Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205010-004
915
497
Cmentarz wojenny nr 91 znajduje się na wzgórzu Korczak zwanym także Górą Cmentarną. Zbudowany jest na planie prostokąta z prostokątnym wyłomem od strony wschodniej i ogrodzony pełnym murem kamiennym z betonową, dwuspadową nakrywą.

Do cmentarza prowadzi usytuowana od strony północnej trójdzielna brama z trzema arkadami. Boczne arkady są zamknięte ośmiosłupkową balustradą. W środkowej arkadzie znajdują się dwuskrzydłowe wrota żelaznych prętów. Środkowy segment bramy zwieńczony jest krzyżem. W płycinie nad jego prześwitem znajduje się kamienna tablica z napisem:

"REQUIESCANT IN PACE
W 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI
PAMIĘCI POLEGŁYCH NA TEJ ZIEMI,/ ABY OFIARA ICH ŻYCIA NIE BYŁA DAREMNA,
A DRAMAT WOJNY NIGDY SIĘ/NIE POWTÓRZYŁ.
GORLICZANIE
A.D. 2015"

Na ścianach wewnątrz bramy znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy. Na jednej z tablic umieszczono nazwiska żołnierzy, których szczątki przeniesiono z cmentarza wojennego nr 89 w Gorlicach.

Na murze po lewej stronie od bramy znajduje się tablica z wizerunkiem dwugłowego orła oraz napisem języku polskim i rosyjskim:

"POLEGŁYM W BITWIE GORLICKIEJ
ŻOŁNIERZOM ARMII ROSYJSKIEJ
...NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU
GORLICE 2 maja 1993".

Po obu stronach tej tablicy rozmieszczone są po dwie tablice żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy armii rosyjskiej.

Głównym elementem cmentarza jest monumentalny krzyż zbudowany z regularnych bloków jasnego piaskowca i umieszczony na stopniowanym postumencie.

Na pomniku znajduje się metalowa owalna tablica z wizerunkiem orła w koronie, motywem roślinnym, hełmem, skrzyżowanymi mieczami oraz napisem:
"BRACIOM POLAKOM
ŻOŁNIERZOM W ARMJACH PAŃSTW ZABORCZYCH
WALCZĄCYM W OBCYCH MUNDURACH, LECZ ZA POLSKĄ SPRAWĘ
POLEGŁYCH NA POBOJOWISKACH GORLICKICH W LATACH
1914 – 1915
NAPIS TEN KŁADĄ W WYZWOLONEJ POLSCE
WDZIĘCZNI RODACY
1928"

Niżej umieszczona jest tablica z napisem:
"TABLICA POWYŻSZA
UFUNDOWANA PRZEZ POW. KOŁO ZW.
INW.WOJ.R.P. W GORLICACH 1.XI.1928
A USUNIĘTA PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA 27.X.1940. WRACA NA SWO
JE PIERWOTNE MIEJSCE DNIA
27.X.1946.
JAKO WIDOMY ZNAK ZWYCIĘSTWA
POLSKI NAD WROGIEM"

Na otoczony kamiennym murem taras wokół krzyża prowadzą sześciostopniowe kamienne schody.
Na zakończeniu alejki prowadzącej od pomnika głównego do wyłomu we wschodniej linii ogrodzenia znajduje się kamienny ołtarz.
Po lewej stronie alei prowadzącej od wejścia do pomnika głównego znajduje się niski postument z tablicą z napisem:

"MIEJSCE POCHOWANIA
ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
POLEGŁYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Szczątki 362 żołnierzy zostały/ w 1997 roku ekshumowane
i przeniesione na cmentarz/ wojenny do Siemianowic Śląskich."

