Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205060-001
416
276
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i wschodu murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami i drewnianym, sztachetowym płotem. Kamienna, zwieńczona krzyżem brama znajduje się od strony zachodniej. Wejście zamknięte jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Na bramie umieszczona jest kamienna tablica z inskrypcją w języku węgierskim, ufundowana w 2009 r. oraz tablica informacyjna. W środkowej części cmentarza znajduje się kamienny pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa, zwieńczony kamiennym krzyżem. Na przedniej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z częściowo nieczytelnym już epitafium:

„Tragt uns des Frühling quellende Blütten vorbei
Und des Sommers goldene Garben
Und die Lese des Weins im rotten Herbst
Daß wir Getreuen,
Am Segen, für desn wir starben,
Uns miterfreun.”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyż łacińskich z datą „1915" osadzonych na betonowych stelach o ściętych narożach.

Groby rozmieszczone są w rzędach, prostopadle do głównej osi cmentarza.

W 27 grobach zbiorowych i 115 pojedynczych pochowano 416 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16, 18, 20 Pułku Piechoty Honwedów.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 379-461 (plany, wykazy pochowanych).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954 (fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 570-575.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 170-171.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NEMET ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BONÓK ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
TOTH ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BALOG SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
KERÉGYÁRTO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TOTH ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
LEVAI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KUTECAR JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PÁL ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
ATKÖZI LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
KÖLLES SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
BUDAY GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
DRISZKO FLÓRIÁN HONVED Armia austro-węgierska
PONY ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BARI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BERENCSI JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
BRADNYÁN ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BERKI BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
BALOGH KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
BARTÓK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BARTOS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
CSABAN PÁL HONVED Armia austro-węgierska
CSEZÁN DÖMÖTÖR HONVED Armia austro-węgierska
CSORBA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BRENKUSZ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
HALAJ PÁL HONVED Armia austro-węgierska
DZÉGELY DÁNIEL HONVED Armia austro-węgierska
HERICH EMIL HONVED Armia austro-węgierska
HARABURDA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
JANCSICS BERTALAN HONVED Armia austro-węgierska
KACZLICH PÁL HONVED Armia austro-węgierska
SKANTAR FERENC HONVED Armia austro-węgierska
BALSOI GYÖRGY ERSARZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
FEHÉR IGNÁC ERSARZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
TAKÁCS IMRE LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BORON JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
IWÁNKÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LISTOPAR STANISZLAW HONVED Armia austro-węgierska
KATONA ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
LÖRINCZ SÁNDOR LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SZTARUCH MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
FEKETE LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
FERENCZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
FRECSKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
FAZEKOS FERENC HONVED Armia austro-węgierska
GUBINYI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GARAN ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KUKEL SAMU[EL] HONVED Armia austro-węgierska
KRNÁCS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KLIMENT PÁL KORPORAL Armia austro-węgierska
KOHUT MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
KAZANYICZKI SÁNDOR GEFREITER Armia austro-węgierska
KOVÁCS SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SZUROVECZ MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
SZARVAS ÁBRAHÁM HONVED Armia austro-węgierska
VICZIAN MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
PERCZIAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LINTER JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JOSEK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KALMAR ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SCHVARCZ GYÖZÖ HONVED Armia austro-węgierska
NUOSKA [NOUSKA] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JÓZSA [IMRE] LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS [KOVOCZ] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
HUSZAR GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SANTA ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
PÁSKA PÁL HONVED Armia austro-węgierska
CSECH JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BALINT JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BALÁZSIK HONVED Armia austro-węgierska
BARTHA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BORSOS BARMA GEFREITER Armia austro-węgierska
BELKÓ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BAJTOS LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
CHOBOTA ANDRÁS KORPORAL Armia austro-węgierska
CSIPKA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
CZIMERMAN JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
DANDISZ BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
DOBOS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
DIMAJSZKI BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
DUDOK PÁL HONVED Armia austro-węgierska
ECZET PÁL HONVED Armia austro-węgierska
SOMODY JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MIHÁLCZO MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
GÁJA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KÉCZI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
LAKATOS FERENZ HONVED Armia austro-węgierska
MUNKA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
BARANYI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
CSUKA MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
CSIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GOMÖRI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZÜCS LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
HORVATH GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MARCI JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
KOVACS PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
HANGÁCSI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
SCHWARCZ ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
VINCZE II PÁL GEFREITER Armia austro-węgierska
CZIKORA ISTVÁN KORPORAL Armia austro-węgierska
EGYUD KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
MILINSZKI FERENC KORPORAL Armia austro-węgierska
KOHÁRI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KOBOLÁK JOACHIM HONVED Armia austro-węgierska
BARTEL JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HAJOS JÓZSEF LEUTNANT Armia austro-węgierska
BÁTHOR FERENC ALBERT FELDWEBEL Armia austro-węgierska
GRIBNER EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MUNTAK BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
HUDAK VILMOS KORPORAL Armia austro-węgierska
FÜLÖP GYULA KORPORAL Armia austro-węgierska
NEMET JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
REICH DÁVID HONVED Armia austro-węgierska
BADER IGNÁC HONVED Armia austro-węgierska
TÓTH JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JABROCZKY JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KOCSIS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KOCSÁK ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KALESZÁR GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MICSKA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
PLEVA MÁTYÁS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PINTER IMRE LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
VARSÓ JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
SROBOTA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KISS JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
