War graves
in Małopolska
1205060-001
416
276
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i wschodu murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami i drewnianym, sztachetowym płotem. Kamienna, zwieńczona krzyżem brama znajduje się od strony zachodniej. Wejście zamknięte jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Na bramie umieszczona jest kamienna tablica z inskrypcją w języku węgierskim, ufundowana w 2009 r. oraz tablica informacyjna. W środkowej części cmentarza znajduje się kamienny pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa, zwieńczony kamiennym krzyżem. Na przedniej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z częściowo nieczytelnym już epitafium:

„Tragt uns des Frühling quellende Blütten vorbei
Und des Sommers goldene Garben
Und die Lese des Weins im rotten Herbst
Daß wir Getreuen,
Am Segen, für desn wir starben,
Uns miterfreun.”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyż łacińskich z datą „1915" osadzonych na betonowych stelach o ściętych narożach.

Groby rozmieszczone są w rzędach, prostopadle do głównej osi cmentarza.

W 27 grobach zbiorowych i 115 pojedynczych pochowano 416 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16, 18, 20 Pułku Piechoty Honwedów.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 379-461 (plany, wykazy pochowanych).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954 (fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 570-575.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 170-171.
Surname Forename Rank Military formation  
NEMET ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BONÓK ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
TOTH ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BALOG SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
KERÉGYÁRTO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
TOTH ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
LEVAI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KUTECAR JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PÁL ZSIGMOND HONVED Austro-Hungarian Army
ATKÖZI LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
KÖLLES SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
BUDAY GÉZA HONVED Austro-Hungarian Army
DRISZKO FLÓRIÁN HONVED Austro-Hungarian Army
PONY ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BARI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BERENCSI JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
BRADNYÁN ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
BERKI BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
BALOGH KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
BARTÓK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BARTOS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
CSABAN PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
CSEZÁN DÖMÖTÖR HONVED Austro-Hungarian Army
CSORBA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BRENKUSZ ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HALAJ PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
DZÉGELY DÁNIEL HONVED Austro-Hungarian Army
HERICH EMIL HONVED Austro-Hungarian Army
HARABURDA ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
JANCSICS BERTALAN HONVED Austro-Hungarian Army
KACZLICH PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
SKANTAR FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
BALSOI GYÖRGY ERSARZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
FEHÉR IGNÁC ERSARZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
TAKÁCS IMRE LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BORON JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
IWÁNKÓ JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LISTOPAR STANISZLAW HONVED Austro-Hungarian Army
KATONA ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
LÖRINCZ SÁNDOR LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SZTARUCH MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
FEKETE LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
FERENCZ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
FRECSKO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
FAZEKOS FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
GUBINYI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GARAN ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KUKEL SAMU[EL] HONVED Austro-Hungarian Army
KRNÁCS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KLIMENT PÁL KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOHUT MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
KAZANYICZKI SÁNDOR GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOVÁCS SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
SZUROVECZ MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
SZARVAS ÁBRAHÁM HONVED Austro-Hungarian Army
VICZIAN MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
PERCZIAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LINTER JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JOSEK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KALMAR ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SCHVARCZ GYÖZÖ HONVED Austro-Hungarian Army
NUOSKA [NOUSKA] JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JÓZSA [IMRE] LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS [KOVOCZ] JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
HUSZAR GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SANTA ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
PÁSKA PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
CSECH JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BALINT JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
BALÁZSIK HONVED Austro-Hungarian Army
BARTHA ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BORSOS BARMA GEFREITER Austro-Hungarian Army
BELKÓ JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
BAJTOS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
CHOBOTA ANDRÁS KORPORAL Austro-Hungarian Army
CSIPKA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
CZIMERMAN JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
DANDISZ BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
DOBOS GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
DIMAJSZKI BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
DUDOK PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
ECZET PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
SOMODY JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MIHÁLCZO MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
GÁJA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KÉCZI SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
LAKATOS FERENZ HONVED Austro-Hungarian Army
MUNKA GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
BARANYI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
CSUKA MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
CSIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
GOMÖRI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZÜCS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
HORVATH GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
MARCI JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOVACS PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
HANGÁCSI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
SCHWARCZ ZSIGMOND HONVED Austro-Hungarian Army
VINCZE II PÁL GEFREITER Austro-Hungarian Army
CZIKORA ISTVÁN KORPORAL Austro-Hungarian Army
EGYUD KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
MILINSZKI FERENC KORPORAL Austro-Hungarian Army
KOHÁRI JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KOBOLÁK JOACHIM HONVED Austro-Hungarian Army
BARTEL JÁNOS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HAJOS JÓZSEF LEUTNANT Austro-Hungarian Army
BÁTHOR FERENC ALBERT FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
GRIBNER EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
MUNTAK BÉLA HONVED Austro-Hungarian Army
HUDAK VILMOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
FÜLÖP GYULA KORPORAL Austro-Hungarian Army
NEMET JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
REICH DÁVID HONVED Austro-Hungarian Army
BADER IGNÁC HONVED Austro-Hungarian Army
TÓTH JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
JABROCZKY JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KOCSIS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KOCSÁK ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KALESZÁR GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MICSKA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
PLEVA MÁTYÁS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PINTER IMRE LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
