Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219020-003
154
14
Mogiła ma kształt kopca o wysokości 3,7 m. Na szczycie kopca znajduje się pomnik, który otaczają kamienne słupy, połączone łańcuchami. Na trzech ścianach postumentu pomnika umieszczone są granitowe tablice z napisami memoratywnymi. Pomnik przedstawia kobietę stojącą pod krzyżem. Kobieta jest alegorią cierpiącej Polski. U jej stóp znajduje się rzeźba orła, wzbijającego się do lotu.

W mogile pochowani są powstańcy z oddziału płk. Suchorzewskiego, który 26 lutego 1846 roku stoczył bitwę pod Gdowem z oddziałem armii austriackiej płk Benedeka. 154 powstańców, poległych w czasie bitwy, pochowano na terenie pastwiska obok cmentarza. W 1906 roku na mogiłach powstańców usypano kopiec i włączono go w obręb cmentarza.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Wawel-Louis, Kronika Rewolucyi Krakowskiej, Kraków 1898, s. 147-148.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ROTTEMUND MICHAŁ Kämpfer des Krakauer Aufstands
SIEDLECKI JÓZEF Kämpfer des Krakauer Aufstands
LOCHER - RITTER FRYDERYK Kämpfer des Krakauer Aufstands
STEFANIDES ALOJZY Kämpfer des Krakauer Aufstands
CZEWSKI MICHAŁ Kämpfer des Krakauer Aufstands
NAJDER ANTONI Kämpfer des Krakauer Aufstands
DROZDOWSKI EDWARD Kämpfer des Krakauer Aufstands
PILCHOWSKI WOJCIECH Kämpfer des Krakauer Aufstands
STRUNA WALENTY Kämpfer des Krakauer Aufstands
MAŁEK WOJCIECH Kämpfer des Krakauer Aufstands
JANISZEWSKI Kämpfer des Krakauer Aufstands
CAMON FRANCISZEK Kämpfer des Krakauer Aufstands
SKAWIŃSKI Kämpfer des Krakauer Aufstands
BOROWIEC ANTONI Kämpfer des Krakauer Aufstands
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Kämpfer des Krakauer Aufstands 140