Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216140-006
12
12
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z prostokątnym aneksem od strony południowej i ogrodzony słupami z betonowych bloczków, połączonymi żelaznymi łańcuchami. Wejście znajdujące się od strony północnej, zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów z motywami gwiazdy Dawida. Główny element cmentarza stanowi zakończona łagodnym łukiem ściana pomnikowa, flankowana z dwóch stron krótkimi odcinkami muru. Przed ścianą umieszczona jest szeroka, zakończona łukiem stela, w którą wmurowano tablicę z napisem „+ 1914 – 1915/ UNS TOTEN IST NUR DEREN SCHRITT WILLKOMMEN,/ DIE WÜRDIG SIND DER FRÜCHTE UNSERER SIEGE.” Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie czterech triad zakończonych łukiem macew z motywem gwiazdy Dawida i miejscem na tabliczkę imienną, rozmieszczonych po obu stronach osi łączącej wejście i ścianę pomnikową.
 
Pochowano tu żołnierzy wyznania mojżeszowego: 11 z armii austro-węgierskiej i jednego z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w 1915 r. Znane są nazwiska wszystkich pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 1083-1085 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 318-319.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 318-319
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 92-93.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 321.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 330-331.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 58-60.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HIRSCH ISAAK LANDSTURM JÄGER Австро-венгерская армия
LEIBOWICZ PHOBUS SAPPEUR Австро-венгерская армия
BERGER ANDOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
DAWID JAKOB INFANTERIST Русская армия
MOISI JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
FLEISCHER CSINGER Австро-венгерская армия
HEIMLICH RECSÓ JÄGER Австро-венгерская армия
SCHWAMM [AWON] OSWALD LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
REISINGER ISIDOR LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
ROSENBLATT LEON LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHWARZ JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHERR ISIDOR ERSATZ JÄGER Австро-венгерская армия