Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201020-002
86
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony prostymi betonowymi słupkami połączonymi żelaznymi rurami. Główny akcent architektoniczny to wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem krytym blachą o ząbkowanych krawędziach, osadzony na betonowej podstawie. Groby miały formę kopców mogilnych, ośmiu prostokątnych i jednego centralnego na rzucie kwadratu, oznaczonych osadzonymi na betonowych cokołach:

– krzyżami z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, jednym łacińskim i jednym dwuramiennym
– krzyżami z prętów o romboidalnych zakończeniach ramion, dwoma łacińskimi i dwoma dwuramiennymi.
Główny akcent cmentarza to drewniany krzyż pomnikowy typu łacińskiego przykryty półkolistym blaszanym daszkiem.
Według archiwalnej fotografii pierwotne ogrodzenie wykonane było z drewnianych bali.

W 4 grobach zbiorowych i 6 pojedynczych pochowano 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 34 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 181, 329, 781-793, GW 62 s. 15 (fotografia)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 367.
  • J. Drogomir., Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 202.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 350
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 103.
  • L. Ratajczak, Gierczyce. Historia wsi życiem ludzi pisana, Gierczyce 2018.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 54
Armia rosyjska 32