Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216040-009
511
156
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem, nakrytym gontowym daszkiem, dostosowanym uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów z motywami krzyża łacińskiego oraz datami „24 XII 1914”. Na jednym ze słupów znajduje się tablica z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ W ŁOWCZÓWKU/ grom. Pleśna/ JEST MIEJSCEM UŚWIĘCONYM/ KRWIĄ ŻOŁNIERZY POLSKICH/ POLEGŁYCH NA TUTEJSZYCH/ WZGÓRZACH W R. 1914/ W WALKACH O WOLNOŚĆ I BYT/ NARODU POLSKIEGO/ MIEJSCE TO JEST ZABYTKIEM/ PAŃSTWOWYM PODLEGAJĄCYM OCHRONIE PRAWNEJ, WYMAGA/ OD ZWIEDZAJĄCYCH ZACHOWA-/ NIA SIĘ Z PIETYZMEM PEŁNYM/ USZANOWANIA WSZYSTKIEGO, COKOLWIEK W OBRĘBIE/ CMENTARZA SIĘ ZNAJDUJE/ ZARZĄD”. Główny element cmentarza stanowi kaplica murowana, tynkowana, na planie prostokąta, nakryta wysokim dwuspadowym dachem z wieżyczką zwieńczoną krzyżem łacińskim. Wejście poprzedzone jest dwoma kolumnami i zamykane dwuskrzydłowymi, drewnianymi drzwiami. Po wschodniej stronie kaplicy znajduje się kamień z wmurowaną tablicą z napisem: „1914 – 1964”/ W 50 ROCZNICĘ KOLEGOM KTÓRZY Z NADZIEJĄ/ WYWALCZENIA POLSKI NIEPODLEGŁEJ/ W BOJU NA TYCH POLACH POZOSTAWILI SWO-/JE ŻYCIE W DNIACH 22-25.XII.1914 R./ KOLEDZY.”
 
Groby rozmieszczone są symetrycznie w rzędach po obu stronach alei głównej cmentarza. Za kaplicą znajdują się trzy półkoliste rzędy grobów oraz jeden rząd równoległy do południowego ogrodzenia.
 
W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągła tarczą na skrzyżowaniu ramion z emaliowaną tabliczką, osadzonych na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych, żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego,
– małych, żeliwnych krzyż lotaryńskich.
 
W pobliżu cmentarza znajduje się tablica z informacjami o bitwie pod Łowczówkiem z 22-25 grudnia 1914 r. oraz planem przedstawiającym rozmieszczenie i kierunki działania wojsk.
 
Pochowano tu 270 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 82 żołnierzy I Brygady Legionów Polskich oraz 239 żołnierzy z armii rosyjskiej poległych w okresie od listopada 1914 do maja 1915 r. Znane są nazwiska 156 pochowanych. W bitwie pod Łówczówkiem brały udział 1 i 5 pułk piechoty I Brygady Legionów pod dowództwem ppłk. Kazimierza Sosnkowskiego. Oddziały te wyparły wojska rosyjskie ze wzgórza oraz obroniły je przed rosyjskim kontratakiem w dniu 24 grudnia 1914. W 1984 r. na cmentarzu pochowano generała brygady Gustawa Gryfa Łowczowskiego, który brał udział w bitwie pod Łowczówkiem. Na grobie ustawiono pomnik z dwiema tablicami, na których widnieją napisy:
- "1897 + 1984/ Gustaw Dobek/ h. Gryf Łowczowski/ Generał Wojska Polskiego/ Kaaler: Virtuti Militari. KW. KN./ Legia Hon. FR. D. S. Order BR./ Dowódca 3 Bryg. Dyw. Strzelców Karpackich/ zdobywców Bolonii 21.4.1945/ żołnierz z Bat./ 5 Pułku Piechoty-/ I Brygady Legionów Polskich/ pochowany wśród Kolegów/ z jego pierwszej bitwy w Łowczówku"
- "Tej wioski z dawna syn/ wierząc, że zbrojny czyn. da co się nam należy/ że da nam Polskę wolną./ Pod Łowczówkiem się bił, służył jej wedle sił,/ aż skończył drogę znojną/ i spoczął tak jak chciał,/ przy kolegach z młodości./ Prosi o dar litości, / by wieczny pokój miał. G.Ł./ Wojnicz 1897 - Londyn 1984".