Po tej samej stronie alejki znajduje się tablica z napisem:

"MIEJSCE POCHÓWKU
ODNALEZIONYCH SZCZĄTKÓW
ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH PODCZAS
I WOJNY ŚWIATOWEJ"

Po drugiej stronie alejki znajduje się pomnik w formie niskiego kamiennego bloku z napisem w języku słoweńskim i polskim: "PAMIĘCI SŁOWEŃSKICH/ ŻOŁNIERZY 1914-1918 WDZIĘCZNA OJCZYZNA/ REPUBLIKA SŁOWENII, 2018". Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie: równoramiennych krzyży, umieszczonych na postumentach z piaskowca z żeliwnymi tablicami, w dwóch wersjach rozmiarowych (większej i mniejszej), betonowy stel zakończonych trójkątnie z żeliwnymi tablicami.

Cmentarz zawiera 301 grobów, w tym: 140 pojedynczych i 161 zbiorowych. Pochowano tu 425 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 203 z armii niemieckiej ( w tym 69 ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 89) i 287 z armii rosyjskiej. Większość z nich poległa w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 r.

Na terenie cmentarza dokonywano pochówku w okresie II wojny światowej. W 1997 r. ekshumowano stąd szczątki 362 żołnierzy niemieckich poległych lub zmarłych w czasie II wojny światowej. 11 grudnia 2018 r. na cmentarzu zostały pochowane szczątki dwóch nieznanych żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej, odnalezione przy ul. Władysława Broniewskiego w Gorlicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 16 s. 1681 (plan katastralny) GW 38 s. 189, (niezrealizowana projekt) 191-333 (plany i wykazy pochowanych), 485-531 (plany i wykazy pochowanych cmentarza nr 89) GW 61 s. 75-78 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 116-119.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 462-473.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 92-93.
  • J. Majewski, Cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim i w Podgórzu, Skołyszyn 2015, s. 394-399.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GEISLER STANISLAUS LEUTNANT Armia niemiecka
SAARE ERNST FELDWEBEL LEUTNANT Armia niemiecka
PIXNER JOSEF LEUTNANT IN DER RESERVE Armia niemiecka
REICHERT FRITZ LEUTNANT Armia niemiecka
WEISS MAX LEUTNANT Armia niemiecka
THEILE RICHARD OBERLEUTNANT Armia niemiecka
STRASSER MICHAEL OBERLEUTNANT Armia niemiecka
WOLFGRAMM HERMANN HAUPTMANN Armia niemiecka
FRANKE JOHANN ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Armia niemiecka
HORN WILLY LEUTNANT Armia niemiecka
WEISE PAUL LEUTNANT Armia niemiecka
WEGSCHEIDER MICHAEL LEUTNANT Armia niemiecka
FUHRMANN PAUL LEUTNANT Armia niemiecka
MORGENROTH RICHARD MAJOR Armia niemiecka
PERSCHEN V. BERG DETLEV HAUPTMANN Armia niemiecka
HERRFAHRDT WILHELM EMIL K.FR.OFFZ.ASP. Armia niemiecka
LAURISCH HERMANN LEUTNANT Armia niemiecka
SCHOLZ FRIEDRICH FELDWEBEL LEUTNANT Armia niemiecka
BRAMANN VON GOSWIN FÄHNRICH Armia niemiecka
DUSIL [DUSIK] FELIX INFANTERIST Armia austro-węgierska
AUGUSTYNSKI JOSEF SAPPEUR Armia austro-węgierska
SIKORA JOHANN SAPPEUR Armia austro-węgierska
DUDEK JOHANN RESERVIST SAPPEUR Armia austro-węgierska
PLONKA IGNATZ GEFREITER Armia austro-węgierska
KWARTNIK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WATOREK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIWALSKI THEODOR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
DOMORECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GLOWKA ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIJAK MICHAEL LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WODNIAK STANISLAUS VINZ. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
NYCZ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUCKA ROMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WILCZAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANG LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HLAVAČEK WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BOCKMAYER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOSSE JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HRUZA FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DITTLHUBER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WAGNER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HAMMER MARTIN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRISCH ADALBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TUCKI FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MELZER ROBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TOLAR JOSEF LANDSTURMMANN FELDKANONIER Armia austro-węgierska
DUMSEGGER DRAGON Armia austro-węgierska
REJMANN ADOLF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BENEŠ FRANZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
POLONKAI LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
RYSCHAN WENZEL RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VICHR EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HDRLIČKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MONČILOW PAUL HONVED Armia austro-węgierska
FRITSCH RUDOLF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KNOBLOCH HUGO INFANTERIST Armia austro-węgierska
PODHAJSKI ANTON ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
RIPA KARL JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
RÖSSLER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SINGER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DEMBOSZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRANDEJSKÝ VINZENZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
PIERGERT KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KVÁK DEMETER GEFREITER Armia austro-węgierska
KOPER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSOG JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASTELNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWARZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SWIATLON ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKOCZYLAS IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TARGOSZ LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEMERZ FRIEDRICH LEUTNANT Armia austro-węgierska
