War graves
in Małopolska
1205090-002
87
8
Cmentarz zalożony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony północnej i częściowo wschodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Znajdujące się od południa wejście zamyka drewniana, jednoskrzydłowa furtka. Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż łaciński, z półkolistym zadaszeniem pokrytym ząbkowaną blachą.

Mogiły otoczone są kamiennymi obramowaniami. Na grobach zbiorowych znajdują się dwa żeliwne ażurowe krzyże: łaciński i lotaryński. Mogiły pojedyncze oznaczone są żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi z motywem liści lipy, osadzonymi na betonowych cokołach.
 
W 15 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 59 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 31-62 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 53 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 375-377.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.149.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Surname Forename Rank Military formation  
NIEZDE KONRAD KORPORAL Russian Army
LARYJONOF ANTON INFANTERIST Russian Army
RAKLIEWA SERGEJ INFANTERIST Russian Army
GOGNIN IWAN ULAN Russian Army
KALUZENSKI ALEXANDER ULAN Russian Army
MELENICZENKO IGNATIEW F. INFANTERIST Russian Army
DIBA DANIEL INFANTERIST Russian Army
ANDROSZEN TEODOR INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 28
Russian Army 51