Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-008
128
9
Cmentarz założony jest na planie prostokąta. Pierwotnie ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem.

Wejście, znajdujące się od strony wschodniej, zamykane było pierwotnie drewnianą furtką. Główny element cmentarza stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński, który znajdował się przy ogrodzeniu zachodnim. Mogiły mają układ rzędowy niesymetryczny. Groby oznaczone są nagrobkami w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej spiętej metalowymi kulkami
- krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
W obrębie cmentarza znajduje się 14 grobów pojedynczych, 11 zbiorowych.

Na cmentarzu pochowano 68 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano jedynie 9 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 41, s. 1-7 (plan i wykaz pochowanych) , GW 61 s. 103 (fotografia - stan pierwotny).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 528.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 178.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 105.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ČERNY PAUL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GÖTZL EMIL LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
UCHYLA JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia rosyjska, Armia austro-węgierska
BEZDIČEK JOSEF LANDSTURM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POCHYLI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTINEK JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
HEBALA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KELEMEN JANOS HONVED Armia austro-węgierska
MOLNAR FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 59
Armia rosyjska 60