Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216140-001
161
12
Cmentarz składa się z trzech kwater połączonych długą aleją po obu stronach drogi gruntowej prowadzącej przez Czarny Las do Gwoźdźca. Kwatera północna założona jest na planie zbliżonym do koła z małym prostokątnym występem od strony północnej. Ogrodzona jest wysokimi słupami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi żelaznym łańcuchem, a na krótkim odcinku od strony północnej – kamiennym murem z wbudowanymi dwiema arkadkami z krzyżem greckim w prześwicie. Przed murem znajdują się dwa groby oficerskie. Wejście, ujęte w dwa wysokie, betonowe słupy o podstawie ośmiobocznej, zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów. Główny element kwatery i całego cmentarza stanowi usytuowany na tarasie kamienny pomnik w formie wysokiego, stopniowanego słupa, otoczonego pergolą. Na górnych elewacjach pomnika umieszczone są cztery kamienne krzyże greckie. W dolnej części pomnika wmurowane są tablice memoratywne z wyrytym małym krzyżem maltańskim i napisami:
– „1914./ DER TRÄNEN MÜSST IHR WEHREN./ KEIN LEBEN HAT BESTAND./ WOHL DEM, DER STARB IN EHREN/ FÜR KAISER UND VATERLAND.”
– „ERDE, ICH WAR DIR GUT -/ ERDE DU TRANKST MEIN BLUT/ ERDE, ICH STARB FÜR DICH-/ ERDE NUN SCHIRMST DU MICH”.

 
Pomiędzy belkami wspierającymi pergole wbudowane są betonowe krzyże łacińskie z nałożonym na lico żeliwnymi, ażurowymi krzyżami – dwoma łacińskimi i dwoma lotaryńskimi.

Kwatera środkowa założona jest na planie prostokąta i ogrodzona betonowymi, ośmiobocznymi słupami połączonymi łańcuchem. Po obu stronach wzdłuż przechodzącej przez kwaterę alei znajdują się rzędy nagrobków w formie betonowych steli. Po jednej stronie alejki znajdują się stele zwieńczone żeliwnymi krzyżami maltańskimi, po drugiej – zwieńczone małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi.

Kwatera południowa założona jest na planie zbliżonym do prostokąta skrzyżowanego z elipsą z małym, prostokątnym aneksem od strony południowej. Ogrodzona jest betonowymi słupami o przekroju ośmiobocznym, połączonymi żelaznym łańcuchem. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Główny element kwatery stanowi betonowy pomnik w formie krzyża łacińskiego na dwustopniowym cokole. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie:
–steli o ściętych górnych narożach z wnęką w kształcie prostokąta o ściętych górnych narożach, zwieńczonych krzyżem łacińskim,
– dużych steli o ściętych górnych narożach z wnęką w kształcie zakończonego łukiem prostokąta, zwieńczonych krzyżem łacińskim.

Pochowano tu 109 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 52 z armii rosyjskiej poległych w listopadzie 1914 r. Znane są nazwiska 12 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 314.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 86-87.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 318-319.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 324-327.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 54-56.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TARAPATA MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POHRIBNY PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
JUSKOW STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HANUS JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OBIDNYK MICHAEL RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
PURKERT JOHANN KADETT Австро-венгерская армия
BRYCZKA ILKO JÄGER Австро-венгерская армия
HUMINSKI JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SCHREIBER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
BILOUS DAVID JÄGER Австро-венгерская армия
BIEWEL HAUPTMANN Австро-венгерская армия
HERMANN HEINRICH HAUPTMANN Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 97
Русская армия 52