Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205030-002
141
93
Cmentarz znajduje się przy szosie Bobowa - Wilczyska. Założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem od strony południowo-wschodniej skierowanym na zewnątrz. Ogrodzenie stanowią słupy z kamiennych bloków z betonową nakrywą,połączone metalowymi przęsłami, a od strony wyłamania – mur kamienny z nakrywą.

Poprzedzone schodami i ujęte w odcinki kamiennego muru wejście zamykają, kute dwuskrzydłowe wrota z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest żelazny, ażurowy krzyż z monogramem IHS, umieszczony na kamiennym cokole w linii ogrodzenia.
Groby są rozmieszczone w rzędach prostopadłych do głównej alei cmentarza. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyża łacińskiego z płaskownika z ząbkowaną obręczą wokół skrzyżowania ramion oraz prostokątną ramką u podstawy.
W prostokątnych ramkach umieszczone są tabliczki z danymi pochowanych.

W 141 grobach pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 z niemieckiej 24 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. Nie zidentyfikowano 48. W obrębie cmentarza znajdują się grób żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w 1925 i 1951 r. oraz weterana Armii Krajowej zmarłego w 1987 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 61 s. 125 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 31-34.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 198.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 118.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
CVČEK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
WEBER RUDOLF KARL HONVED Австро-венгерская армия
ČERNY JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
NOWOTNY EDUARD OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
MRAK ALOIS PIONIER Австро-венгерская армия
LINZER [LICZNER] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZUMLAKOWSKI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIC MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
PODLIPSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KNAPCZYK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
LOCH FRIEDRICH FÜSILIER Немецкая армия
PERZK [PESZKE] MAX [MOSE] GEFREITER Немецкая армия
HEIMANN HEINRICH KANONIER Немецкая армия
DRUCKS AUGUST KORPORAL Немецкая армия
HERZOG JOHANN GRENADIER Немецкая армия
NIEWOLA STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
RUSZ EMIL JULIUS VORMEISTER Австро-венгерская армия
KOČIR INFANTERIST Австро-венгерская армия
STIEBER LUDWIG INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
NASER [STASER] JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
HERING RUDOLF KANONIER Австро-венгерская армия
HUGYECZ JOHANN KANONIER Австро-венгерская армия
MAŚLANKA ALEXANDER INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHOTOUNOSK DEMETER ULANEN Австро-венгерская армия
RICHTER RUDOLF LEONHARD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DRAPALA VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MARTNIK MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JEDZOG [JEDRAK] GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
POSTL JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
SZAMOLYAK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
RANDA [RONDA] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JAMBOR ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
GYALOG [IVALOG] JORDAN [FOLYANN] HONVED Австро-венгерская армия
BENES JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LAMVINES [LAMVINEZ] SIMON HONVED Австро-венгерская армия
MINDRSÁK MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
SMOLING GYULA ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
ANDRASCSIK GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
VOTH [TOTH] IMRE HONVED Австро-венгерская армия
VERES LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
KWITOWICZ [KMITOWICZ] MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
KRISTOF [KRISTOS] ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BERNATH ANDRÁS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
LULEK [SULEK] MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
SZPICZAK [SPISAK] ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
PINTHER MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
JALJANDNIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
OLÁH VINCE LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CSANK JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
WIELGUS [KOSON] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZÜCS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SOMOGYI [SOMODI] JÓZSEF [ISTVÁN] HONVED Австро-венгерская армия
HEIMÁNN Австро-венгерская армия
JENÖ [JANO] VINCE HONVED Австро-венгерская армия
KISS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
NEUMANN JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CERVENKA [CERZENKA] FEDOR INFANTERIST Русская армия
BIZILO [BIZILC] ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KELITKA MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
HERBÁLY IMRE HONVED Австро-венгерская армия
KLIMENT PÁL HONVED Австро-венгерская армия
BALINT [BOLIUT] FERENC [VINCE] FELDWEBEL Австро-венгерская армия
BENE ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
BUKOVINSZKI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
PETÖ ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
RUBIK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
HARASZIN ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BERSINI [BERSKI] HONVED Австро-венгерская армия
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
SZANTO IMRE HONVED Австро-венгерская армия
BUCSKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
CVEJKUS [CZVEJKUS] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MOSZCZUGA MAKAR INFANTERIST Русская армия
BOTTO BLAGIO INFANTERIST Австро-венгерская армия
RADOVANCSER ZSIRA [ZRINA] HONVED Австро-венгерская армия
WITTER INFANTERIST Австро-венгерская армия
JELEN JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BUTA MIKLÓS HONVED Австро-венгерская армия
SISKA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BODIS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
KOWACZ [KOWACS] MIHÁLY [MIKLÓS] HONVED Австро-венгерская армия
HEIM JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
CSÁTARI PÁL HONVED HUSAR Австро-венгерская армия
SULEK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
DENKO SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
HOMALA VINZE HONVED Австро-венгерская армия
CSUPKA TIVADAR HONVED Австро-венгерская армия
STRICS ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
VAKÁCS [TAKACS] FERENC [VINCE] LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MARCSÁK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MEZINI MICHAEL [ANDREJ] INFANTERIST Русская армия
IVANCZEW [IWANGER] ZACHAR INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
1
Русская армия 20
Австро-венгерская армия 27