Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-006
33
8
Cmentarz położony jest w pobliżu linii kolejowej Gorlice-Biecz przy brzegu rzeki Ropa. Zbudowany został na planie prostokąta. Wejście znajdujące się od strony południowej zamyka metalowa furtka.. Obecnie cmentarz ogrodzony jest murem oraz metalowym płotem drabinkowym. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem łączącym oba ramiona. Obecnie układ kwater jest trudny do zidentyfikowania. Na cmentarzu brak po krzyżach nagrobnych pozostały jedynie betonowe postumenty i kamienne kopce. Cmentarz zawiera 5 grobów pojedynczych, 5 rzędowych i 3 masowe.
 
Pochowano tu 11 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 503-504.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
RACZKA ANDREAS Armia austro-węgierska
CHOMIK PAUL Armia austro-węgierska
PIETKA ADALBERT Armia austro-węgierska
ZAJĄC STANISLAUS Armia austro-węgierska
RAMIAN FRANZ Armia austro-węgierska
PADLO FRANZ Armia austro-węgierska
LISZEK ANTON Armia austro-węgierska
TURAJ ANTON Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 3
Armia rosyjska 22