War graves
in Małopolska
1216010-008
348
75
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Ogrodzenie od strony północnej, częściowo wschodniej i zachodniej stanowią kamienne słupy połączone sztachetowym płotem. Z pozostałych stron cmentarz ogrodzony jest pełnym murem kamiennym. Przy północno-zachodniej granicy cmentarza znajduje się mur oporowy z narożnikiem w formie bastionu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi masywny betonowy krzyż, osadzony na postumencie z kamiennych bloków, znajdującym się w linii południowego ogrodzenia. Na licu postumentu znajduje się wnęka z miejscem na tablicę memoratywną. Pomnik jest poprzedzony trójstopniowymi schodami. Po obu jego obu stronach rozmieszczone są kamienne ławy.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– drewnianych krzyży łacińskich zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– drewnianych krzyży lotaryńskich, zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– betonowych, zakończonych dwuspadowo steli.
 
Pochowano tu 33 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 60 z armii niemieckiej i 255 z armii rosyjskiej poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 74 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37 (plan z wymiarami i rozmieszczeniem grobów, wizualizacja ogrodzenia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 64-66.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 204-205.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 78-79.
Surname Forename Rank Military formation  
STRAUB JAKOB Austro-Hungarian Army
BODO ISTVAN Austro-Hungarian Army
JASKA JANOS Austro-Hungarian Army
ERDELY ISTVÁN Austro-Hungarian Army
LORING MICHAEL Austro-Hungarian Army
NYNKOSITZ Austro-Hungarian Army
BODO KAROLI Austro-Hungarian Army
EICHER JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
WALCHER JOHANN HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
BOROWSKI FRITZ GRENADIER German army
HARSTACK OTTO GRENADIER German army
ROSZOGS RUDOLF Austro-Hungarian Army
HEMPA HELEGU Russian Army
JEBABNIK IGNATZ Russian Army
MIKLOS JOSEF Austro-Hungarian Army
ANRUM JANOS Austro-Hungarian Army
CSOMBORDI KAROLI Austro-Hungarian Army
BRENAT JOSKA Austro-Hungarian Army
SPICKERMANN JOSEF GRENADIER German army
TOCHOLSKI JULIUS German army
MÜLLER ERNST GRENADIER German army
GÖHRMANN ARNOLD LEUTNANT German army
WITTMARK HANS LEUTNANT German army
DIETZE HEINRICH GRENADIER German army
PLAUTHABER ADOLF KANONIER German army
NIKOLAI FRANZ German army
ZÖLLMANN FERDINAND GRENADIER German army
MÜLLER III WILHELM GRENADIER German army
ODENWALD LEO GRENADIER German army
KALBERLOH WILLI GRENADIER German army
SCHÜBERT ERNST GRENADIER German army
BÜRDE OTTO GRENADIER German army
GEBHARDT KARL GRENADIER German army
SCHNEIDER JOHANNES GRENADIER German army
HELLDOBLER ALBERT GRENADIER German army
MÜLLER IV PETER GRENADIER German army
GÜNTHER GUSTAV KORPORAL German army
BRETTSCHNEIDER BERNHARDT GRENADIER German army
SCHLENKER PAUL GRENADIER German army
WITTE FRITZ GRENADIER German army
MOTHES WILLI GRENADIER German army
BILINSKI FRANZ GRENADIER German army
BIEBER FRIEDRICH GRENADIER German army
TEICHMANN MAX GRENADIER German army
LOKS JOHANN GRENADIER German army
DRIGALLA FRITZ GRENADIER German army
ORLT GEORG GRENADIER German army
SCHAFFARCZYK JOHANN GRENADIER German army
BENNO OTTO KORPORAL German army
MÜLLER RUDOLF OTTO KORPORAL German army
BRANDT KARL GRENADIER German army
MÜLLER JOHANN GRENADIER German army
GEIKE WILHELM GRENADIER German army
BAUKLOCH HUGO PIONIER German army
REICHWEIN WILHELM RESERVIST PIONIER German army
SCHIEMANN FIREDRICH GRENADIER German army
HOCHSTRATE HEINRICH GRENADIER German army
DENKHAUS GUSTAV UNTEROFFIZIER German army
HONK JAKOB GEFREITER German army
HECK HEINRICH GRENADIER German army
DÜSING HEINRICH GRENADIER German army
WALTHER ERNST GRENADIER German army
PFLUG JOSEF GRENADIER German army
SCHMIECKE PAUL GRENADIER German army
GANSEUER EWALD GRENADIER German army
NÖLL JOSEF GRENADIER German army
NEUGEBAUER KARL GRENADIER German army
RACH PETER GRENADIER German army
FISAHN KARL GRENADIER German army
ZACHWYZ SEBASTIAN GRENADIER German army
HUSEMANN HEINRICH AUGUST LANDSTURMMANN German army
SCHEIING HEINRICH GRENADIER German army
NEÜBAUER AUGUST GRENADIER German army
BECKER JOHANN GRENADIER German army
JRLE ADOLF GRENADIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 19
Russian Army 253
German army 1