Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205030-002
141
93
Cmentarz znajduje się przy szosie Bobowa - Wilczyska. Założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem od strony południowo-wschodniej skierowanym na zewnątrz. Ogrodzenie stanowią słupy z kamiennych bloków z betonową nakrywą,połączone metalowymi przęsłami, a od strony wyłamania – mur kamienny z nakrywą.

Poprzedzone schodami i ujęte w odcinki kamiennego muru wejście zamykają, kute dwuskrzydłowe wrota z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest żelazny, ażurowy krzyż z monogramem IHS, umieszczony na kamiennym cokole w linii ogrodzenia.
Groby są rozmieszczone w rzędach prostopadłych do głównej alei cmentarza. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyża łacińskiego z płaskownika z ząbkowaną obręczą wokół skrzyżowania ramion oraz prostokątną ramką u podstawy.
W prostokątnych ramkach umieszczone są tabliczki z danymi pochowanych.

W 141 grobach pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 z niemieckiej 24 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. Nie zidentyfikowano 48. W obrębie cmentarza znajdują się grób żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w 1925 i 1951 r. oraz weterana Armii Krajowej zmarłego w 1987 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 61 s. 125 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 31-34.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 198.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 118.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
CVČEK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
WEBER RUDOLF KARL HONVED Österreich-Ungarische Armee
ČERNY JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOWOTNY EDUARD OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
MRAK ALOIS PIONIER Österreich-Ungarische Armee
LINZER [LICZNER] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZUMLAKOWSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIC MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PODLIPSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KNAPCZYK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LOCH FRIEDRICH FÜSILIER Deutsche Armee
PERZK [PESZKE] MAX [MOSE] GEFREITER Deutsche Armee
HEIMANN HEINRICH KANONIER Deutsche Armee
DRUCKS AUGUST KORPORAL Deutsche Armee
HERZOG JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
NIEWOLA STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUSZ EMIL JULIUS VORMEISTER Österreich-Ungarische Armee
KOČIR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STIEBER LUDWIG INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NASER [STASER] JOHANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
HERING RUDOLF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
HUGYECZ JOHANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MAŚLANKA ALEXANDER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHOTOUNOSK DEMETER ULANEN Österreich-Ungarische Armee
RICHTER RUDOLF LEONHARD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DRAPALA VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTNIK MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JEDZOG [JEDRAK] GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POSTL JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SZAMOLYAK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RANDA [RONDA] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JAMBOR ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYALOG [IVALOG] JORDAN [FOLYANN] HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENES JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAMVINES [LAMVINEZ] SIMON HONVED Österreich-Ungarische Armee
MINDRSÁK MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
SMOLING GYULA ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
ANDRASCSIK GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
VOTH [TOTH] IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
VERES LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KWITOWICZ [KMITOWICZ] MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRISTOF [KRISTOS] ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERNATH ANDRÁS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
LULEK [SULEK] MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZPICZAK [SPISAK] ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PINTHER MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JALJANDNIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OLÁH VINCE LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSANK JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
WIELGUS [KOSON] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZÜCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOMOGYI [SOMODI] JÓZSEF [ISTVÁN] HONVED Österreich-Ungarische Armee
HEIMÁNN Österreich-Ungarische Armee
JENÖ [JANO] VINCE HONVED Österreich-Ungarische Armee
KISS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
NEUMANN JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CERVENKA [CERZENKA] FEDOR INFANTERIST Russische Armee
BIZILO [BIZILC] ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KELITKA MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HERBÁLY IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLIMENT PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALINT [BOLIUT] FERENC [VINCE] FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
BENE ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUKOVINSZKI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETÖ ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUBIK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARASZIN ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERSINI [BERSKI] HONVED Österreich-Ungarische Armee
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZANTO IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUCSKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CVEJKUS [CZVEJKUS] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOSZCZUGA MAKAR INFANTERIST Russische Armee
BOTTO BLAGIO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RADOVANCSER ZSIRA [ZRINA] HONVED Österreich-Ungarische Armee
WITTER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JELEN JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUTA MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SISKA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODIS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOWACZ [KOWACS] MIHÁLY [MIKLÓS] HONVED Österreich-Ungarische Armee
HEIM JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSÁTARI PÁL HONVED HUSAR Österreich-Ungarische Armee
SULEK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
DENKO SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOMALA VINZE HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUPKA TIVADAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
STRICS ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAKÁCS [TAKACS] FERENC [VINCE] LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARCSÁK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MEZINI MICHAEL [ANDREJ] INFANTERIST Russische Armee
IVANCZEW [IWANGER] ZACHAR INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
1
Russische Armee 20
Österreich-Ungarische Armee 27