Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1207010-001
688
130
Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych drogą, stanowiących jedną całość kompozycyjną. Kwatera południowa założona jest na planie nieregularnego wieloboku, rozszerzającego się w kierunku wschodnim. Jej ogrodzenie stanowi mur kamienny. Głównym elementem kwatery jest kaplica usytuowana w linii ogrodzenia od strony południowo-wschodniej. W ścianę kaplicy wmurowana jest tablica z napisem w języku niemieckim:
„AUF DEN WESTGALIZISCHEN SCHLACHTFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM Kuk MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER EDL. v. WOLFSZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHOFE/ – DAVON IM BEREICHE DER/ K K BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT/ LIMANOWA 13 FRIEDHOFE –/ ERBAUT WORDEN”.
 
Dwa wejścia znajdujące się po obu stronach kaplicy, zamykane są dwuskrzydłowymi wrotami. W kwaterze znajduje się pomnik w formie zwieńczonego kulą graniastosłupa o trójkątnej podstawie, na trójstopniowym postumencie. Na ścianach pomnika umieszczone są tablice memoratywne z napisami w języku niemieckim i węgierskim:
– Tablica I: „AM DIESER STÄTTE FIEL/ OBERST/ OTHMAR MUHR/ INMITTEN SEINER/ TAPFEREN 9. HUSAREN/ AM 11.XII.1914”
– Tablica II: „1914 DECEMBER 12-11 IKÉN/ EZREDES URUKKAL/ EGYÜTT HALT/ HUSZAROK/ DRÁGA VERENEK/ KEMÉNY ÖKLENÉK/ SZÓLTAN MAGYAR/ HÜSÉGÉNEK/ EMLÉKÉRE”
 
– Tablica III, z nazwiskami poległych w dniu 11 grudnia 1914 r. żołnierzy 9 pułku huzarów.
 
W kwaterze południowej występują nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, osadzonych na betonowych postumentach,
– kamiennych steli, zakończony dwuspadowo,  z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem lotaryńskim,
– steli zakończonych łukiem w „ośli grzbiet”, z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego,
– betonowych krzyży, z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem łacińskim z motywem wieńca laurowego.
 
Na nagrobkach umieszczone są owalne tabliczki z informacjami o pochowanych z czarnymi napisami na zielonym tle.
 
 
W odległości 30 m. na zachód od południowej części cmentarza na łące znajduje się pomnik upamiętniający śmierć na polu bitwy hr. Leonharda grafa von Thun und Hohenstein.
 
 
Kwatera północna stanowi kolisty, wyłożony płytami chodnikowymi taras, od północy ograniczony zadrzewioną skarpą. Na odcinku długości ok. 2/3 obwodu kwatera otoczona jest wysokim murem kamiennym. Od strony drogi, do kwatery prowadzą dwie alejki. W centrum tej części cmentarza zlokalizowany jest pomnik w formie słupa z kamiennych bloków, zwieńczonego krzyżem maltańskim. W zachodniej części kwatery znajduje się 5 mogił ziemnych w betonowych obramowaniach. Na mogiłach umieszczone są kamienne nagrobki. W kwaterze znajdują są dwie granitowe płyty z napisami (w języku polskim i rosyjskim): „W tym miejscu spoczywają prochy 236 rosyjskich żołnierzy i jeńców, którzy zginęli na terytorium powiatu limanowskiego w czasie II wojny światowej/ Pokój ich duszom”.
 
Cmentarz założony został na wzgórzu Jabłoniec, na którym w grudniu 1914 r. toczyły się walki. W dniu 11 grudnia 1914 r. żołnierze 9 pułku huzarów wyparli wojska rosyjskie ze wzgórza. W boju na Jabłońcu poległ dowódca pułku – pułkownik Othmar Muhr. Po bitwie na wzgórzu Jabłoniec urządzono cmentarz wojenny, wznosząc kaplicę–mauzoleum, gdzie spoczęły szczątki poległego dowódcy 9 pułku huzarów. W okresie międzywojennym przeniesiono je do rodzinnej miejscowości Othmara Muhra.
 
