Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-002
87
8
Cmentarz zalożony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony północnej i częściowo wschodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Znajdujące się od południa wejście zamyka drewniana, jednoskrzydłowa furtka. Głównym elementem cmentarza jest wysoki, drewniany krzyż łaciński, z półkolistym zadaszeniem pokrytym ząbkowaną blachą.

Mogiły otoczone są kamiennymi obramowaniami. Na grobach zbiorowych znajdują się dwa żeliwne ażurowe krzyże: łaciński i lotaryński. Mogiły pojedyncze oznaczone są żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi z motywem liści lipy, osadzonymi na betonowych cokołach.
 
W 15 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 59 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 31-62 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 53(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 375-377.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s.149.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NIEZDE KONRAD KORPORAL Armia rosyjska
LARYJONOF ANTON INFANTERIST Armia rosyjska
RAKLIEWA SERGEJ INFANTERIST Armia rosyjska
GOGNIN IWAN ULAN Armia rosyjska
KALUZENSKI ALEXANDER ULAN Armia rosyjska
MELENICZENKO IGNATIEW F. INFANTERIST Armia rosyjska
DIBA DANIEL INFANTERIST Armia rosyjska
ANDROSZEN TEODOR INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 28
Armia rosyjska 51