Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205030-003
52
52
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczona ogrodzeniem z kamiennych słupów z betonowymi czterospadowymi nakrywami, połączonymi żelazną, kutą balustradą. Do kwatery prowadzi wejście od strony drogi, poprzedzone schodami, zamknięte żelazną furtką.

Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żelaznych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy z tabliczką osadzonych na betonowych cokołach.

W 3 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61 s. 126 (fotografia archiwalna), GW 37 s. 463, 551-556 (wykaz pochowanych), 563 (plan kwatery).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 35-37. O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 199-200.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ECKE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TOTH JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZÁBO PÁL SAPPEUR Armia austro-węgierska
SZKIBA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZÓ KÁLMÁN HONVED Armia austro-węgierska
MRAZ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BARKACS PÁL HONVED Armia austro-węgierska
MROVCSAK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
PETRUS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BLASKO MIHÁLY RESERVIST Armia austro-węgierska
MICHÁLIK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
VADÁSZ [WADARZ] JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VILHÁNY BEPKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZLÁVI ZOLTÁN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HANK JAKAB HONVED Armia austro-węgierska
MIKLE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
VERES GUSZTÁV HONVED Armia austro-węgierska
TISZOVSZKI GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
HUDAK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
MOLNÁR JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
GOMBOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZÜCS FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MITTER GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
BODNÁR MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DIBALA PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
BENCZAR FEDER ERSATZ RESERVIST FRW. KANONIER Armia austro-węgierska
MARKULIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LEBESLO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PALINT GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
KUMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MUZSAY GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
LAZERCSAK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
GALYAS BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
TÓTIN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
POLINA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
PALECSEK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SOLTESZ JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
NOVAK ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
HUNYOZ LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZOCHA JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
VIPARINA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SKRÁBAK JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
GALANTA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
MYNGSZIK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
LIEB IMRE LEUTNANT Armia austro-węgierska
BELEJ ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
NOVAK PETER KANONIER Armia austro-węgierska
CSESTA ANTAN HONVED Armia austro-węgierska
EGY NATDU HONVED Armia austro-węgierska
ADLOVICZ [ALDOVICZ] JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VARGA ALEXANDER R.FRW.KAN. Armia austro-węgierska
NAGY LAJOS HONVED Armia austro-węgierska