Na cmentarzu pochowano 140 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej, 297 z armii rosyjskiej poległych w okresie I wojny światowej, z których zidentyfikowano 122. W kwaterze północnej pochowanych zostało 250 żołnierzy sowieckich poległych na terenie powiatu limanowskiego w okresie II wojny światowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 1030 (ekshumacje żołnierzy sowieckich).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 6.
  • J. Bator, Wojna Galicyjska, Kraków 2005, s. 128-131.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 396-398.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 304-307.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 375-377.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 142-145.
  • K. Garduła, L. Ogórek, Śladami I wojny światowej. Między Rabą a Dunajcem, Kraków 1989, s. 100-105.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 186-187.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
RECHMANN JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
JĘDRUCH JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RAPKIEWICZ [POPKIEWICZ] PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RATKIEWICZ [ROPKIEWICZ] PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TRASKA [TRZASKA] ALEXANDER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BENDEJCZUK WASYL Armia austro-węgierska
MÉZGA ANTAL Armia austro-węgierska
NÉMETH STEFAN Armia austro-węgierska
DEUTSCH JENÖ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HAJDU MIHÁLY GEFREITER Armia austro-węgierska
ERÖS ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
VIZSOLYI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZÄBO JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
TOMORI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
BOROSZCZUK THEODOR Armia austro-węgierska
HÖNIG STEFAN HUSAR Armia austro-węgierska
PELLE PAUL HUSAR Armia austro-węgierska
KISS ARON HUSAR Armia austro-węgierska
BENEDEK [BENDEK] LUDWIG HUSAR Armia austro-węgierska
TOTH LUDWIG WACHTMEISTER Armia austro-węgierska
KOWACS JULIUS [LUGWIG K] WACHTMEISTER Armia austro-węgierska
FÜLEKI MICHAEL KORPORAL Armia austro-węgierska
JÓZSA ALEXANDER KORPORAL Armia austro-węgierska
MOHAROS [MOLAROS] JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
NECZANOV N. KORPORAL Armia austro-węgierska
SINGER JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
KIRCHHOFFER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
BAGO [ROGO] STEFAN HUSAR Armia austro-węgierska
FAREKAS [TAREKAS] JÓZSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
NAGY JOHANN PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
FISKUS [PISKUS] ANDREAS HUSAR Armia austro-węgierska
NOWAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEKE IMRE HONVED Armia austro-węgierska
MURANYI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
CSATO ALBERT GEFREITER Armia austro-węgierska
SZEPESZY [SEPESSY] KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
GYWICSIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TREMBECZKI MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
BOR [BAR] ANDREAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SIMAKIEWICZ STANISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIC TOMASI INFANTERIST Armia austro-węgierska
KISZELY JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LACZI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BROSZKO ELIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KARAKULA JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
PAJĄK PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KURZAK [KUSZAK] GEORG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LEHRMANN [LERMANN] DAVID SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LISIECKI FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MATUSIAK MARTIN GEFREITER Armia austro-węgierska
LUCYK GREGOR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIETLUCH JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DANELIUK WASIL KORPORAL Armia austro-węgierska
OSTRNUL KARL RESERVIST DRAGON Armia austro-węgierska
STRAKA [PTRAKA] JOHANN RESERVIST DRAGON Armia austro-węgierska
