Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216010-004
455
197
Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych przejściem. Większa kwatera północno-zachodnia założona jest na planie zbliżonym do podłużnego prostokąta z aneksem od strony północno-zachodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Główny element kwatery stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze północno-zachodniej znajdują się nagrobki w formie, zakończonych dwuspadowo betonowych steli z wmurowaną żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych. Wejście do kwatery znajduje się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką.
 
Kwatera południowo-wschodnia założona jest na planie zbliżonym do prostokąta z aneksem od strony północno-wschodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennym słupami połączonymi żelaznymi poręczami. Wejście znajduje się od strony północno-zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie zakończonych dwuspadowo, betonowych steli z wmurowaną, żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 455 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 197 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 41-47 (zdjęcia archiwalne cmentarza).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 200-201.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 68-69.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ANDO JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
ALERCSÁNYI LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
BÁNYA SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
BARTOK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BORBA JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
BELLA MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
BALÁZS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BEKE JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
BARTAK JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
BEREOSKA LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
CSURDA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
DURBICZ PÁL HONVED Австро-венгерская армия
DRASKACZI GYULA HONVED Австро-венгерская армия
DORA LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
DEBRECZENI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GUZNA [GUZMA] FERENC HONVED Австро-венгерская армия
GREMACZ [GRENAIS] JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
GUZI LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
GORZO [GORCZO] GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
GERGELY ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
GYWICZA [GINRICZA] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GULA PÁL HONVED Австро-венгерская армия
GONDA PÁL HONVED Австро-венгерская армия
HITYIL LÁSZLÓ ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
HUDIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ILTYJU [ILLYJN] LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
ISPAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JANCOVITS IMRE ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
JANCSACSKO RUDOLF HONVED Австро-венгерская армия
KUCSERA PÉTÁR HONVED Австро-венгерская армия
KOLLÁR JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KRISTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KREICZI ANTAL GEFREITER Австро-венгерская армия
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KOVACS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KOLLÁR LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
KAPRÁVINSZKI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
KAMÁROVSZKI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KREP PÁL HONVED Австро-венгерская армия
KLAMARIK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KVETKO ISTVÁN GEFREITER Австро-венгерская армия
KISS MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
KANDAS MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
KOPROVNICZKI FERENC HONVED Австро-венгерская армия
KREICSI ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
KISS PÉTAR HONVED Австро-венгерская армия
KOTRÓCZ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LEVAY MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
LACZKO MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
LIPTAK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MEGYERI PÉTAR HONVED Австро-венгерская армия
MERGET JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MAKO JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MEGYERI BÉLA HONVED Австро-венгерская армия
MRÁZIK GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MOLNAR JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
NAGY LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
PETRISZKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
POPOVITS LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
PÖR ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
PODHARECS ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
PETYKÓ JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
STEFÁN SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
SIBICZKI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZABO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZEKERKA FERENC HONVED Австро-венгерская армия
SZIKORA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
STEFÁN SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
SZVIRÁK GÉZA HONVED Австро-венгерская армия
SZABO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZMORÁK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
SZEGEDI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZEKEZKA FERENC HONVED Австро-венгерская армия
SZUCS GÁBOR HONVED Австро-венгерская армия
SZIPOLA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZEL JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
SZMORIK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
SZEDLIAK GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZÖLLÖS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TURAI JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TACSIK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
ZAPOLA GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
ZELENÁK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
ZAJEK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
TURAY JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
FERENCZ ANTAL HONVED Австро-венгерская армия
GYURÁN JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
KALLO FERENC HONVED Австро-венгерская армия
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
OBRECSÁN LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
OLDAL [ALDAL] JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
POPOLI [PÓPAI] KÁLMÁN HONVED Австро-венгерская армия
PATOKI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ZEMKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
ZELENI PÁL GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
ZSIGA [ZSINGA] PÁL HONVED Австро-венгерская армия
BENYO [BENYS] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BRÁZ JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BABCSIK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BAGI ILLÉS HONVED Австро-венгерская армия
BALISZ [BALISEK] EMIL HONVED Австро-венгерская армия
BUGLAVA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
OSIK [CSIK] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
DRENKO ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
FICSUR MLACZO JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
GALLO ANDRÁS GEFREITER Австро-венгерская армия
GORZO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
HUTYAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HÁCKEL MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
HORVATH JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HRESKO ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
HUTYAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
KULIK IMRE HONVED Австро-венгерская армия
KULICK IMRE PÁL ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
KLESZNYAK ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
KOVÁCS PÁL HONVED Австро-венгерская армия
KAMAROCZKI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LENKEY FERENC HONVED Австро-венгерская армия
LUPTÁK PÉTAR HONVED Австро-венгерская армия
MACZO JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MENSZÓHOR LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
REPÁK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
RUSZO BARNA[BÁS] HONVED Австро-венгерская армия
SZIVO KÁLMÁN HONVED Австро-венгерская армия
SZABO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZALISZ ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
SZIPLA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZEGEDI JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
TOHT BENCE JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
UNGÁR VILMOS HONVED Австро-венгерская армия
URBÁN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
ZEMKO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
AGNER PÁL HONVED Австро-венгерская армия
BALAZS JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
BOROCZKO KÁLMÁN GEFREITER Австро-венгерская армия
CSORDÁS ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
CSUBA [CSUHA] GYULA HONVED Австро-венгерская армия
CSERMÁK [CSERNÁK] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GOMBOS [COMBOS] ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
GALACSIES [CALACSICS] ÁDÁM HONVED Австро-венгерская армия
GURAJ GYULA KORPORAL Австро-венгерская армия
GYÖRGY JÁNOS KORPORAL Австро-венгерская армия
GOLDSCHMIDT ÁRMIN HONVED Австро-венгерская армия
GIMON [GYIMANN] TÓDOR HONVED Австро-венгерская армия
GOMBALA MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
GALO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
HONRICK JAKAB HONVED Австро-венгерская армия
KVARCSIK ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
HORNOS MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
HANTO [HANDO] JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
HRINY JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
HAJDU JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
MAHUT ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
MRASIK GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MISURA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
NAGY MIHÁLY HONVED Австро-венгерская армия
NEMESOCZ [NEMESA] JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
SKULTETI ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
TOMAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LUPTÁK PÉTAR HONVED Австро-венгерская армия
TÓHT JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
VEGH GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
VAZÁR ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BALKO FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Австро-венгерская армия
FÜLÖP JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
FENES LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
HORAK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BOZSÁK SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
KLEIN HENRIK KORPORAL Австро-венгерская армия
MITTER GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
MAREK JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
MIHALY LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
NAGY LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
BAGYAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
OSZTRIHANY [OSZTRIHONI] JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
PUPOWA MÁTYÁS HONVED Австро-венгерская армия
PINTYN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
PRIATKO [PIATKA] BÁLINT HONVED Австро-венгерская армия
PATKO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
RADOS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
STIMMEL ISTVÁN HONVED Австро-венгерская армия
TOHT II JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
URBAN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
VARGA JÓZSEF HONVED Австро-венгерская армия
TOKAR IGNÁC ERSATZ FREIWILLIGER [KRIEGSFREIWILLIGER] Австро-венгерская армия
TELICSÁN JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
GIBALA PÉTAR HONVED Австро-венгерская армия
SZIMON JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZABO GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
SZUROVECZ MÁRTON HONVED Австро-венгерская армия
SZABO LAJOS HONVED Австро-венгерская армия
STEKO [STECHO] JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
BORIS [BURIS] ANDRÁS HONVED Австро-венгерская армия
BENYO JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LUPTAK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
SZPODNYÁK JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
LACZKOS JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 258