Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205030-003
52
52
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczona ogrodzeniem z kamiennych słupów z betonowymi czterospadowymi nakrywami, połączonymi żelazną, kutą balustradą. Do kwatery prowadzi wejście od strony drogi, poprzedzone schodami, zamknięte żelazną furtką.

Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żelaznych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy z tabliczką osadzonych na betonowych cokołach.

W 3 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 126 (fotografia archiwalna), GW 37 s. 463, 551-556 (wykaz pochowanych), 563 (plan kwatery).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ECKE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZÁBO PÁL SAPPEUR Австро-венгерская армия
SZKIBA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZÓ KÁLMÁN HONVED Австро-венгерская армия
MRAZ ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BARKACS PÁL HONVED Австро-венгерская армия
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Австро-венгерская армия
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HANK JAKAB HONVED Австро-венгерская армия
MIKLE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
VERES GUSZTÁV HONVED Австро-венгерская армия
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
HUDAK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
GOMBOS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MITTER GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DIBALA PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Австро-венгерская армия
MARKULIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LEBESLO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PALINT GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MUZSAY GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
TÓTIN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
POLINA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
PALECSEK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
NOVAK ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
GALANTA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
LIEB IMRE LEUTNANT Австро-венгерская армия
BELEJ ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
NOVAK PETER KANONIER Австро-венгерская армия
CSESTA ANTAN HONVED Австро-венгерская армия
EGY NATDU HONVED Австро-венгерская армия
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Австро-венгерская армия
NAGY LAJOS HONVED Австро-венгерская армия