War graves
in Małopolska
1205020-008
128
9
Cmentarz założony jest na planie prostokąta. Pierwotnie ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem.

Wejście, znajdujące się od strony wschodniej, zamykane było pierwotnie drewnianą furtką. Główny element cmentarza stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński, który znajdował się przy ogrodzeniu zachodnim. Mogiły mają układ rzędowy niesymetryczny. Groby oznaczone są nagrobkami w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej spiętej metalowymi kulkami
- krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
W obrębie cmentarza znajduje się 14 grobów pojedynczych, 11 zbiorowych.

Na cmentarzu pochowano 68 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano jedynie 9 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 41, s. 1-7 (plan i wykaz pochowanych) , GW 61 s. 103 (fotografia - stan pierwotny).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 528.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 178.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 105.
Surname Forename Rank Military formation  
ČERNY PAUL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GÖTZL EMIL LANDSTURM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
UCHYLA JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Russian Army, Austro-Hungarian Army
BEZDIČEK JOSEF LANDSTURM SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POCHYLI ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTINEK JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
HEBALA ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KELEMEN JANOS HONVED Austro-Hungarian Army
MOLNAR FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 59
Russian Army 60