Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-008
128
9
Cmentarz założony jest na planie prostokąta. Pierwotnie ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem.

Wejście, znajdujące się od strony wschodniej, zamykane było pierwotnie drewnianą furtką. Główny element cmentarza stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński, który znajdował się przy ogrodzeniu zachodnim. Mogiły mają układ rzędowy niesymetryczny. Groby oznaczone są nagrobkami w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej spiętej metalowymi kulkami
- krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
W obrębie cmentarza znajduje się 14 grobów pojedynczych, 11 zbiorowych.

Na cmentarzu pochowano 68 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano jedynie 9 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 41, s. 1-7 (plan i wykaz pochowanych) , GW 61 s. 103 (fotografia - stan pierwotny).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 528.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 178.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 105.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ČERNY PAUL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GÖTZL EMIL LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
UCHYLA JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Russische Armee, Österreich-Ungarische Armee
BEZDIČEK JOSEF LANDSTURM SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
POCHYLI ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTINEK JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HEBALA ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KELEMEN JANOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 59
Russische Armee 60