Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216010-004
455
197
Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych przejściem. Większa kwatera północno-zachodnia założona jest na planie zbliżonym do podłużnego prostokąta z aneksem od strony północno-zachodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Główny element kwatery stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze północno-zachodniej znajdują się nagrobki w formie, zakończonych dwuspadowo betonowych steli z wmurowaną żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych. Wejście do kwatery znajduje się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką.
 
Kwatera południowo-wschodnia założona jest na planie zbliżonym do prostokąta z aneksem od strony północno-wschodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennym słupami połączonymi żelaznymi poręczami. Wejście znajduje się od strony północno-zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie zakończonych dwuspadowo, betonowych steli z wmurowaną, żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 455 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 197 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 41-47 (zdjęcia archiwalne cmentarza).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 200-201.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 68-69.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANDO JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALERCSÁNYI LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
BÁNYA SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTOK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORBA JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BELLA MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALÁZS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BEKE JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTAK JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BEREOSKA LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSURDA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
DURBICZ PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRASKACZI GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
DORA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DEBRECZENI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GUZNA [GUZMA] FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
GREMACZ [GRENAIS] JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
GUZI LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GORZO [GORCZO] GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GERGELY ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYWICZA [GINRICZA] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GULA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
GONDA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
HITYIL LÁSZLÓ ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUDIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ILTYJU [ILLYJN] LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
ISPAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JANCOVITS IMRE ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
JANCSACSKO RUDOLF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUCSERA PÉTÁR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOLLÁR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRISTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KREICZI ANTAL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVACS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOLLÁR LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAPRÁVINSZKI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAMÁROVSZKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KREP PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLAMARIK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KVETKO ISTVÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KISS MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
KANDAS MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOPROVNICZKI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KREICSI ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KISS PÉTAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOTRÓCZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LEVAY MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
LACZKO MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIPTAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MEGYERI PÉTAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MERGET JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAKO JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MEGYERI BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
MRÁZIK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETRISZKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
POPOVITS LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÖR ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PODHARECS ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETYKÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STEFÁN SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIBICZKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEKERKA FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIKORA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STEFÁN SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZVIRÁK GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZMORÁK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEGEDI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEKEZKA FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZUCS GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIPOLA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEL JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZMORIK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEDLIAK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÖLLÖS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TURAI JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TACSIK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAPOLA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZELENÁK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAJEK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TURAY JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FERENCZ ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYURÁN JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALLO FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OBRECSÁN LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
OLDAL [ALDAL] JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
POPOLI [PÓPAI] KÁLMÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PATOKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZEMKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZELENI PÁL GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ZSIGA [ZSINGA] PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENYO [BENYS] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRÁZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BABCSIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAGI ILLÉS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALISZ [BALISEK] EMIL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUGLAVA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OSIK [CSIK] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRENKO ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
FICSUR MLACZO JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALLO ANDRÁS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
GORZO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUTYAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HÁCKEL MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVATH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HRESKO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUTYAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KULIK IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
KULICK IMRE PÁL ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLESZNYAK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAMAROCZKI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LENKEY FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
LUPTÁK PÉTAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MACZO JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MENSZÓHOR LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
REPÁK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUSZO BARNA[BÁS] HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIVO KÁLMÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZALISZ ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIPLA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEGEDI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOHT BENCE JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
UNGÁR VILMOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
URBÁN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZEMKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
AGNER PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALAZS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOROCZKO KÁLMÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CSORDÁS ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUBA [CSUHA] GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSERMÁK [CSERNÁK] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GOMBOS [COMBOS] ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALACSIES [CALACSICS] ÁDÁM HONVED Österreich-Ungarische Armee
GURAJ GYULA KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GYÖRGY JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GOLDSCHMIDT ÁRMIN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GIMON [GYIMANN] TÓDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
GOMBALA MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
GALO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HONRICK JAKAB HONVED Österreich-Ungarische Armee
KVARCSIK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORNOS MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANTO [HANDO] JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HRINY JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAJDU JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAHUT ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MRASIK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MISURA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
NEMESOCZ [NEMESA] JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SKULTETI ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOMAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LUPTÁK PÉTAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓHT JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
VEGH GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAZÁR ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALKO FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
FÜLÖP JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FENES LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOZSÁK SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLEIN HENRIK KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MITTER GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAREK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIHALY LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAGYAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
OSZTRIHANY [OSZTRIHONI] JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
PUPOWA MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PINTYN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PRIATKO [PIATKA] BÁLINT HONVED Österreich-Ungarische Armee
PATKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RADOS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STIMMEL ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOHT II JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
URBAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARGA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOKAR IGNÁC ERSATZ FREIWILLIGER [KRIEGSFREIWILLIGER] Österreich-Ungarische Armee
TELICSÁN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GIBALA PÉTAR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIMON JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZUROVECZ MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STEKO [STECHO] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORIS [BURIS] ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENYO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LUPTAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZPODNYÁK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LACZKOS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 258