Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205020-008
128
9
Cmentarz założony jest na planie prostokąta. Pierwotnie ogrodzony był betonowymi słupkami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem.

Wejście, znajdujące się od strony wschodniej, zamykane było pierwotnie drewnianą furtką. Główny element cmentarza stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński, który znajdował się przy ogrodzeniu zachodnim. Mogiły mają układ rzędowy niesymetryczny. Groby oznaczone są nagrobkami w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej spiętej metalowymi kulkami
- krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.
W obrębie cmentarza znajduje się 14 grobów pojedynczych, 11 zbiorowych.

Na cmentarzu pochowano 68 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano jedynie 9 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 41, s. 1-7 (plan i wykaz pochowanych) , GW 61 s. 103 (fotografia - stan pierwotny).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 112.
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 528.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 178.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 105.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ČERNY PAUL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GÖTZL EMIL LANDSTURM INFANTERIST Австро-венгерская армия
UCHYLA JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Русская армия, Австро-венгерская армия
BEZDIČEK JOSEF LANDSTURM SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POCHYLI ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTINEK JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
HEBALA ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KELEMEN JANOS HONVED Австро-венгерская армия
MOLNAR FRANZ HONVED Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 59
Русская армия 60