War graves
in Małopolska
1205010-004
915
497
Cmentarz wojenny nr 91 znajduje się na wzgórzu Korczak zwanym także Górą Cmentarną. Zbudowany jest na planie prostokąta z prostokątnym wyłomem od strony wschodniej i ogrodzony pełnym murem kamiennym z betonową, dwuspadową nakrywą.

Do cmentarza prowadzi usytuowana od strony północnej trójdzielna brama z trzema arkadami. Boczne arkady są zamknięte ośmiosłupkową balustradą. W środkowej arkadzie znajdują się dwuskrzydłowe wrota żelaznych prętów. Środkowy segment bramy zwieńczony jest krzyżem. W płycinie nad jego prześwitem znajduje się kamienna tablica z napisem:

"REQUIESCANT IN PACE
W 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI
PAMIĘCI POLEGŁYCH NA TEJ ZIEMI,/ ABY OFIARA ICH ŻYCIA NIE BYŁA DAREMNA,
A DRAMAT WOJNY NIGDY SIĘ/NIE POWTÓRZYŁ.
GORLICZANIE
A.D. 2015"

Na ścianach wewnątrz bramy znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy. Na jednej z tablic umieszczono nazwiska żołnierzy, których szczątki przeniesiono z cmentarza wojennego nr 89 w Gorlicach.

Na murze po lewej stronie od bramy znajduje się tablica z wizerunkiem dwugłowego orła oraz napisem języku polskim i rosyjskim:

"POLEGŁYM W BITWIE GORLICKIEJ
ŻOŁNIERZOM ARMII ROSYJSKIEJ
...NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU
GORLICE 2 maja 1993".

Po obu stronach tej tablicy rozmieszczone są po dwie tablice żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy armii rosyjskiej.

Głównym elementem cmentarza jest monumentalny krzyż zbudowany z regularnych bloków jasnego piaskowca i umieszczony na stopniowanym postumencie.

Na pomniku znajduje się metalowa owalna tablica z wizerunkiem orła w koronie, motywem roślinnym, hełmem, skrzyżowanymi mieczami oraz napisem:
"BRACIOM POLAKOM
ŻOŁNIERZOM W ARMJACH PAŃSTW ZABORCZYCH
WALCZĄCYM W OBCYCH MUNDURACH, LECZ ZA POLSKĄ SPRAWĘ
POLEGŁYCH NA POBOJOWISKACH GORLICKICH W LATACH
1914 – 1915
NAPIS TEN KŁADĄ W WYZWOLONEJ POLSCE
WDZIĘCZNI RODACY
1928"

Niżej umieszczona jest tablica z napisem:
"TABLICA POWYŻSZA
UFUNDOWANA PRZEZ POW. KOŁO ZW.
INW.WOJ.R.P. W GORLICACH 1.XI.1928
A USUNIĘTA PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA 27.X.1940. WRACA NA SWO
JE PIERWOTNE MIEJSCE DNIA
27.X.1946.
JAKO WIDOMY ZNAK ZWYCIĘSTWA
POLSKI NAD WROGIEM"

Na otoczony kamiennym murem taras wokół krzyża prowadzą sześciostopniowe kamienne schody.
Na zakończeniu alejki prowadzącej od pomnika głównego do wyłomu we wschodniej linii ogrodzenia znajduje się kamienny ołtarz.
Po lewej stronie alei prowadzącej od wejścia do pomnika głównego znajduje się niski postument z tablicą z napisem:

"MIEJSCE POCHOWANIA
ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
POLEGŁYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Szczątki 362 żołnierzy zostały/ w 1997 roku ekshumowane
i przeniesione na cmentarz/ wojenny do Siemianowic Śląskich."

Po tej samej stronie alejki znajduje się tablica z napisem:

"MIEJSCE POCHÓWKU
ODNALEZIONYCH SZCZĄTKÓW
ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH PODCZAS
I WOJNY ŚWIATOWEJ"

Po drugiej stronie alejki znajduje się pomnik w formie niskiego kamiennego bloku z napisem w języku słoweńskim i polskim: "PAMIĘCI SŁOWEŃSKICH/ ŻOŁNIERZY 1914-1918 WDZIĘCZNA OJCZYZNA/ REPUBLIKA SŁOWENII, 2018". Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie: równoramiennych krzyży, umieszczonych na postumentach z piaskowca z żeliwnymi tablicami, w dwóch wersjach rozmiarowych (większej i mniejszej), betonowy stel zakończonych trójkątnie z żeliwnymi tablicami.

