Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216010-008
348
75
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta. Ogrodzenie od strony północnej, częściowo wschodniej i zachodniej stanowią kamienne słupy połączone sztachetowym płotem. Z pozostałych stron cmentarz ogrodzony jest pełnym murem kamiennym. Przy północno-zachodniej granicy cmentarza znajduje się mur oporowy z narożnikiem w formie bastionu. Wejście znajdujące się od strony północnej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi masywny betonowy krzyż, osadzony na postumencie z kamiennych bloków, znajdującym się w linii południowego ogrodzenia. Na licu postumentu znajduje się wnęka z miejscem na tablicę memoratywną. Pomnik jest poprzedzony trójstopniowymi schodami. Po obu jego obu stronach rozmieszczone są kamienne ławy.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– drewnianych krzyży łacińskich zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– drewnianych krzyży lotaryńskich, zakończonych dwuspadowym zadaszeniem,
– betonowych, zakończonych dwuspadowo steli.
 
Pochowano tu 33 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 60 z armii niemieckiej i 255 z armii rosyjskiej poległych w 1915 r. Znane są nazwiska 74 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37 (plan z wymiarami i rozmieszczeniem grobów, wizualizacja ogrodzenia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s 182.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 64-66.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 204-205.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 78-79.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
STRAUB JAKOB Австро-венгерская армия
BODO ISTVAN Австро-венгерская армия
JASKA JANOS Австро-венгерская армия
ERDELY ISTVÁN Австро-венгерская армия
LORING MICHAEL Австро-венгерская армия
NYNKOSITZ Австро-венгерская армия
BODO KAROLI Австро-венгерская армия
EICHER JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WALCHER JOHANN HAUPTMANN Австро-венгерская армия
BOROWSKI FRITZ GRENADIER Немецкая армия
HARSTACK OTTO GRENADIER Немецкая армия
ROSZOGS RUDOLF Австро-венгерская армия
HEMPA HELEGU Русская армия
JEBABNIK IGNATZ Русская армия
MIKLOS JOSEF Австро-венгерская армия
ANRUM JANOS Австро-венгерская армия
CSOMBORDI KAROLI Австро-венгерская армия
BRENAT JOSKA Австро-венгерская армия
SPICKERMANN JOSEF GRENADIER Немецкая армия
TOCHOLSKI JULIUS Немецкая армия
MÜLLER ERNST GRENADIER Немецкая армия
GÖHRMANN ARNOLD LEUTNANT Немецкая армия
WITTMARK HANS LEUTNANT Немецкая армия
DIETZE HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
PLAUTHABER ADOLF KANONIER Немецкая армия
NIKOLAI FRANZ Немецкая армия
ZÖLLMANN FERDINAND GRENADIER Немецкая армия
MÜLLER III WILHELM GRENADIER Немецкая армия
ODENWALD LEO GRENADIER Немецкая армия
KALBERLOH WILLI GRENADIER Немецкая армия
SCHÜBERT ERNST GRENADIER Немецкая армия
BÜRDE OTTO GRENADIER Немецкая армия
GEBHARDT KARL GRENADIER Немецкая армия
SCHNEIDER JOHANNES GRENADIER Немецкая армия
HELLDOBLER ALBERT GRENADIER Немецкая армия
MÜLLER IV PETER GRENADIER Немецкая армия
GÜNTHER GUSTAV KORPORAL Немецкая армия
BRETTSCHNEIDER BERNHARDT GRENADIER Немецкая армия
SCHLENKER PAUL GRENADIER Немецкая армия
WITTE FRITZ GRENADIER Немецкая армия
MOTHES WILLI GRENADIER Немецкая армия
BILINSKI FRANZ GRENADIER Немецкая армия
BIEBER FRIEDRICH GRENADIER Немецкая армия
TEICHMANN MAX GRENADIER Немецкая армия
LOKS JOHANN GRENADIER Немецкая армия
DRIGALLA FRITZ GRENADIER Немецкая армия
ORLT GEORG GRENADIER Немецкая армия
SCHAFFARCZYK JOHANN GRENADIER Немецкая армия
BENNO OTTO KORPORAL Немецкая армия
MÜLLER RUDOLF OTTO KORPORAL Немецкая армия
BRANDT KARL GRENADIER Немецкая армия
MÜLLER JOHANN GRENADIER Немецкая армия
GEIKE WILHELM GRENADIER Немецкая армия
BAUKLOCH HUGO PIONIER Немецкая армия
REICHWEIN WILHELM RESERVIST PIONIER Немецкая армия
SCHIEMANN FIREDRICH GRENADIER Немецкая армия
HOCHSTRATE HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
DENKHAUS GUSTAV UNTEROFFIZIER Немецкая армия
HONK JAKOB GEFREITER Немецкая армия
HECK HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
DÜSING HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
WALTHER ERNST GRENADIER Немецкая армия
PFLUG JOSEF GRENADIER Немецкая армия
SCHMIECKE PAUL GRENADIER Немецкая армия
GANSEUER EWALD GRENADIER Немецкая армия
NÖLL JOSEF GRENADIER Немецкая армия
NEUGEBAUER KARL GRENADIER Немецкая армия
RACH PETER GRENADIER Немецкая армия
FISAHN KARL GRENADIER Немецкая армия
ZACHWYZ SEBASTIAN GRENADIER Немецкая армия
HUSEMANN HEINRICH AUGUST LANDSTURMMANN Немецкая армия
SCHEIING HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
NEÜBAUER AUGUST GRENADIER Немецкая армия
BECKER JOHANN GRENADIER Немецкая армия
JRLE ADOLF GRENADIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 19
Русская армия 253
Немецкая армия 1