VARSÓ JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
SROBOTA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KISS JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
UHRINYAK JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
GRESS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
CSUTMAN MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
TRELLA JÁNOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
EPERJESI JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
MONTAI JÓZSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
BOBCSEK KÁLMÁN ERSATZ ERSERVIST Austro-Hungarian Army
MEDVECZKI LAJOS KORPORAL Austro-Hungarian Army
OLEXA GYULA KORPORAL Austro-Hungarian Army
KAZINSZKI JÁNOS GEFREITER Austro-Hungarian Army
KRISTOF GYULA ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
CSIMADIA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CSORBA GYÖRGY GEFREITER Austro-Hungarian Army
CHROBACSKO ÁDÁM HONVED Austro-Hungarian Army
DRAB MÁTYÁS ERSATZ RESERVIST Austro-Hungarian Army
DUBABER ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
DOMANY K. GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
DROTÁR ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
GUMENYICZKY PÁL BATAILLON HORNIST Austro-Hungarian Army
GENCSUR MIHÁLY ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
HOSZT JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KUBINJI ANTAL HONVED Austro-Hungarian Army
BALOGH ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
CSICSEN SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
KAKAS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KÁDOS JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
NOVAK ISTVÁN GEFREITER Austro-Hungarian Army
HÓNIG LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
HORVÁTH FERENC KORPORAL Austro-Hungarian Army
SKAPINYECZ MIKLÓS HONVED Austro-Hungarian Army
HALLAI GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
CSEH IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
FEKECS KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
ANGYAL ZSIGMOND HONVED Austro-Hungarian Army
BELYA MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
BUDÁCS ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
CSONKA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
DRENKO ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HARMOS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
KALINÁK DÁNIEL ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
LIPTAK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
SZLUKA LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
SCHÖNWALD ALADÁR HONVED Austro-Hungarian Army
SCHÖNFELD ALADÁR HONVED Austro-Hungarian Army
SOSIK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TAKÁR JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TURJANSZKI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
TUSÁN ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
HURSKA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
PETER JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
NAGY, DR. GYÖRGY SÁNDOR KADETT Austro-Hungarian Army
WAGNER FERENC LEUTNANT Austro-Hungarian Army
DOBOS LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
DOBOS GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
RAKOSI FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
STULLER JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
STYAWINA GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
SUSAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
UJPAL BÁLINT HONVED Austro-Hungarian Army
VARGA PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
VAS SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
KLABONYIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KLINCSOK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
LUKÁS PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
LAZÓK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
LELKO ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
LIPTAK GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
MIHALIK JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
MAVJAR MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
MESZÁROS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MAJDAN ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
PODMENSZKY MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
PETKO DÁNIEL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MALES JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
DANIEL JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
FÜLÖP LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
DOBOS MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KÖLÖBÖCZ FERENC LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
DEUTSCH MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
RUHA KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BODO FERENC LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
ZAJDER JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
URBÁN FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
PAULOVSZKI HONVED Austro-Hungarian Army
IVANICS GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
HAVJÁR MÁRTON HONVED Austro-Hungarian Army
ALEXI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS ANGYAI ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KORPÁS KÁROLY HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
SZÁRAR LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
CZINEGE FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
EIZENSCHUTZ LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
EGRI LAJOS HONVED Austro-Hungarian Army
FERJANCZ PÁL HONVED Austro-Hungarian Army
GIBULA PÉTER HONVED Austro-Hungarian Army
KÖHN SIMON HONVED Austro-Hungarian Army
LIPTAK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MISURÁK GYULA HONVED Austro-Hungarian Army
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Austro-Hungarian Army
KLEMENTISZ ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
MALIAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HOGEL JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TANI GUSZTÁV HONVED Austro-Hungarian Army
KUSNYÁL ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
MOLCSAN JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MIHÁLYI ZSIGMOND HONVED Austro-Hungarian Army
SIMKO ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
GYÖKER JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
CSILLAG GÁBOR HONVED Austro-Hungarian Army
JÁNOSIK MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
GROSZ DÁVID LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
ZÁBINSZKI ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
SANTOR FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
VLAPENIK ANDRÁS HONVED Austro-Hungarian Army
SZUWEGA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
SZTECHLIK MÁTYÁS HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
SZIPULA ILLÉS HONVED Austro-Hungarian Army
TURANSZKI ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
TÓT FERENC HONVED Austro-Hungarian Army
KIRÁLY IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
BELÁNCZKI SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
MOLNAR GYULA LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
GÖNCZY KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
CZENE LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BIRO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
TROSCSÁK JÁNOS TAMBOUR Austro-Hungarian Army
SZEKERES GÁBOR LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
BARTOK ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
BLIHAR JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
NYULÁSZI GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
OROLIN ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
VARADI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
MURINYAK MÁTYÁS LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
HIPSZKY JÁNOS ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BUD MIHÁLY HONVED Austro-Hungarian Army
BALOGH SÁNDOR HONVED Austro-Hungarian Army
BUKIVI VIKTOR HONVED Austro-Hungarian Army
GASPAR GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
FEHER ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
NOVAK PETER KANONIER Austro-Hungarian Army
GÉNYA GÉZA HONVED Austro-Hungarian Army
GÁSPÁR ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
GYORGYIK JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
KOVÁCS JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
HANVAY ANTAL LANDSTURMMANN HONVED Austro-Hungarian Army
KUS ANTAL ERSATZ RESERVIST HONVED Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 140