Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-006
33
8
Cmentarz położony jest w pobliżu linii kolejowej Gorlice-Biecz przy brzegu rzeki Ropa. Zbudowany został na planie prostokąta. Wejście znajdujące się od strony południowej zamyka metalowa furtka.. Obecnie cmentarz ogrodzony jest murem oraz metalowym płotem drabinkowym. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem łączącym oba ramiona. Obecnie układ kwater jest trudny do zidentyfikowania. Na cmentarzu brak po krzyżach nagrobnych pozostały jedynie betonowe postumenty i kamienne kopce. Cmentarz zawiera 5 grobów pojedynczych, 5 rzędowych i 3 masowe.
 
Pochowano tu 11 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 503-504.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
RACZKA ANDREAS Австро-венгерская армия
CHOMIK PAUL Австро-венгерская армия
PIETKA ADALBERT Австро-венгерская армия
ZAJĄC STANISLAUS Австро-венгерская армия
RAMIAN FRANZ Австро-венгерская армия
PADLO FRANZ Австро-венгерская армия
LISZEK ANTON Австро-венгерская армия
TURAJ ANTON Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 3
Русская армия 22