War graves
in Małopolska
1205030-002
141
93
Cmentarz znajduje się przy szosie Bobowa - Wilczyska. Założony jest na planie prostokąta z wyłamaniem od strony południowo-wschodniej skierowanym na zewnątrz. Ogrodzenie stanowią słupy z kamiennych bloków z betonową nakrywą,połączone metalowymi przęsłami, a od strony wyłamania – mur kamienny z nakrywą.

Poprzedzone schodami i ujęte w odcinki kamiennego muru wejście zamykają, kute dwuskrzydłowe wrota z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest żelazny, ażurowy krzyż z monogramem IHS, umieszczony na kamiennym cokole w linii ogrodzenia.
Groby są rozmieszczone w rzędach prostopadłych do głównej alei cmentarza. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– krzyży łacińskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy,
– krzyża łacińskiego z płaskownika z ząbkowaną obręczą wokół skrzyżowania ramion oraz prostokątną ramką u podstawy.
W prostokątnych ramkach umieszczone są tabliczki z danymi pochowanych.

W 141 grobach pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 z niemieckiej 24 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. Nie zidentyfikowano 48. W obrębie cmentarza znajdują się grób żołnierzy Wojska Polskiego zmarłych w 1925 i 1951 r. oraz weterana Armii Krajowej zmarłego w 1987 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 61 s. 125 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 31-34.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 198.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 118.
Surname Forename Rank Military formation  
CVČEK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
WEBER RUDOLF KARL HONVED Austro-Hungarian Army
ČERNY JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
NOWOTNY EDUARD OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
MRAK ALOIS PIONIER Austro-Hungarian Army
LINZER [LICZNER] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZUMLAKOWSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIC MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PODLIPSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KNAPCZYK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LOCH FRIEDRICH FÜSILIER German army
PERZK [PESZKE] MAX [MOSE] GEFREITER German army
HEIMANN HEINRICH KANONIER German army
DRUCKS AUGUST KORPORAL German army
HERZOG JOHANN GRENADIER German army
NIEWOLA STANISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUSZ EMIL JULIUS VORMEISTER Austro-Hungarian Army
KOČIR INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STIEBER LUDWIG INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
NASER [STASER] JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
HERING RUDOLF KANONIER Austro-Hungarian Army
HUGYECZ JOHANN KANONIER Austro-Hungarian Army
MAŚLANKA ALEXANDER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHOTOUNOSK DEMETER ULANEN Austro-Hungarian Army
RICHTER RUDOLF LEONHARD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DRAPALA VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTNIK MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JEDZOG [JEDRAK] GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POSTL JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
SZAMOLYAK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
RANDA [RONDA] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JAMBOR ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
GYALOG [IVALOG] JORDAN [FOLYANN] HONVED Austro-Hungarian Army
BENES JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LAMVINES [LAMVINEZ] SIMON HONVED Austro-Hungarian Army
MINDRSÁK MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
SMOLING GYULA ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
ANDRASCSIK GYÖRGY ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
VOTH [TOTH] IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
VERES LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
KWITOWICZ [KMITOWICZ] MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
KRISTOF [KRISTOS] ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BERNATH ANDRÁS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
LULEK [SULEK] MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
SZPICZAK [SPISAK] ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
PINTHER MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
JALJANDNIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
OLÁH VINCE LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CSANK JOSEF HONVED Austro-Hungarian Army
WIELGUS [KOSON] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZÜCS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SOMOGYI [SOMODI] JÓZSEF [ISTVÁN] HONVED Austro-Hungarian Army
HEIMÁNN Austro-Hungarian Army
JENÖ [JANO] VINCE HONVED Austro-Hungarian Army
KISS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
NEUMANN JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CERVENKA [CERZENKA] FEDOR INFANTERIST Russian Army
BIZILO [BIZILC] ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KELITKA MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
HERBÁLY IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
KLIMENT PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
BALINT [BOLIUT] FERENC [VINCE] FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
BENE ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BUKOVINSZKI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
PETÖ ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
RUBIK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HARASZIN ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BERSINI [BERSKI] HONVED Austro-Hungarian Army
KACSMARIK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
SZANTO IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
BUCSKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CVEJKUS [CZVEJKUS] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MOSZCZUGA MAKAR INFANTERIST Russian Army
BOTTO BLAGIO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RADOVANCSER ZSIRA [ZRINA] HONVED Austro-Hungarian Army
WITTER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JELEN JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUTA MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
SISKA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BODIS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KOWACZ [KOWACS] MIHÁLY [MIKLÓS] HONVED Austro-Hungarian Army
HEIM JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
CSÁTARI PÁL HONVED HUSAR Austro-Hungarian Army
SULEK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
DENKO SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
HOMALA VINZE HONVED Austro-Hungarian Army
CSUPKA TIVADAR HONVED Austro-Hungarian Army
STRICS ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
VAKÁCS [TAKACS] FERENC [VINCE] LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MARCSÁK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MEZINI MICHAEL [ANDREJ] INFANTERIST Russian Army
IVANCZEW [IWANGER] ZACHAR INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
1
Russian Army 20
Austro-Hungarian Army 27