NOWAK ALBERT LEUTNANT Armia austro-węgierska
HOWORKA ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
WOLFSEGER R. OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
RAPST JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
KRISMANIČ, R. VON ALBRECHT MAJOR Armia austro-węgierska
MEYER HUGO OBERSTLEUTNANT Armia austro-węgierska
BUREK MICHAEL KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
KOLAŘIK FRANZ FÄHNRICH Armia austro-węgierska
FIDRMUC JOHANN HAUPTMANN Armia austro-węgierska
DANIEK JOHANN LEUTNANT Armia austro-węgierska
SOLONEK FÄHNRICH Armia austro-węgierska
SAMAL LADISLAUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MUDRY MIECISLAUS KADETT Armia austro-węgierska
WEINERT CESLAUS FÄHNRICH Armia austro-węgierska
KUČERA PAUL FÄHNRICH Armia austro-węgierska
ŠTĚPANEK FRANZ OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
ETTRICH RICHARD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER MED. Armia austro-węgierska
ADLER BRUNO FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
HELLER PAUL LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
BRYZEK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
FOTTGEBER FÄHNRICH Armia austro-węgierska
BIEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIEDZIELA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SPALTER ISIDOR RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
RINDER HERMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DILLMANN JOHANN LANDSTURMMANN Armia austro-węgierska
BRUS JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GREMBLOWSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOLEŽAL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MANIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
VOLK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
CINKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
TARGOSZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÄSTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARCINEK GEORG LANSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZPANDRZYK JOHANN LANSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BYSTROŃ JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SCHWEDA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLIMOSZ GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUDNY JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLOŽANKA LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUNNER LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PASZ AUGUST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PUSTEJOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GĄSIOR FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SIĄKALA ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZATOPEK VALENTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EIBINGER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCOUR HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIWEK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
FUCHS SIGMUND INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOLIN ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HIRSCHMANN WILHELM LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
PALLA RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
ZEISBERGER ANTON GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
JURCZYNSKI KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖNISCH OSKAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SNIEGON JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OPUSTIL ALFONS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEGR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOTUR LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIMECKA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRÜBLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAJAK ALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
ENGELBERT VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTOŚ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAJĄCZEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUDOWSKI ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GORALCZYK PETER GEFREITER Armia austro-węgierska
WICHER LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MISKOWIEC LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PILARSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOSZEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TATAR PETER ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SERAFIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCON THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PRACIOCH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLĘCZAR LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZATAN STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PTAS ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIZON ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GACEK BENEDIKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEC VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRANKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KADELA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PALICHLEB MICHAEL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
BARANIEC JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOGA MARTIN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
KASPERCZYK FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
WOJTOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUCZALA PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VERDERBER MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MORITZER JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MAYER FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
ZINKE ADALBERT RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
HACKER HEINRICH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOJKA ADAM CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
HLAVSA ADOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
OTRADOWSKY JOSEF INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
