War graves
in Małopolska
1204070-001
159
58
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona, od strony zachodniej pełnym betonowym murem, wzmocnionym słupami, z pozostałych stron – betonowymi słupami, połączonymi niską podmurówką i metalowymi rurami. Główny element kwatery stanowi znajdująca na wprost wejścia w linii muru zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa z gzymsem z zdobionym profilowanymi krzyżami greckimi. W płycinie ściany pomnikowej znajduje się tablica wykonana po II wojnie światowej z napisem: „1914/ UNS TRÄNEN MUSST IHR WEHREN/ KEIN LEBEN HAT BESTAND, WOHL DEM/ DER STARB IN EHREN/ FÜR KAISER UND VATERLAND”. Na górnej części ściany pomnikowej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca skrzyżowane lufy armatnie.
Przed pomnikiem usytuowana podłużna, prostokątna mogiła, otoczona niskim ogrodzeniem z kraty z metalowych prętów, osadzonym na betonowym krawężniku. Na mogile znajduje się 5 jednakowych nagrobków w formie ściętych pulpitowo betonowych bloczków osadzonych na betonowej podstawie. Od strony pomnika na trzech metalowych prętach umieszczony jest emblemat przedstawiający pięcioramienną, czerwoną gwiazdę.
Groby z I wojny światowej rozmieszczone są w ujętych w krawężniki rzędach, prostopadłych do alejki głównej mogiły żołnierzy sowieckich. Na grobach znajdują się nagrobki w formie:
– dwuramiennych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy (typ ф), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych dwuramiennych krzyży (typ л), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– żelaznych krzyży łacińskich z szerokiego płaskownika z motywem żelaznej kraty i dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowanej blachy (typ B), osadzonych na betonowych cokołach o obłych krawędziach.
Na krzyżach umieszczone są okrągłe, owalne lub prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W kwaterze pochowanych jest 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej, 39 z armii rosyjskiej oraz 3 jeńców z armii serbskiej, poległych lub zmarłych z okresu I wojny światowej. W kwaterze pochowano również szczątki 59 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 r., które ekshumowano z miejscowości: Delastowice, Lubasz, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdówka, Wola Szczucińska.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 13-17 345-355, GW 61 s. 256.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 300.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 436-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 277-278.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 114-115.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 386-387.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 193-194.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 744.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Surname Forename Rank Military formation  
KASSANITS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLLER JOSEF HUSAR Austro-Hungarian Army
SCHÖN EMMANUEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOŘIL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOLAI STEFAN HONVED Austro-Hungarian Army
GATTE [GALLE] JOSEF WEHRMANN German army
TRESKE KARL WEHRMANN German army
HOHECKER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRUDNY FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEER SAMUEL HONVED Austro-Hungarian Army
PYRONTEK KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
TONAR LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHACHNER JOHANN Austro-Hungarian Army
KOC IWAN TRAIN SOLDAT Austro-Hungarian Army
VESZELKA JOSEF LANDSTURMMANN KUTSCHER Austro-Hungarian Army
GUTTMANN RESSO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LUKAS BATIYCER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BELIK JÁNOS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAULIN STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MORWA STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOLOSA ISTVÁN LANDSTURMMANN HUSAR Austro-Hungarian Army
MÉSZÁROS PÁL HUSAR Austro-Hungarian Army
STOJANOVIČ MILAN KRIEGSFREIWILLIGER Others
JANOS VALENTIN ULANEN Austro-Hungarian Army
BARTEL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAZELT KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZAUHAR FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEZOUŠKA JAROSLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUDAJ KARL HUSAR Austro-Hungarian Army
MADEY LADISLAUS Austro-Hungarian Army
MARZENA JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MUSZ JOHANN PIONIER Austro-Hungarian Army
HICKL JOSEF RESERVIST OBERKANONIER Austro-Hungarian Army
BACZ MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŁYSKO PETER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUBASZEK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASZA JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
ERNSZL [ERNST] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TOTH LAJOS HUSAR Austro-Hungarian Army
WRONKOWICZ MARTIN LANDSTURMMANN KUTSCHER Austro-Hungarian Army
CSENÁR FRANZ RESERVIST PIONIER Austro-Hungarian Army
LEGEŻYŃSKI MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STASZKOWOM AMBREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHUSTER MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GABRYS ADALBERT LANDSTURMMANN KUTSCHER Austro-Hungarian Army
FINK ARON FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
LEITNER FRANZ HONVED Austro-Hungarian Army
SEMENOW KONSTANTIN OBERST Russian Army
KUBOŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KURZ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CÉCH VINZENZ VERPLEGUNGSSOLDAT Austro-Hungarian Army
SPERLIN FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAVLOVIČ NASTAS KRIEGSFREIWILLIGER ULAN Others
NOWAKOCKIJ IGNATZ Russian Army
DOWRKEWITZES PAUL INFANTERIST Russian Army
CHRYCHORY GENZAŁ KOSAK Russian Army
JAROSZ ADALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Russian Army
BUCZYŃSKIJ STIEPAN FIEDOROWICZ Red Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 8
German army 1
Russian Army 34
Red Army 58