Cmentarz zawiera 301 grobów, w tym: 140 pojedynczych i 161 zbiorowych. Pochowano tu 425 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 203 z armii niemieckiej ( w tym 69 ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 89) i 287 z armii rosyjskiej. Większość z nich poległa w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 r.

Na terenie cmentarza dokonywano pochówku w okresie II wojny światowej. W 1997 r. ekshumowano stąd szczątki 362 żołnierzy niemieckich poległych lub zmarłych w czasie II wojny światowej. 11 grudnia 2018 r. na cmentarzu zostały pochowane szczątki dwóch nieznanych żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej, odnalezione przy ul. Władysława Broniewskiego w Gorlicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 16 s. 1681 (plan katastralny) GW 38 s. 189, (niezrealizowana projekt) 191-333 (plany i wykazy pochowanych), 485-531 (plany i wykazy pochowanych cmentarza nr 89) GW 61 s. 75-78 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 116-119.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 462-473.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 92-93.
  • J. Majewski, Cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim i w Podgórzu, Skołyszyn 2015, s. 394-399.
Surname Forename Rank Military formation  
GEISLER STANISLAUS LEUTNANT German army
SAARE ERNST FELDWEBEL LEUTNANT German army
PIXNER JOSEF LEUTNANT IN DER RESERVE German army
REICHERT FRITZ LEUTNANT German army
WEISS MAX LEUTNANT German army
THEILE RICHARD OBERLEUTNANT German army
STRASSER MICHAEL OBERLEUTNANT German army
WOLFGRAMM HERMANN HAUPTMANN German army
FRANKE JOHANN ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER German army
HORN WILLY LEUTNANT German army
WEISE PAUL LEUTNANT German army
WEGSCHEIDER MICHAEL LEUTNANT German army
FUHRMANN PAUL LEUTNANT German army
MORGENROTH RICHARD MAJOR German army
PERSCHEN V. BERG DETLEV HAUPTMANN German army
HERRFAHRDT WILHELM EMIL K.FR.OFFZ.ASP. German army
LAURISCH HERMANN LEUTNANT German army
SCHOLZ FRIEDRICH FELDWEBEL LEUTNANT German army
BRAMANN VON GOSWIN FÄHNRICH German army
DUSIL [DUSIK] FELIX INFANTERIST Austro-Hungarian Army
AUGUSTYNSKI JOSEF SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SIKORA JOHANN SAPPEUR Austro-Hungarian Army
DUDEK JOHANN RESERVIST SAPPEUR Austro-Hungarian Army
PLONKA IGNATZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
KWARTNIK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WATOREK ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIWALSKI THEODOR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
DOMORECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GLOWKA ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PIJAK MICHAEL LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WODNIAK STANISLAUS VINZ. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
NYCZ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUCKA ROMAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WILCZAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LANG LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HLAVAČEK WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BOCKMAYER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOSSE JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HRUZA FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DITTLHUBER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WAGNER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAMMER MARTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRISCH ADALBERT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TUCKI FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MELZER ROBERT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TOLAR JOSEF LANDSTURMMANN FELDKANONIER Austro-Hungarian Army
DUMSEGGER DRAGON Austro-Hungarian Army
REJMANN ADOLF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BENEŠ FRANZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
POLONKAI LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
RYSCHAN WENZEL RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VICHR EMIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HDRLIČKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
MONČILOW PAUL HONVED Austro-Hungarian Army
FRITSCH RUDOLF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KNOBLOCH HUGO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PODHAJSKI ANTON ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
RIPA KARL JOSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
RÖSSLER FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SINGER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DEMBOSZ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRANDEJSKÝ VINZENZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
PIERGERT KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KVÁK DEMETER GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOPER MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OSOG JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KASTELNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHWARZ JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SWIATLON ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SKOCZYLAS IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TARGOSZ LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LEMERZ FRIEDRICH LEUTNANT Austro-Hungarian Army
NOWAK ALBERT LEUTNANT Austro-Hungarian Army