PUDIČ OSME INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEDMIDUBSKY ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JEROUT FRANZ INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
NOUZAK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRUS FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MAZUR ALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MITTAG FERDINAND ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRUPKA HEINRICH LST.OB.SAPP. Armia austro-węgierska
FRIESE RUDOLF ANTON ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
GOLOB JUSTUS KORPORAL Armia austro-węgierska
KUNE JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PROSZAK PHILIPP ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MIKULIK JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SIKORA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROBOLJŠEK KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
KMETIČ FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOCHA JOSEF RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
PALENIČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TSCHADESCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KALETA THOMAS RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BLACHA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALINYAK MICHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOVAK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ADELMAYER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ICIEK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLKAN PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
DWORZAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZKORA FELIX LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAHNE ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
NARTNIK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWRCINA [SWOINA] FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTOSCH ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERIMEK HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
MROZEK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOCHEL FELIX EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
AHLBURG HERMANN KANONIER Armia niemiecka
BURGHARDT AUGUST GEFREITER Armia niemiecka
WEISS I JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
PTOK HUGO MUSKETIER Armia niemiecka
GESELL KARL MUSKETIER Armia niemiecka
OSTERHEIDE WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
RYDIGIER HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BAUER I HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
DEUNERT WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
ROTHER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
BORGUTSKI [BORZUTSKI] JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WETZK HEINRICH PIONIER Armia niemiecka
SCHIFFMACHER KARL MUSKETIER Armia niemiecka
MASON FRANZ GEFREITER Armia niemiecka
SCHWARZER REINHOLD GEFREITER Armia niemiecka
KROKER WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
KAZIORZ [KOZIORZ] FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
MAZUREK [MAGUREK] JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
MARKLOWSKY [MARKLOWSKI] RUDOLF MUSKETIER Armia niemiecka
BERTNAWSKY INFANTERIST Armia rosyjska
HALILICZ INFANTERIST Armia rosyjska
TEODOROWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
STOLPER FRITZ WEHRMANN Armia niemiecka
THRILLER HERMANN GEFREITER Armia niemiecka
HOPP PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GLADISCH HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
BONK JOHANNES MUSKETIER Armia niemiecka
KITZLER ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
KLIMPKE FRITZ WEHRMANN Armia niemiecka
MICHEL GUSTAV UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BRUKSCH RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
WYBRANIETZ LUDWIG MUSKETIER Armia niemiecka
HEIL HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
FRÖMMER [FRAMMER] KARL MUSKETIER Armia niemiecka
WEIGELT KARL MUSKETIER Armia niemiecka
SEMKOWSKY FRITZ MUSKETIER Armia niemiecka
BREUER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
ZAHLTEN JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WOLF GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
MÜNCH JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
JASCHONEK KURT MUSKETIER Armia niemiecka
MANIURA JOSEF TAMBOUR Armia niemiecka
NOWAK ROBERT MUSKETIER Armia niemiecka
FRENZEL ERNST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ULBRICH RICHARD WEHRMANN Armia niemiecka
POPPEK JULIUS GEFREITER Armia niemiecka
WAGNER EMIL WEHRMANN Armia niemiecka
PRÜSSEL ERICH LUTSCHIFFER Armia niemiecka
KOSMALSKI FRANZ HERMANN OBERKANONIER Armia niemiecka
LOTH ERNST TAMBOUR Armia niemiecka
WITTIG WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHINDLER GEORG GEFREITER Armia niemiecka
KONCILJA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BELAVIČ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
AVŽIN FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIEMANN HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
SUDER CESLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÖVESDY EMERICH KORPORAL Armia austro-węgierska
PAVLIČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAMALA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KÖCHER WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GERTL FERDINAND JÄGER Armia austro-węgierska
PRICHEL LODEK INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAFSTEIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEVČIK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LICHY INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRASL JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
MOISES MATHIAS JÄGER Armia austro-węgierska
SPRUNG ALOIS RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
BESTER FRANZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
BIRKHEIM RUDOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
GRÖSINGER EDUARD JÄGER Armia austro-węgierska
