Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219020-003
154
14
Mogiła ma kształt kopca o wysokości 3,7 m. Na szczycie kopca znajduje się pomnik, który otaczają kamienne słupy, połączone łańcuchami. Na trzech ścianach postumentu pomnika umieszczone są granitowe tablice z napisami memoratywnymi. Pomnik przedstawia kobietę stojącą pod krzyżem. Kobieta jest alegorią cierpiącej Polski. U jej stóp znajduje się rzeźba orła, wzbijającego się do lotu.

W mogile pochowani są powstańcy z oddziału płk. Suchorzewskiego, który 26 lutego 1846 roku stoczył bitwę pod Gdowem z oddziałem armii austriackiej płk Benedeka. 154 powstańców, poległych w czasie bitwy, pochowano na terenie pastwiska obok cmentarza. W 1906 roku na mogiłach powstańców usypano kopiec i włączono go w obręb cmentarza.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • J. Wawel-Louis, Kronika Rewolucyi Krakowskiej, Kraków 1898, s. 147-148.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ROTTEMUND MICHAŁ Краковские повстанцы
SIEDLECKI JÓZEF Краковские повстанцы
LOCHER - RITTER FRYDERYK Краковские повстанцы
STEFANIDES ALOJZY Краковские повстанцы
CZEWSKI MICHAŁ Краковские повстанцы
NAJDER ANTONI Краковские повстанцы
DROZDOWSKI EDWARD Краковские повстанцы
PILCHOWSKI WOJCIECH Краковские повстанцы
STRUNA WALENTY Краковские повстанцы
MAŁEK WOJCIECH Краковские повстанцы
JANISZEWSKI Краковские повстанцы
CAMON FRANCISZEK Краковские повстанцы
SKAWIŃSKI Краковские повстанцы
BOROWIEC ANTONI Краковские повстанцы
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Краковские повстанцы 140