Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205030-002
141
93
Cmentarz znajduje się przy szosie Bobowa - Wilczyska. Założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem od strony południowo-wschodniej skierowanym na zewnątrz. Ogrodzenie stanowią słupy z kamiennych bloków z betonową nakrywą,połączone metalowymi przęsłami, a od strony wyłamania – mur kamienny z nakrywą.

Poprzedzone schodami i ujęte w odcinki kamiennego muru wejście zamykają, kute dwuskrzydłowe wrota z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest żelazny, ażurowy krzyż z monogramem IHS, umieszczony na kamiennym cokole w linii ogrodzenia.
Groby są rozmieszczone w rzędach prostopadłych do głównej alei cmentarza. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyża łacińskiego z płaskownika z ząbkowaną obręczą wokół skrzyżowania ramion oraz prostokątną ramką u podstawy.
W prostokątnych ramkach umieszczone są tabliczki z danymi pochowanych.

W 141 grobach pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 z niemieckiej 24 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. Nie zidentyfikowano 48. W obrębie cmentarza znajdują się grób żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w 1925 i 1951 r. oraz weterana Armii Krajowej zmarłego w 1987 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 61 s. 125 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 31-34.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 198.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 118.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
CVČEK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
WEBER RUDOLF KARL HONVED Armia austro-węgierska
ČERNY JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
NOWOTNY EDUARD OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
MRAK ALOIS PIONIER Armia austro-węgierska
LINZER [LICZNER] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZUMLAKOWSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIC MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PODLIPSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KNAPCZYK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LOCH FRIEDRICH FÜSILIER Armia niemiecka
PERZK [PESZKE] MAX [MOSE] GEFREITER Armia niemiecka
HEIMANN HEINRICH KANONIER Armia niemiecka
DRUCKS AUGUST KORPORAL Armia niemiecka
HERZOG JOHANN GRENADIER Armia niemiecka
NIEWOLA STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSZ EMIL JULIUS VORMEISTER Armia austro-węgierska
KOČIR INFANTERIST Armia austro-węgierska
STIEBER LUDWIG INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
NASER [STASER] JOHANN KANONIER Armia austro-węgierska
HERING RUDOLF KANONIER Armia austro-węgierska
HUGYECZ JOHANN KANONIER Armia austro-węgierska
MAŚLANKA ALEXANDER INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHOTOUNOSK DEMETER ULANEN Armia austro-węgierska
RICHTER RUDOLF LEONHARD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DRAPALA VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTNIK MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JEDZOG [JEDRAK] GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
POSTL JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
SZAMOLYAK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
RANDA [RONDA] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JAMBOR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
GYALOG [IVALOG] JORDAN [FOLYANN] HONVED Armia austro-węgierska
BENES JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LAMVINES [LAMVINEZ] SIMON HONVED Armia austro-węgierska
MINDRSÁK MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SMOLING GYULA ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
ANDRASCSIK GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
VOTH [TOTH] IMRE HONVED Armia austro-węgierska
VERES LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
KWITOWICZ [KMITOWICZ] MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
KRISTOF [KRISTOS] ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BERNATH ANDRÁS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
LULEK [SULEK] MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
SZPICZAK [SPISAK] ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
PINTHER MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
JALJANDNIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
OLÁH VINCE LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CSANK JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
WIELGUS [KOSON] JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZÜCS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SOMOGYI [SOMODI] JÓZSEF [ISTVÁN] HONVED Armia austro-węgierska
HEIMÁNN Armia austro-węgierska
JENÖ [JANO] VINCE HONVED Armia austro-węgierska
KISS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
NEUMANN JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CERVENKA [CERZENKA] FEDOR INFANTERIST Armia rosyjska
BIZILO [BIZILC] ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KELITKA MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
HERBÁLY IMRE HONVED Armia austro-węgierska
KLIMENT PÁL HONVED Armia austro-węgierska
BALINT [BOLIUT] FERENC [VINCE] FELDWEBEL Armia austro-węgierska
BENE ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BUKOVINSZKI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
PETÖ ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
RUBIK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
HARASZIN ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BERSINI [BERSKI] HONVED Armia austro-węgierska
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
SZANTO IMRE HONVED Armia austro-węgierska
BUCSKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CVEJKUS [CZVEJKUS] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MOSZCZUGA MAKAR INFANTERIST Armia rosyjska
BOTTO BLAGIO INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADOVANCSER ZSIRA [ZRINA] HONVED Armia austro-węgierska
WITTER INFANTERIST Armia austro-węgierska
JELEN JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUTA MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
SISKA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BODIS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KOWACZ [KOWACS] MIHÁLY [MIKLÓS] HONVED Armia austro-węgierska
HEIM JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
CSÁTARI PÁL HONVED HUSAR Armia austro-węgierska
SULEK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
DENKO SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
HOMALA VINZE HONVED Armia austro-węgierska
CSUPKA TIVADAR HONVED Armia austro-węgierska
STRICS ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
VAKÁCS [TAKACS] FERENC [VINCE] LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MARCSÁK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MEZINI MICHAEL [ANDREJ] INFANTERIST Armia rosyjska
IVANCZEW [IWANGER] ZACHAR INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1
Armia rosyjska 20
Armia austro-węgierska 27