
STAWORZ JAN STRZELEC Польская армия
STEPANIUK TEODOR Польская армия
STOLARCZYK MICHAŁ OFICER Польская армия
STRUMYK STRZELEC Польская армия
SULA MARCIN STRZELEC Польская армия
SZWEDA VEL SCHWEDA ALFONS Польская армия
SZYMSKI TADEUSZ STRZELEC Польская армия
SZUMANOWSKI JÓZEF STRZELEC Польская армия
TKUCZYK WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
TUMAN STANISŁAW STRZELEC Польская армия
WALTER KAZIMIERZ STRZELEC Польская армия
WĘGIELNIK DAWID STRZELEC Польская армия
WĘGRZYN JÓZEF STRZELEC Польская армия
WIŚNIEWSKI TADEUSZ STRZELEC Польская армия
WITOWSKI [FRANCISZEK] WŁADYSŁAW STRZELEC Польская армия
WYROBA JAN STRZELEC Польская армия
ZEMGA GRZEGORZ STRZELEC Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Польская армия 24