Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205030-003
52
52
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczona ogrodzeniem z kamiennych słupów z betonowymi czterospadowymi nakrywami, połączonymi żelazną, kutą balustradą. Do kwatery prowadzi wejście od strony drogi, przez dwuskrzydłową furtkę z metalowych prętów, ujętą w dwa wysokie kamienne słupy i schody.

Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach i otoczone betonowymi krawężnikiami. Nagrobki mają formę żelaznych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy z tabliczką osadzonych na betonowych cokołach.

W 3 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.

W latach 2019-2022 został przeprowadzony kompleksowy remont konserwatorskich cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 126 (fotografia archiwalna), GW 37 s. 463, 551-556 (wykaz pochowanych), 563 (plan kwatery).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ECKE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZÁBO PÁL SAPPEUR Австро-венгерская армия
SZKIBA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZÓ KÁLMÁN HONVED Австро-венгерская армия
MRAZ ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BARKACS PÁL HONVED Австро-венгерская армия
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Австро-венгерская армия
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HANK JAKAB HONVED Австро-венгерская армия
MIKLE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
VERES GUSZTÁV HONVED Австро-венгерская армия
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
HUDAK MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
GOMBOS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MITTER GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
DIBALA PÉTER HONVED Австро-венгерская армия
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Австро-венгерская армия
MARKULIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LEBESLO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PALINT GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
MUZSAY GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
TÓTIN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
POLINA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
PALECSEK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
NOVAK ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Австро-венгерская армия
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
GALANTA ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
LIEB IMRE LEUTNANT Австро-венгерская армия
BELEJ ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
NOVAK PETER KANONIER Австро-венгерская армия
CSESTA ANTAN HONVED Австро-венгерская армия
EGY NATDU HONVED Австро-венгерская армия
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Австро-венгерская армия
NAGY LAJOS HONVED Австро-венгерская армия