Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205030-003
52
52
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczona ogrodzeniem z kamiennych słupów z betonowymi czterospadowymi nakrywami, połączonymi żelazną, kutą balustradą. Do kwatery prowadzi wejście od strony drogi, poprzedzone schodami, zamknięte żelazną furtką.

Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żelaznych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy z tabliczką osadzonych na betonowych cokołach.

W 3 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 126 (fotografia archiwalna), GW 37 s. 463, 551-556 (wykaz pochowanych), 563 (plan kwatery).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ECKE JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÁBO PÁL SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SZKIBA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÓ KÁLMÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MRAZ ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARKACS PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HANK JAKAB HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIKLE JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VERES GUSZTÁV HONVED Österreich-Ungarische Armee
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUDAK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
GOMBOS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MITTER GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DIBALA PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Österreich-Ungarische Armee
MARKULIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LEBESLO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PALINT GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MUZSAY GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓTIN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
POLINA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
PALECSEK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
NOVAK ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GALANTA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIEB IMRE LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
BELEJ ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOVAK PETER KANONIER Österreich-Ungarische Armee
CSESTA ANTAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
EGY NATDU HONVED Österreich-Ungarische Armee
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Österreich-Ungarische Armee
NAGY LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee