Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208050-002
228
23
Kwatera założona jest na planie nieregularnego wieloboku przylegającego z jednej strony do alejki cmentarnej. Główny element kwatery stanowi pomnik w formie tablicy z wykonanym z metalowych liter napisem: „POMNIK/ POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY RADZIECKICH/ 1945/ ПАМЯТНИК ПОГИБШЫХ. СОВЕТСКИХ ВОИНОВ”. Przed pomnikiem znajduje się ława z kamiennych płyt oraz kamienny słup zwieńczony zniczem. W kwaterze umieszczone są lastrykowe nagrobki z prostokątną stelą u wezgłowia. Na stelach znajdują się prostokątne emaliowane tabliczki z czerwoną gwiazdą na białym tle. Na części nagrobków zamontowane są również prostokątne kamienne tablice z nazwiskami pochowanych.

U wezgłowia jednego z grobów zamiast steli znajduje się betonowy obelisk z wyrytą pięcioramienną gwiazdą na frontowej ścianie, umieszczony na dwustopniowym postumencie. Na licu postumentu umieszczona jest tablica w języku rosyjskim: „Офицер Красной Армии Старшый Леитенаит/ Корбут Иван Антонович/ родился 23 Августа 1903 г. в городе киев/ погиб 29 марта 1945 года/ при исполнении служебных обязанностей/ на должности помощника военного/ коменанта города Мехув/ спи наш воевой друг товарищ!/ Память мы о тебе сохраним”.

Na rogu kwatery przy alejce znajduje się prostokątna, granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim: „EWIDENCJA POCHOWANYCH ŻOŁNIERZY/ ARMII RADZIECKIEJ I WOJSKA POLSKIEGO ZNAJDUJE SIĘ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WYDZ. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZK. W MIECHOWIE, UL. SIENKIEWICZA 25”.

Pochowano tu 228 żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych z ran w okresie II wojny światowej na terenie miejscowości: Antolka, Brończyce, Bukowska Wola, Charsznica, Cisia Wola, Chodów Czechy, Dosłońce, Falniów, Gołcza, Jaksice, Kalina-Rędziny, Kępie, Klonów, Kościejów, Książ Wielki, Lipna Wola, Maków, Miechów, Milecie, Moczydło, Niedźwiedź, Orłów, Podmiejska Wola, Polanowice, Prandocin, Przesławice-Celiny, Racławice, Skrzeszowice, Sławice, Słomniki, Smroków, Strzeżów, Szczepanowice, Śladów, Trątnowice, Waganowice, Wężerów, Wielka Wieś, Wierzchowisko, Witowice, Wysocice, Zaryszyn.

Ostatni pochówek miał miejsce 2 lipca 2021 r., gdy pochowano tu szczątki żołnierza sowieckiego odnalezione podczas prac archeologicznych przy budowie drogi S7 w rejonie Smrokowa.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 1031.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 7.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 135-136.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003., Varšava-Moskva 2003.
  • J. Mrożkiewicz, Cmentarz parafialny w Miechowie, Kraków 2007, s. 502-505.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 100-102.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
LENSKIJ [LEŃSKI] ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
MOSKWIN WIKTOR WASILJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CZEPURIN SIERGIEJ NIKOŁAJEWICZ MŁODSZYJ LEJTNANT Armia Czerwona
MASOWIEC LEWKO SIŁOWICZ Armia Czerwona
GAJDU [GAJDOW] WASILIJ PAWŁOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CZECZKO JOSIF NIKITOWICZ STARSZINA Armia Czerwona
KONSTANTINOW GAWRIŁ JEGOROWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KAZIMIRCZUK IWAN CHARITONOWICZ Armia Czerwona
SZCZUR IWAN SIEMIONOWICZ Armia Czerwona
SZIGANOW [SZAGINOW] ANDRIEJ GAWRIŁOWICZ Armia Czerwona
RAKICKIJ ROMAN WASILJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
STULNIKOW IWAN MATWIEJEWICZ STARSZYJ LEJTNANT Armia Czerwona
JAKOWLEWICZ ALEKSIEJ TIMOFIEJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
POLISZCZUK NESTOR PIETROWICZ Armia Czerwona
GARIUK GRIGORIJ DMITRIJEWICZ Armia Czerwona
NINIEJEW [MINIEJEW] PAWIEŁ ALEKSIEJEWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
KOWAŁYK IWAN IGNATIEJEWICZ Armia Czerwona
MARCZISZIN MICHAŁ STIEPANOWICZ Armia Czerwona
GUTNIK ILJA NIKOŁAJEWICZ Armia Czerwona
ORENSZTEJN LEONID NAUMOWICZ Armia Czerwona
ZACHARJAN WAGINAK SIEMIONOWICZ Armia Czerwona
SIELIFANOW DMITRIJ IWANOWICZ Armia Czerwona
RJABOW PIETR MAKAROWICZ KAPITAN Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 205