UHRINYAK JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GRESS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
CSUTMAN MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
TRELLA JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
EPERJESI JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
MONTAI JÓZSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
BOBCSEK KÁLMÁN ERSATZ ERSERVIST Armia austro-węgierska
MEDVECZKI LAJOS KORPORAL Armia austro-węgierska
OLEXA GYULA KORPORAL Armia austro-węgierska
KAZINSZKI JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
KRISTOF GYULA ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
CSIMADIA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CSORBA GYÖRGY GEFREITER Armia austro-węgierska
CHROBACSKO ÁDÁM HONVED Armia austro-węgierska
DRAB MÁTYÁS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
DUBABER ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DOMANY K. GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DROTÁR ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GUMENYICZKY PÁL BATAILLON HORNIST Armia austro-węgierska
GENCSUR MIHÁLY ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
HOSZT JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KUBINJI ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
BALOGH ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
CSICSEN SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
KAKAS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KÁDOS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
NOVAK ISTVÁN GEFREITER Armia austro-węgierska
HÓNIG LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
HORVÁTH FERENC KORPORAL Armia austro-węgierska
SKAPINYECZ MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
HALLAI GYULA HONVED Armia austro-węgierska
CSEH IMRE HONVED Armia austro-węgierska
FEKECS KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
ANGYAL ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
BELYA MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
BUDÁCS ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
CSONKA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
DRENKO ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
HARMOS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KALINÁK DÁNIEL ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
LIPTAK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SZLUKA LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
SCHÖNWALD ALADÁR HONVED Armia austro-węgierska
SCHÖNFELD ALADÁR HONVED Armia austro-węgierska
SOSIK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TAKÁR JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TURJANSZKI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
TUSÁN ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
HURSKA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PETER JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
NAGY, DR. GYÖRGY SÁNDOR KADETT Armia austro-węgierska
WAGNER FERENC LEUTNANT Armia austro-węgierska
DOBOS LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
DOBOS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
RAKOSI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
STULLER JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
STYAWINA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SUSAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
UJPAL BÁLINT HONVED Armia austro-węgierska
VARGA PÁL HONVED Armia austro-węgierska
VAS SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
KLABONYIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KLINCSOK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
LUKÁS PÁL HONVED Armia austro-węgierska
LAZÓK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LELKO ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
LIPTAK GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
MIHALIK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MAVJAR MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
MESZÁROS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MAJDAN ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
PODMENSZKY MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
PETKO DÁNIEL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MALES JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
DANIEL JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
FÜLÖP LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
DOBOS MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KÖLÖBÖCZ FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DEUTSCH MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
RUHA KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BODO FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
ZAJDER JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
URBÁN FERENC HONVED Armia austro-węgierska
PAULOVSZKI HONVED Armia austro-węgierska
IVANICS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
HAVJÁR MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
ALEXI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS ANGYAI ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KORPÁS KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
SZABO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZABO GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
SZÁRAR LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
CZINEGE FERENC HONVED Armia austro-węgierska
EIZENSCHUTZ LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
EGRI LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
FERJANCZ PÁL HONVED Armia austro-węgierska
GIBULA PÉTER HONVED Armia austro-węgierska
KÖHN SIMON HONVED Armia austro-węgierska
LIPTAK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MISURÁK GYULA HONVED Armia austro-węgierska
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
KLEMENTISZ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
MALIAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HOGEL JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TANI GUSZTÁV HONVED Armia austro-węgierska
KUSNYÁL ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
MOLCSAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZABO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MIHÁLYI ZSIGMOND HONVED Armia austro-węgierska
SIMKO ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
GYÖKER JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
CSILLAG GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
JÁNOSIK MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
GROSZ DÁVID LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
ZÁBINSZKI ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SANTOR FERENC HONVED Armia austro-węgierska
VLAPENIK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SZUWEGA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SZTECHLIK MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
SZABO MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
SZIPULA ILLÉS HONVED Armia austro-węgierska
TURANSZKI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
TÓT FERENC HONVED Armia austro-węgierska
KIRÁLY IMRE HONVED Armia austro-węgierska
BELÁNCZKI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
MOLNAR GYULA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GÖNCZY KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CZENE LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BIRO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
TROSCSÁK JÁNOS TAMBOUR Armia austro-węgierska
SZEKERES GÁBOR LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BARTOK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BLIHAR JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
NYULÁSZI GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
OROLIN ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
VARADI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MURINYAK MÁTYÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
HIPSZKY JÁNOS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BUD MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
BALOGH SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
BUKIVI VIKTOR HONVED Armia austro-węgierska
GASPAR GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
FEHER ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
NOVAK PETER KANONIER Armia austro-węgierska
GÉNYA GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
GÁSPÁR ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
GYORGYIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HANVAY ANTAL LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
KUS ANTAL ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 140