HOWORKA ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
WOLFSEGER R. OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
RAPST JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
KRISMANIČ, R. VON ALBRECHT MAJOR Austro-Hungarian Army
MEYER HUGO OBERSTLEUTNANT Austro-Hungarian Army
BUREK MICHAEL KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
KOLAŘIK FRANZ FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
FIDRMUC JOHANN HAUPTMANN Austro-Hungarian Army
DANIEK JOHANN LEUTNANT Austro-Hungarian Army
SOLONEK FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
SAMAL LADISLAUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MUDRY MIECISLAUS KADETT Austro-Hungarian Army
WEINERT CESLAUS FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
KUČERA PAUL FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
ŠTĚPANEK FRANZ OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
ETTRICH RICHARD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER MED. Austro-Hungarian Army
ADLER BRUNO FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
HELLER PAUL LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
BRYZEK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
FOTTGEBER FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
BIEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NIEDZIELA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SPALTER ISIDOR RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RINDER HERMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DILLMANN JOHANN LANDSTURMMANN Austro-Hungarian Army
BRUS JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GREMBLOWSKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DOLEŽAL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MANIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
VOLK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CINKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
TARGOSZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÄSTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARCINEK GEORG LANSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZPANDRZYK JOHANN LANSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BYSTROŃ JOHANN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHWEDA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLIMOSZ GEORG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRUDNY JOHANN RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HLOŽANKA LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRUNNER LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PASZ AUGUST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PUSTEJOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GĄSIOR FRANZ ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SIĄKALA ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZATOPEK VALENTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EIBINGER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCOUR HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIWEK ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FUCHS SIGMUND INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOLIN ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HIRSCHMANN WILHELM LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
PALLA RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
ZEISBERGER ANTON GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
JURCZYNSKI KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BÖNISCH OSKAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SNIEGON JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OPUSTIL ALFONS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEGR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOTUR LUDWIG INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIMECKA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRÜBLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAJAK ALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ENGELBERT VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTOŚ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZAJĄCZEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUDOWSKI ANDREAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GORALCZYK PETER GEFREITER Austro-Hungarian Army
WICHER LADISLAUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MISKOWIEC LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PILARSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOSZEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TATAR PETER ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
SERAFIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOCON THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRACIOCH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KLĘCZAR LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZATAN STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PTAS ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BIZON ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GACEK BENEDIKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEC VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRANKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KADELA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PALICHLEB MICHAEL ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
BARANIEC JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOGA MARTIN ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
