War graves
in Małopolska
1205050-001
27
13
Kwatera ogrodzona jest kamiennymi słupami połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest zakończoną trójkątnie, jednoskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Głównym elementem kwatery był wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

–żeliwnego ażurowego krzyża ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1915”,
– żelaznych krzyży lotaryńskich o rozszerzonych zakończeniach ramion na niskich cokołach.

W 7 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 13 żołnierzy z armii niemieckiej i 14 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 14.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s 65-76 (plan, rysunek techniczny, wykazy pochowanych) GW 61 s. 70 (2 fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 88.
Surname Forename Rank Military formation  
BAUMEISTER GEORG INFANTERIST German army
SIPP PETER INFANTERIST German army
BRANDSTETTER GEORG ERSATZ RESERVIST German army
KROPF ADNREAS JOHANN WEHRMANN German army
NAHR OTTO LUDWIG KRIEGS-FREIWILLIGER German army
KAIN OTTO ERSATZ RESERVIST German army
PRETKI VALENTIN RESERVIST MUSKIETER German army
WAGNER AUGUST EUGEN INFANTERIST German army
KLING JOSEF UNTEROFFIZIER German army
GARANG MICHAEL KANONIER German army
PIETZEK WILHELM KANONIER German army
PÖLLNER JOSEF INFANTERIST German army
EGING WILHELM KANONIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
KANONIER Russian Army 14