Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-002
87
8
Cmentarz zalożony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony północnej i częściowo wschodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Znajdujące się od południa wejście zamyka drewniana, jednoskrzydłowa furtka. Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż łaciński, z półkolistym zadaszeniem pokrytym ząbkowaną blachą.

Mogiły otoczone są kamiennymi obramowaniami. Na grobach zbiorowych znajdują się dwa żeliwne ażurowe krzyże: łaciński i lotaryński. Mogiły pojedyncze oznaczone są żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi z motywem liści lipy, osadzonymi na betonowych cokołach.
 
W 15 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 59 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 31-62 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 53 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 375-377.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.149.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
NIEZDE KONRAD KORPORAL Russische Armee
LARYJONOF ANTON INFANTERIST Russische Armee
RAKLIEWA SERGEJ INFANTERIST Russische Armee
GOGNIN IWAN ULAN Russische Armee
KALUZENSKI ALEXANDER ULAN Russische Armee
MELENICZENKO IGNATIEW F. INFANTERIST Russische Armee
DIBA DANIEL INFANTERIST Russische Armee
ANDROSZEN TEODOR INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 28
Russische Armee 51