KASPERCZYK FRANZ ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
WOJTOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRUCZALA PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VERDERBER MATHIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MORITZER JOSEF ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MAYER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
ZINKE ADALBERT RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
HACKER HEINRICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SOJKA ADAM CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
HLAVSA ADOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
OTRADOWSKY JOSEF INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
PUDIČ OSME INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEDMIDUBSKY ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JEROUT FRANZ INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
NOUZAK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRUS FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAZUR ALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MITTAG FERDINAND ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRUPKA HEINRICH LST.OB.SAPP. Austro-Hungarian Army
FRIESE RUDOLF ANTON ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
GOLOB JUSTUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
KUNE JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PROSZAK PHILIPP ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
MIKULIK JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SIKORA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROBOLJŠEK KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
KMETIČ FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOCHA JOSEF RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
PALENIČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TSCHADESCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KALETA THOMAS RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BLACHA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KALINYAK MICHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOVAK JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ADELMAYER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ICIEK ADALBERT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FOLKAN PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DWORZAK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SZKORA FELIX LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAHNE ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NARTNIK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SWRCINA [SWOINA] FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARTOSCH ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PERIMEK HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MROZEK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STOCHEL FELIX EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
AHLBURG HERMANN KANONIER German army
BURGHARDT AUGUST GEFREITER German army
WEISS I JOSEF MUSKETIER German army
PTOK HUGO MUSKETIER German army
GESELL KARL MUSKETIER German army
OSTERHEIDE WILHELM UNTEROFFIZIER German army
RYDIGIER HERMANN UNTEROFFIZIER German army
BAUER I HERMANN MUSKETIER German army
DEUNERT WILHELM GEFREITER German army
ROTHER PAUL MUSKETIER German army
BORGUTSKI [BORZUTSKI] JOSEF MUSKETIER German army
WETZK HEINRICH PIONIER German army
SCHIFFMACHER KARL MUSKETIER German army
MASON FRANZ GEFREITER German army
SCHWARZER REINHOLD GEFREITER German army
KROKER WILHELM MUSKETIER German army
KAZIORZ [KOZIORZ] FRANZ MUSKETIER German army
MAZUREK [MAGUREK] JOHANN MUSKETIER German army
MARKLOWSKY [MARKLOWSKI] RUDOLF MUSKETIER German army
BERTNAWSKY INFANTERIST Russian Army
HALILICZ INFANTERIST Russian Army
TEODOROWICZ INFANTERIST Russian Army
STOLPER FRITZ WEHRMANN German army
THRILLER HERMANN GEFREITER German army
HOPP PAUL UNTEROFFIZIER German army
GLADISCH HERMANN WEHRMANN German army
BONK JOHANNES MUSKETIER German army
KITZLER ERICH MUSKETIER German army
KLIMPKE FRITZ WEHRMANN German army
MICHEL GUSTAV UNTEROFFIZIER German army
BRUKSCH RICHARD MUSKETIER German army
WYBRANIETZ LUDWIG MUSKETIER German army
HEIL HERMANN MUSKETIER German army
FRÖMMER [FRAMMER] KARL MUSKETIER German army
WEIGELT KARL MUSKETIER German army
SEMKOWSKY FRITZ MUSKETIER German army
BREUER JOHANN MUSKETIER German army
ZAHLTEN JOSEF MUSKETIER German army
WOLF GEORG MUSKETIER German army
MÜNCH JOHANN MUSKETIER German army
JASCHONEK KURT MUSKETIER German army
MANIURA JOSEF TAMBOUR German army
NOWAK ROBERT MUSKETIER German army
FRENZEL ERNST UNTEROFFIZIER German army
ULBRICH RICHARD WEHRMANN German army
POPPEK JULIUS GEFREITER German army
WAGNER EMIL WEHRMANN German army
PRÜSSEL ERICH LUTSCHIFFER German army
KOSMALSKI FRANZ HERMANN OBERKANONIER German army
LOTH ERNST TAMBOUR German army
WITTIG WILHELM MUSKETIER German army
SCHINDLER GEORG GEFREITER German army
KONCILJA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BELAVIČ JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
AVŽIN FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIEMANN HEINRICH INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SUDER CESLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖVESDY EMERICH KORPORAL Austro-Hungarian Army
PAVLIČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOWAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAMALA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOVAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KÖCHER WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GERTL FERDINAND JÄGER Austro-Hungarian Army
PRICHEL LODEK INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HAFSTEIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SEVČIK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LICHY INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRASL JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
MOISES MATHIAS JÄGER Austro-Hungarian Army
SPRUNG ALOIS RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
BESTER FRANZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
BIRKHEIM RUDOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
GRÖSINGER EDUARD JÄGER Austro-Hungarian Army
KORES JOSEF RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
TÖGTHOFER PATRIK RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
MADL JAKOB ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
PAPST TITUS RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KARAS GEORG RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
SZKUTEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ARNOST ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUDECZEK GEORG RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRÜCKNER RUDOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HÜBNER GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MOHYLA GUSTAV RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHALUPA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BARESCH LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GROMES ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BORSUCKI JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROJEK JOSEF FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
HUNDT JOSEF RESERVIST UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
JOSKA ALOIS RESERVIST UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
KOCJAN JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FAUDLER ANTON ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
URBANIK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLOWIK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SAVOR JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HROVAT DANIEL KORPORAL Austro-Hungarian Army
SCHIMADL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
URBANEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LAGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BROZNY JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
DUZI JOSEF JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PINKA BERNARD INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BŘEZINA FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MARTYNIAK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HARTNAGEL JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
VAMOSI GEORG JÄGER Austro-Hungarian Army
KOLLAR EMMERICH JÄGER Austro-Hungarian Army
KÖSTNER HEINRICH MUSKETIER German army
SEYER OTTO ERSATZ RESERVIST German army
THOM WILHELM MUSKETIER [KRIEGS FEIWILLIGER German army
SCHOLZ III FRIEDRICH MUSKETIER German army
DIEKOW WILCHELM MUSKETIER German army
DWORCZAK MELCHIOR MUSKETIER German army
FREITAG I FRITZ MUSKETIER German army
SWIETEK PAUL MUSKETIER German army
DREWS I JOHANN RESERVIST German army
HAMPEL FELIX UNTEROFFIZIER German army
HEINZE ANTON WEHRMANN German army
SCHWANEBECK GUSTAV GEFREITER German army
BIEHL LUDWIG INFANTERIST German army
GRÜNBAUM FRANZ MUSKETIER German army
BREDNEL WALTER MUSKETIER German army
OGIERMANN JOHANN RESERVIST German army
PERSICKE WILHELM RESERVIST German army
HEIN KARL MUSKETIER German army
TSCHÖPE ERNST MUSKETIER German army
LANGER ALOIS MUSKETIER German army
FRANITZA ANTON MUSKETIER German army
TUSCHE HEINRICH MUSKETIER German army
ZACHOROW MICHAEL ZUGSFÜHRER Russian Army
LYSIENKO DYMIAN Russian Army
DEMMIN ERNST UNTEROFFIZIER German army
ALANKE [MANKE] HERMANN KARL MUSKETIER German army
BROCZIO [BROGIO] FRITZ FÜSILIER German army
DITTRICH ALFRED MUSKETIER German army
WOLLER OTTO ERSATZ RESERVIST German army
PUPPIK ADOLF MUSKETIER German army
GAIDA NIKOLAUS MUSKETIER German army
WÖLFEL ERNST MUSKETIER German army
FROST [TROST] ADOLF MUSKETIER German army
WEISS V KARL MUSKETIER German army
JUNG KARL MUSKETIER German army
SCHMIDT KONRAD MUSKETIER German army
SZARDENINGS MARTIN MUSKETIER German army
WINSGOLL JOSEF WEHRMANN German army
GEISLER VIKTOR RESERVIST German army
PETERS ERNST MUSKETIER German army
STRUZYNA BERNHARD MUSKETIER German army
GAUPLITZ PAUL MUSKETIER German army
JONKISCH GEORG RESERVIST German army
RURAINSKY [RURANSKY] PETER WEHRMANN German army
MAZUR [MASUR] JOSEF RESERVIST German army
BROSIG JOSEF MUSKETIER German army
RADINGER [RIEVINGER] JOSEF RESERVIST German army
BARTONISCHEK [BARTONITZEK] ALOIS MUSKETIER German army
BEUCHEL ALFRED MUSKETIER German army
DROZD ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOIK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SLADEK OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LOMER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STIDL JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRANTIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRUPKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOHUSCH ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WINKLER KARL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KNÖBL LEOPOLD RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