TKACZYK JOSEF GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
ERDÉLYI STEFAN HUSAR Armia austro-węgierska
KISS FRANZ HUSAR Armia austro-węgierska
HANGJATI VALENTIN HUSAR Armia austro-węgierska
HALAS PETER RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
BAUER ANTON HUSAR Armia austro-węgierska
SZEKELY SIGMUND RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
ENDREDI LUKAS RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
CHMURKA ANDREAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LYŠKO JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STRAP JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
TURZYŃSKI JOHANN MUSKEITIER Armia niemiecka
VARGA [VARYA] JOHANN WACHTMEISTER Armia austro-węgierska
CSALANU [CSALAMI] JOHANN RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
DARÁZS JOHANN RESERVIST HUSAR Armia austro-węgierska
LÓS STEFAN RESERVIST HUSAR Armia austro-węgierska
NAGY KOLOMAN RESERVIST HUSAR Armia austro-węgierska
PÓSTA ALEXANDER ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
TOTH ALEXANDER KORPORAL Armia austro-węgierska
CSUKA JOSEF RESERVIST PATROUILLENFÜHRER [INFANTERIST] Armia austro-węgierska
FEHÉR FRANZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
SAJÓ ANTON HUSAR Armia austro-węgierska
MOLNÁR MICHAEL HUSAR Armia austro-węgierska
MUCZA GREGOR RESERVIST HUSAR Armia austro-węgierska
BRYNSA ABRAM INFANTERIST Armia rosyjska
OLEKSIUK MAXIMILIAN Armia austro-węgierska
KRESIAK WASIL Armia austro-węgierska
KOPCZUK ILKO Armia austro-węgierska
CHARIUK IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZPETCZUK WASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HREM GABRIEL Armia austro-węgierska
PYSZCZAK DYMITR Armia austro-węgierska
HEISTEN WOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEREZDYNA [BEREZDYNIUK] DYMITR [DEMETER] LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
NAZARKO THEODOR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GULYAS JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BELMEGA OLEXA INFANTERIST Armia austro-węgierska
HNATIUK DEMETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZATRUK WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAKSEMCZUK ILIA INFANTERIST Armia austro-węgierska
GICZI WENDELIN KORPORAL Armia austro-węgierska
HAJTÓ STEFAN KORPORAL Armia austro-węgierska
NÉMETH LUDWIG KORPORAL Armia austro-węgierska
BOLLA ALEXANDER HUSAR Armia austro-węgierska
KISFALUDY JOHANN HUSAR Armia austro-węgierska
KISS GEORG HUSAR Armia austro-węgierska
KOSZTOLÁNYI PHILLIP HUSAR Armia austro-węgierska
MARKO STEFAN HUSAR Armia austro-węgierska
NÉMETH PAUL HUSAR Armia austro-węgierska
DÖMOTÖR FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
GÖCZY [GOCZI] ALEXANDER KORPORAL Armia austro-węgierska
MATES ALEXANDER KORPORAL Armia austro-węgierska
HUSZAR STEFAN PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
ORAVETZ WENZEL HUSAR Armia austro-węgierska
PETI ALEXANDER HUSAR Armia austro-węgierska
PRIBER [PRIEBER] IGNAZ HUSAR Armia austro-węgierska
SÖPRÜ [SOPRII] STEFAN HUSAR Armia austro-węgierska
TOMBOR PAUL HUSAR Armia austro-węgierska
TUBA JOSEF HUSAR Armia austro-węgierska
GULDI [GUDLI] WENDELIN HUSAR Armia austro-węgierska
ERDÖS ALEXANDER HUSAR Armia austro-węgierska
PALÁSTI JOHANN HUSAR Armia austro-węgierska
VAS LADISLAUS HUSAR KORPORAL Armia austro-węgierska
ANDRUSZKO ADAM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KACZMAR MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LICHACZ ANDREAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRYWONOS JURIJ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
ANDRIEJEW PAJT NIKOŁAJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
FIEDOROWICZ WŁADIMIR AGAPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOROLKOW NIKOŁAJ MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
PANASEŃKO ALEKSANDR Armia Czerwona
WASILJEWICZ NIKOŁAJ MAJOR Armia Czerwona
GUDZ PAWIEŁ FIEDOROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
NOWAK MICHAIŁ DMITRIJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SUCHARSKIJ STANISŁAW TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 241
Armia austro-węgierska 21
Armia rosyjska 296