War graves
in Małopolska
1205020-006
33
8
Cmentarz położony jest w pobliżu linii kolejowej Gorlice-Biecz przy brzegu rzeki Ropa. Zbudowany został na planie prostokąta. Wejście znajdujące się od strony południowej zamyka metalowa furtka.. Obecnie cmentarz ogrodzony jest murem oraz metalowym płotem drabinkowym. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż z półkolistym zadaszeniem łączącym oba ramiona. Obecnie układ kwater jest trudny do zidentyfikowania. Na cmentarzu brak po krzyżach nagrobnych pozostały jedynie betonowe postumenty i kamienne kopce. Cmentarz zawiera 5 grobów pojedynczych, 5 rzędowych i 3 masowe.
 
Pochowano tu 11 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 503-504.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Surname Forename Rank Military formation  
RACZKA ANDREAS Austro-Hungarian Army
CHOMIK PAUL Austro-Hungarian Army
PIETKA ADALBERT Austro-Hungarian Army
ZAJĄC STANISLAUS Austro-Hungarian Army
RAMIAN FRANZ Austro-Hungarian Army
PADLO FRANZ Austro-Hungarian Army
LISZEK ANTON Austro-Hungarian Army
TURAJ ANTON Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 3
Russian Army 22