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. 53.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 268.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 154-160.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 245-246.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 126-129.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 67-69.
  • Łowczówek - miejsce chwały legionistów. Historia Złazów Szlakami Legionistów do Łowczówka, red. I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, W. Śmistek, Tarnów 2014, s. 10-11.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KATUNIN WASILII GEFREITER Armia rosyjska
SPASINIENKO GAWRIL INFANTERIST Armia rosyjska
PURTOW PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
RIMBERG WINOKURÓW INFANTERIST Armia rosyjska
NAKONIECZNY JAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZOLDAN [HNAT] HNAT [ZOLTÁN] INFANTERIST Armia austro-węgierska
NYCZAJ DYONIZY KORPORAL Armia austro-węgierska
SCHWAGER R. SPIELER BERL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZASZAROWSKI NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUCHALSKI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
CUPRINA PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
ZABOLOTNI NIKIFOR ARTILLERIST Armia rosyjska
FRITZ FERDINAND LEUTNANT Armia austro-węgierska
GÜTL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROMANINO OTTO INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLESCH JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZALESAK WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANCHIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAGNER IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANGL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZURAUER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
IZAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MITTERNACHHAUSER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOPEČEK WENDELIN FELDWEBEL Armia austro-węgierska
LINDNER JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
DEIRANZESCI JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
ATZLER [ATZER] JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHARFETTER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KOPP JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
MAYER RUDOLF JÄGER Armia austro-węgierska
LADURNER ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
ENDRIGHT DAN JÄGER Armia austro-węgierska
DONINI GIUSEPPE JÄGER Armia austro-węgierska
WACHTER FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
FILIPPI GIUSEPPE JÄGER Armia austro-węgierska
ENDEMOSER KARL JÄGER Armia austro-węgierska
BÜRGLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
HÖRT FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
PLATTNER [PLATINER] ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
VODICKA ERNST JÄGER Armia austro-węgierska
MITTERHOFER ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
KOSAK ADOLF JÄGER Armia austro-węgierska
LUCBACHER JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
RENZ LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
WYSZNACKI JANUSZ PLUTONOWY Legiony Polskie
KONOPKA ANTONI SZEREGOWY Legiony Polskie
KOGUTOWICZ KONRAD SZEREGOWY Legiony Polskie
TUMIDAJEWICZ [TUMIDAJOWICZ] PAWEŁ SZEREGOWY Legiony Polskie
GRZYMAŁA MARIAN KAPRAL Legiony Polskie
HAIN EDWARD SZEREGOWY Legiony Polskie
BIESZCZAD BRONISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
WISZNIOWSKI [WIŚNIEWSKI] STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
SCHRAM FRYDERYK SZEREGOWY Legiony Polskie
STROJWĄS ANTONI KAPRAL Legiony Polskie
POŁUDNIEWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Legiony Polskie
PFISTER IGNACY SZEREGOWY Legiony Polskie
KOBAK ALFRED SZEREGOWY Legiony Polskie
JAWORSKI IGNACY SZEREGOWY Legiony Polskie
SROKA LEOPOLD SZEREGOWY Legiony Polskie
ZBOWIŃSKI [ZBOIŃSKI] TADEUSZ KAPRAL Legiony Polskie
BOROWICZ STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
POLAK ANTONI KAPRAL Legiony Polskie
KIJAK BOLESŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
JASIŃSKI CZESŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
STEC HENRYK SZEREGOWY Legiony Polskie
KOLOSZEK ROMAN PODOFICER SANITARIUSZ Legiony Polskie
DYMIANCZUK [DEMIANCZUK] JÓZEF SIERŻANT Legiony Polskie
SZCZEPAŃSKI MICHAŁ STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
KAMIŃSKI KAZIMIERZ SIERŻANT Legiony Polskie
POLICZKIEWICZ [POLICZKOWSKI] STEFAN KAPRAL Legiony Polskie
SIEDLIK [SIEDLICH] JAKUB SZEREGOWY Legiony Polskie
GUZY HENRYK KAPRAL Legiony Polskie