KORES JOSEF RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
TÖGTHOFER PATRIK RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
MADL JAKOB ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
PAPST TITUS RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KARAS GEORG RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
SZKUTEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ARNOST ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUDECZEK GEORG RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRÜCKNER RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HÜBNER GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOHYLA GUSTAV RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHALUPA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARESCH LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROMES ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BORSUCKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROJEK JOSEF FELDWEBEL Armia austro-węgierska
HUNDT JOSEF RESERVIST UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
JOSKA ALOIS RESERVIST UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
KOCJAN JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FAUDLER ANTON ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
URBANIK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLOWIK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAVOR JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HROVAT DANIEL KORPORAL Armia austro-węgierska
SCHIMADL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
URBANEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BROZNY JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
DUZI JOSEF JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PINKA BERNARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
BŘEZINA FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTYNIAK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HARTNAGEL JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
VAMOSI GEORG JÄGER Armia austro-węgierska
KOLLAR EMMERICH JÄGER Armia austro-węgierska
KÖSTNER HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
SEYER OTTO ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
THOM WILHELM MUSKETIER [KRIEGS FEIWILLIGER Armia niemiecka
SCHOLZ III FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
DIEKOW WILCHELM MUSKETIER Armia niemiecka
DWORCZAK MELCHIOR MUSKETIER Armia niemiecka
FREITAG I FRITZ MUSKETIER Armia niemiecka
SWIETEK PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
DREWS I JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
HAMPEL FELIX UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HEINZE ANTON WEHRMANN Armia niemiecka
SCHWANEBECK GUSTAV GEFREITER Armia niemiecka
BIEHL LUDWIG INFANTERIST Armia niemiecka
GRÜNBAUM FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
BREDNEL WALTER MUSKETIER Armia niemiecka
OGIERMANN JOHANN RESERVIST Armia niemiecka
PERSICKE WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
HEIN KARL MUSKETIER Armia niemiecka
TSCHÖPE ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
LANGER ALOIS MUSKETIER Armia niemiecka
FRANITZA ANTON MUSKETIER Armia niemiecka
TUSCHE HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
ZACHOROW MICHAEL ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
LYSIENKO DYMIAN Armia rosyjska
DEMMIN ERNST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ALANKE [MANKE] HERMANN KARL MUSKETIER Armia niemiecka
BROCZIO [BROGIO] FRITZ FÜSILIER Armia niemiecka
DITTRICH ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
WOLLER OTTO ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
PUPPIK ADOLF MUSKETIER Armia niemiecka
GAIDA NIKOLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
WÖLFEL ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
FROST [TROST] ADOLF MUSKETIER Armia niemiecka
WEISS V KARL MUSKETIER Armia niemiecka
JUNG KARL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT KONRAD MUSKETIER Armia niemiecka
SZARDENINGS MARTIN MUSKETIER Armia niemiecka
WINSGOLL JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
GEISLER VIKTOR RESERVIST Armia niemiecka
PETERS ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
STRUZYNA BERNHARD MUSKETIER Armia niemiecka
GAUPLITZ PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
JONKISCH GEORG RESERVIST Armia niemiecka
RURAINSKY [RURANSKY] PETER WEHRMANN Armia niemiecka
MAZUR [MASUR] JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
BROSIG JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
RADINGER [RIEVINGER] JOSEF RESERVIST Armia niemiecka
BARTONISCHEK [BARTONITZEK] ALOIS MUSKETIER Armia niemiecka
BEUCHEL ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
DROZD ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOIK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLADEK OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LOMER JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STIDL JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRANTIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUPKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOHUSCH ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WINKLER KARL ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KNÖBL LEOPOLD RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
POKORNY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÖPFER ALOIS RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
KELLNER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BILA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WOLANEK LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROMANUK IWAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRUNA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREZEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONVIČKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HANZELKA ROBERT ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
