Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-006
33
8
Cmentarz położony jest w pobliżu linii kolejowej Gorlice-Biecz przy brzegu rzeki Ropa. Zbudowany został na planie prostokąta. Wejście znajdujące się od strony południowej zamyka metalowa furtka.. Obecnie cmentarz ogrodzony jest murem oraz metalowym płotem drabinkowym. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem łączącym oba ramiona. Obecnie układ kwater jest trudny do zidentyfikowania. Na cmentarzu brak po krzyżach nagrobnych pozostały jedynie betonowe postumenty i kamienne kopce. Cmentarz zawiera 5 grobów pojedynczych, 5 rzędowych i 3 masowe.
 
Pochowano tu 11 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 503-504.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
RACZKA ANDREAS Österreich-Ungarische Armee
CHOMIK PAUL Österreich-Ungarische Armee
PIETKA ADALBERT Österreich-Ungarische Armee
ZAJĄC STANISLAUS Österreich-Ungarische Armee
RAMIAN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
PADLO FRANZ Österreich-Ungarische Armee
LISZEK ANTON Österreich-Ungarische Armee
TURAJ ANTON Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 3
Russische Armee 22