ROGOWSKI WACŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
HABROWSKI [CHABOWSKI] ZDZISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
JADACH JAN SZEREGOWY Legiony Polskie
DOMAGALSKI MIKOŁAJ STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
WANTUCH FRANCISZEK SZEREGOWY Legiony Polskie
HOJARCZYK [HOJARCZUK] EDWARD SZEREGOWY Legiony Polskie
HESSEL MIECZYSŁAW STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
NYCZOWSKI JULIAN Legiony Polskie
OKOŃSKI WŁADYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
SOBOTKIEWICZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Legiony Polskie
GRODZICKI STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
JANCZ [JANICZ] ANTONI SZEREGOWY Legiony Polskie
STRZELECKI KAZIMIERZ KAPRAL Legiony Polskie
BUCZYŃSKI ROMAN KAPRAL Legiony Polskie
HOMIK JAN SZEREGOWY Legiony Polskie
BLEJARSKI WŁADYSŁAW Legiony Polskie
LESIECKI JÓZEF KAPRAL Legiony Polskie
BANKIEWICZ ZBIGNIEW SZEREGOWY Legiony Polskie
GÓRNIK ANTONI SZEREGOWY Legiony Polskie
PLUTA ZYGMUNT SZEREGOWY Legiony Polskie
FATYGA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
BZYMEK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
GÓRECKI WOJCIECH STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
ANGEBAUER STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
DANIEL MICHAŁ SZEREGOWY Legiony Polskie
WRZOSEK KAROL KAPRAL Legiony Polskie
DUTKA MICHAŁ SZEREGOWY Legiony Polskie
ROMANOWSKI STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
ZAWADZKI JAN SZEREGOWY Legiony Polskie
PAŻUCHA ZDZISŁAW PLUTONOWY Legiony Polskie
KĘDZIERSKI WŁADYSŁAW PLUTONOWY Legiony Polskie
UŻUPIS-ZAGÓRSKI EUGENIUSZ OBERLEUTNANT Legiony Polskie
KLEIN FRANCISZEK SZEREGOWY Legiony Polskie
GRZYBAŁA FRANCISZEK SZEREGOWY Legiony Polskie
KOWALSKI TADEUSZ PLUTONOWY Legiony Polskie
DZIELIŃSKI EDWARD PLUTONOWY Legiony Polskie
KIN RUDOLF SZEREGOWY Legiony Polskie
DOBROWOLSKI HENRYK SZEREGOWY Legiony Polskie
KAPUŚCIK PIOTR SZEREGOWY Legiony Polskie
OZGA JULIAN SZEREGOWY Legiony Polskie
BRONIEWSKI ANDRZEJ SZEREGOWY Legiony Polskie
KOCIEMBA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
PAWŁOWSKI STEFAN SZEREGOWY Legiony Polskie
OPALSKI JAN SZEREGOWY Legiony Polskie
KOZUBAL STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
BIELAT JAN KAPRAL Legiony Polskie
RĄBKA EUGENIUSZ SZEREGOWY Legiony Polskie
DULEMBA [DULĘBA] ANDRZEJ SZEREGOWY Legiony Polskie
TRZEBA JÓZEF SZEREGOWY Legiony Polskie
MARTYNIAK ROMAN SZEREGOWY Legiony Polskie
TRYPKA [TRYBKA] EUGENIUSZ SZEREGOWY Legiony Polskie
KURACZYK BENJAMIN STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
SZCZOTKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BERKA LEOPOLD STARSZY SZEREGOWY Legiony Polskie
MICZUR JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKALIJ MATWIEJ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAWLOWSKI THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARON ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOTYKIEWICZ FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
LISZKA IGNAZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEC ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALIK [KALIK] ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUŁACZ FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WZOREK JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
TOMEK STEFAN KORPORAL Armia austro-węgierska
SCHALLERT KARL KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RACHBAUER AUGUST KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MENNEL JOSEF KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEINER JOSEF KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KERSCHBAUMER ALOIS KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PARDELLER JOSEF KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHREINER JOHANN KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STEURER JOSEF KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TSCHOLL JOHANN KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FEDRIZZI [FEDRIZZO] MAX KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POINTL JOSEF KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ADLER SILVIO KAISER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRANTER ALOIS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SOCHA Armia austro-węgierska
LATKI BERYŚ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEWAK WLADISLAW GEFREITER Armia austro-węgierska
WOJTANOWSKI LUDWIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUTKA METHOD DRAGON Armia austro-węgierska
KRAUS FRANZ KORPORAL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 122
Armia rosyjska 233