ČERNY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DVOŘAČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FOUKAL FELIX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CAP HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RACZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LECHENBAUER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BÖCK MICHAEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRZYBEK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
TORAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VONDRAČEK EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VANEK FRANZ KORPORAL Armia austro-węgierska
TARABA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VIKTORIN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BĄK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MELNIK STEFAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BALA STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHMELA JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTOCZNY KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SKLADNY JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
MEISSNER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHUSTER HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
POLNISCH EUGEN MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMEICHEL OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
HERRMANN KARL MUSKETIER Armia niemiecka
GERBERDING LUDWIG WALTER MUSKETIER [GEFREITIER] Armia niemiecka
JEZETZKE ROBERT UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WARSCHKE HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
PRÜMM JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT ROBERT MUSKETIER Armia niemiecka
LOTTERMOSER MAX MUSKETIER Armia niemiecka
KRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
OHNSORGE OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
PAUSER OSKAR MUSKETIER Armia niemiecka
HERZIG AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
KOWOLL FRANZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GÖRITZ GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
LÖHRER WILLY PIONIER Armia niemiecka
BAUMGÄRTNER OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
MATUSCHEK ANTON MUSKETIER Armia niemiecka
LUBOJANSKY [LUBOJANSKI] VIKTOR Armia niemiecka
BOLK KARL MUSKETIER Armia niemiecka
GOTTWALD ALOIS MUSKETIER Armia niemiecka
HOLSTEIN OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
KOWALOW JOSEF IGNATICZ INFANTERIST Armia rosyjska
CZERNONOW LAWRENTI Armia rosyjska
GUCUCH GREGORY Armia rosyjska
POCERUCH WASYLI Armia rosyjska
SZLIPIKOW Armia rosyjska
POBILANSKI WASYLI Armia rosyjska
GUTTKNECHT MAX GEORG UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
WEBER HEINRICH UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
SCHWADE JOSEF HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
EXNER PAUL GEFREITER Armia niemiecka
HENDEL ALEXANDER GEFREITER Armia niemiecka
JILK JOHANN STANISL. GEFREITER Armia niemiecka
SOWA ROCHUS GEFREITER Armia niemiecka
BARRA JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
BARTH JOSEF HEINRICH MUSKETIER Armia niemiecka
BUCZEK [BUTECK] EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
BESUCKE [BESUCH] JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
CASSEL LUDWIG MUSKETIER Armia niemiecka
DILLSCHNEIDER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
DRESS [DREES] ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
DOMBRAWA [DOMDROWA] JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
FRANZKE MAX MUSKETIER Armia niemiecka
GRIEGER ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
GOTTSCHLICH OSKAR MUSKETIER Armia niemiecka
HAMPEL JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
HAUSHILD RUDOLF MUSKETIER Armia niemiecka
HEISLER I FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
JUNG PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
JASCHKO [JOSCHKO] FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
HEISLER II FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
JANKO JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
KUPKA VALENTIN MUSKETIER Armia niemiecka
KOX VALENTIN MUSKETIER Armia niemiecka
KRAUSE III PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
KOLBE FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
KREUZER JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
KUNZE FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
KOSCHICK ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
LAUTERBACH PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
PAWLENKA ADOLF MUSKETIER Armia niemiecka
ROOSEN WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
REICHEL JOKOB JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
SIEVERS KONRAD FRIEDR. MUSKETIER Armia niemiecka
SCHOSTOCK NIKODEMUS MUSKETIER Armia niemiecka
SCHINDELARZ JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
PREISS EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
SIERON PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
SWYEK [SMYCK] KONSTANTIN WEHRMANN Armia niemiecka
SCHYMITZEK AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
STRAUCH ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
TRÖGNER AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
WEIGERT KARL MUSKETIER Armia niemiecka
HESSELER JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
GENECKE WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
PASCH JOSEF PETER MUSKETIER Armia niemiecka
WOLLNIK ROBERT MUSKETIER Armia niemiecka
STANJEK ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
STOJKA JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
HAASE JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
VOGT ALFRED KARL MUSKETIER Armia niemiecka
KRUPPA EMANUEL MUSKETIER Armia niemiecka
THOLL THEODOR MUSKETIER Armia niemiecka
UWIERA JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
RZECHA II ALOIS MUSKETIER Armia niemiecka
MOKRY THEODOR MUSKETIER Armia niemiecka
KUBASCHEK JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WITASSEK JOSEF Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 140
Armia rosyjska 276
Armia niemiecka 2