Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216020-002
60
22
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o ściętych zachodnich narożach i ogrodzony betonowymi słupkami, które pierwotnie były połączone metalowymi rurami. Wejście, znajdujące się od strony wschodniej i ujęte w betonowe słupy, zamykane jest trójdzielnymi wrotami z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi betonowy krzyż, osadzony na stopniowanym postumencie.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– krzyży lotaryńskich z płaskownika, osadzonych na zwężających się ku górze betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”, osadzonych na zwężających się ku górze betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na przecięciu ramion, osadzonych na zwężających się ku górze betonowych postumentach,
– betonowych steli w kształcie trapezu, zwieńczonych małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi,
– betonowych steli w kształcie trapezu, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego.
 
Pochowano tu 40 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 20 z armii rosyjskiej, poległych w okresie I wojny światowej.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 52.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 271.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 89-90.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 267.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 47-48.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 96-97.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NEUBERT FRANZ KORPORAL Armia austro-węgierska
CLARI MARIO PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
FUMA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
WILD EUGEN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HŘIBAL WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLAR [TOLAR] JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SONNENBERGER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAVLIŠ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUCHOLD FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÄR ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
PARTH BERNHARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWALB FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SERBANAT JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
WOLFERT NOKOLAUS RICHARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITTMANN ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
TAUBER [FAUBER] IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREÝCKA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
VYSKOCIL WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLAUS HERMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAUBER WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
LENEIS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SATTLER WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 1
Armia austro-węgierska 1
Armia austro-węgierska 16
Armia rosyjska 20