Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216010-008
348
75
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Ogrodzenie od strony północnej, częściowo wschodniej i zachodniej stanowią kamienne słupy połączone sztachetowym płotem. Z pozostałych stron cmentarz ogrodzony jest pełnym murem kamiennym. Przy północno-zachodniej granicy cmentarza znajduje się mur oporowy z narożnikiem w formie bastionu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi masywny betonowy krzyż, osadzony na postumencie z kamiennych bloków, znajdującym się w linii południowego ogrodzenia. Na licu postumentu znajduje się wnęka z miejscem na tablicę memoratywną. Pomnik jest poprzedzony trójstopniowymi schodami. Po obu jego obu stronach rozmieszczone są kamienne ławy.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– drewnianych krzyży łacińskich zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– drewnianych krzyży lotaryńskich, zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– betonowych, zakończonych dwuspadowo steli.
 
Pochowano tu 33 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 60 z armii niemieckiej i 255 z armii rosyjskiej poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 74 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37 (plan z wymiarami i rozmieszczeniem grobów, wizualizacja ogrodzenia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 64-66.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 204-205.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 78-79.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
STRAUB JAKOB Österreich-Ungarische Armee
BODO ISTVAN Österreich-Ungarische Armee
JASKA JANOS Österreich-Ungarische Armee
ERDELY ISTVÁN Österreich-Ungarische Armee
LORING MICHAEL Österreich-Ungarische Armee
NYNKOSITZ Österreich-Ungarische Armee
BODO KAROLI Österreich-Ungarische Armee
EICHER JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WALCHER JOHANN HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
BOROWSKI FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
HARSTACK OTTO GRENADIER Deutsche Armee
ROSZOGS RUDOLF Österreich-Ungarische Armee
HEMPA HELEGU Russische Armee
JEBABNIK IGNATZ Russische Armee
MIKLOS JOSEF Österreich-Ungarische Armee
ANRUM JANOS Österreich-Ungarische Armee
CSOMBORDI KAROLI Österreich-Ungarische Armee
BRENAT JOSKA Österreich-Ungarische Armee
SPICKERMANN JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
TOCHOLSKI JULIUS Deutsche Armee
MÜLLER ERNST GRENADIER Deutsche Armee
GÖHRMANN ARNOLD LEUTNANT Deutsche Armee
WITTMARK HANS LEUTNANT Deutsche Armee
DIETZE HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
PLAUTHABER ADOLF KANONIER Deutsche Armee
NIKOLAI FRANZ Deutsche Armee
ZÖLLMANN FERDINAND GRENADIER Deutsche Armee
MÜLLER III WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
ODENWALD LEO GRENADIER Deutsche Armee
KALBERLOH WILLI GRENADIER Deutsche Armee
SCHÜBERT ERNST GRENADIER Deutsche Armee
BÜRDE OTTO GRENADIER Deutsche Armee
GEBHARDT KARL GRENADIER Deutsche Armee
SCHNEIDER JOHANNES GRENADIER Deutsche Armee
HELLDOBLER ALBERT GRENADIER Deutsche Armee
MÜLLER IV PETER GRENADIER Deutsche Armee
GÜNTHER GUSTAV KORPORAL Deutsche Armee
BRETTSCHNEIDER BERNHARDT GRENADIER Deutsche Armee
SCHLENKER PAUL GRENADIER Deutsche Armee
WITTE FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
MOTHES WILLI GRENADIER Deutsche Armee
BILINSKI FRANZ GRENADIER Deutsche Armee
BIEBER FRIEDRICH GRENADIER Deutsche Armee
TEICHMANN MAX GRENADIER Deutsche Armee
LOKS JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
DRIGALLA FRITZ GRENADIER Deutsche Armee
ORLT GEORG GRENADIER Deutsche Armee
SCHAFFARCZYK JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
BENNO OTTO KORPORAL Deutsche Armee
MÜLLER RUDOLF OTTO KORPORAL Deutsche Armee
BRANDT KARL GRENADIER Deutsche Armee
MÜLLER JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
GEIKE WILHELM GRENADIER Deutsche Armee
BAUKLOCH HUGO PIONIER Deutsche Armee
REICHWEIN WILHELM RESERVIST PIONIER Deutsche Armee
SCHIEMANN FIREDRICH GRENADIER Deutsche Armee
HOCHSTRATE HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
DENKHAUS GUSTAV UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HONK JAKOB GEFREITER Deutsche Armee
HECK HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
DÜSING HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
WALTHER ERNST GRENADIER Deutsche Armee
PFLUG JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
SCHMIECKE PAUL GRENADIER Deutsche Armee
GANSEUER EWALD GRENADIER Deutsche Armee
NÖLL JOSEF GRENADIER Deutsche Armee
NEUGEBAUER KARL GRENADIER Deutsche Armee
RACH PETER GRENADIER Deutsche Armee
FISAHN KARL GRENADIER Deutsche Armee
ZACHWYZ SEBASTIAN GRENADIER Deutsche Armee
HUSEMANN HEINRICH AUGUST LANDSTURMMANN Deutsche Armee
SCHEIING HEINRICH GRENADIER Deutsche Armee
NEÜBAUER AUGUST GRENADIER Deutsche Armee
BECKER JOHANN GRENADIER Deutsche Armee
JRLE ADOLF GRENADIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 19
Russische Armee 253
Deutsche Armee 1