POKORNY JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÖPFER ALOIS RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
KELLNER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BILA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WOLANEK LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROMANUK IWAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRUNA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREZEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KONVIČKA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HANZELKA ROBERT ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
ČERNY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DVOŘAČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FOUKAL FELIX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CAP HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RACZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LECHENBAUER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BÖCK MICHAEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRZYBEK KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TORAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VONDRAČEK EMIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VANEK FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
TARABA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VIKTORIN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BĄK KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MELNIK STEFAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BALA STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CHMELA JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POTOCZNY KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SKLADNY JOSEF MUSKETIER German army
MEISSNER PAUL MUSKETIER German army
SCHUSTER HEINRICH MUSKETIER German army
POLNISCH EUGEN MUSKETIER German army
SCHMEICHEL OTTO MUSKETIER German army
HERRMANN KARL MUSKETIER German army
GERBERDING LUDWIG WALTER MUSKETIER [GEFREITIER] German army
JEZETZKE ROBERT UNTEROFFIZIER German army
WARSCHKE HERMANN MUSKETIER German army
PRÜMM JOHANN MUSKETIER German army
SCHMIDT ROBERT MUSKETIER German army
LOTTERMOSER MAX MUSKETIER German army
KRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER German army
OHNSORGE OTTO MUSKETIER German army
PAUSER OSKAR MUSKETIER German army
HERZIG AUGUST MUSKETIER German army
KOWOLL FRANZ UNTEROFFIZIER German army
GÖRITZ GUSTAV MUSKETIER German army
LÖHRER WILLY PIONIER German army
BAUMGÄRTNER OTTO MUSKETIER German army
MATUSCHEK ANTON MUSKETIER German army
LUBOJANSKY [LUBOJANSKI] VIKTOR German army
BOLK KARL MUSKETIER German army
GOTTWALD ALOIS MUSKETIER German army
HOLSTEIN OTTO MUSKETIER German army
KOWALOW JOSEF IGNATICZ INFANTERIST Russian Army
CZERNONOW LAWRENTI Russian Army
GUCUCH GREGORY Russian Army
POCERUCH WASYLI Russian Army
SZLIPIKOW Russian Army
POBILANSKI WASYLI Russian Army
GUTTKNECHT MAX GEORG UNTEROFFIZIER German army
WEBER HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
SCHWADE JOSEF HEINRICH GEFREITER German army
EXNER PAUL GEFREITER German army
HENDEL ALEXANDER GEFREITER German army
JILK JOHANN STANISL. GEFREITER German army
SOWA ROCHUS GEFREITER German army
BARRA JOHANN MUSKETIER German army
BARTH JOSEF HEINRICH MUSKETIER German army
BUCZEK [BUTECK] EMIL MUSKETIER German army
BESUCKE [BESUCH] JOSEF MUSKETIER German army
CASSEL LUDWIG MUSKETIER German army
DILLSCHNEIDER JOHANN MUSKETIER German army
DRESS [DREES] ERNST MUSKETIER German army
DOMBRAWA [DOMDROWA] JOSEF MUSKETIER German army
FRANZKE MAX MUSKETIER German army
GRIEGER ALFRED MUSKETIER German army
GOTTSCHLICH OSKAR MUSKETIER German army
HAMPEL JOSEF MUSKETIER German army
HAUSHILD RUDOLF MUSKETIER German army
HEISLER I FRANZ MUSKETIER German army
JUNG PAUL MUSKETIER German army
JASCHKO [JOSCHKO] FRANZ MUSKETIER German army
HEISLER II FRIEDRICH MUSKETIER German army
JANKO JOHANN MUSKETIER German army
KUPKA VALENTIN MUSKETIER German army
KOX VALENTIN MUSKETIER German army
KRAUSE III PAUL MUSKETIER German army
KOLBE FRIEDRICH MUSKETIER German army
KREUZER JOSEF MUSKETIER German army
KUNZE FRANZ MUSKETIER German army
KOSCHICK ERNST MUSKETIER German army
LAUTERBACH PAUL MUSKETIER German army
PAWLENKA ADOLF MUSKETIER German army
ROOSEN WILHELM MUSKETIER German army
REICHEL JOKOB JOHANN MUSKETIER German army
SIEVERS KONRAD FRIEDR. MUSKETIER German army
SCHOSTOCK NIKODEMUS MUSKETIER German army
SCHINDELARZ JOSEF MUSKETIER German army
PREISS EMIL MUSKETIER German army
SIERON PAUL MUSKETIER German army
SWYEK [SMYCK] KONSTANTIN WEHRMANN German army
SCHYMITZEK AUGUST MUSKETIER German army
STRAUCH ALFRED MUSKETIER German army
TRÖGNER AUGUST MUSKETIER German army
WEIGERT KARL MUSKETIER German army
HESSELER JOSEF MUSKETIER German army
GENECKE WILHELM MUSKETIER German army
PASCH JOSEF PETER MUSKETIER German army
WOLLNIK ROBERT MUSKETIER German army
STANJEK ERNST MUSKETIER German army
STOJKA JOSEF MUSKETIER German army
HAASE JOSEF MUSKETIER German army
VOGT ALFRED KARL MUSKETIER German army
KRUPPA EMANUEL MUSKETIER German army
THOLL THEODOR MUSKETIER German army
UWIERA JOSEF MUSKETIER German army
RZECHA II ALOIS MUSKETIER German army
MOKRY THEODOR MUSKETIER German army
KUBASCHEK JOSEF MUSKETIER German army
WITASSEK JOSEF German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 140
Russian Army 276
German army 2