Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205050-001
27
13
Kwatera ogrodzona jest kamiennymi słupami połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest zakończoną trójkątnie, jednoskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Głównym elementem kwatery był wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

–żeliwnego ażurowego krzyża ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1915”,
– żelaznych krzyży lotaryńskich o rozszerzonych zakończeniach ramion na niskich cokołach.

W 7 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 13 żołnierzy z armii niemieckiej i 14 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 14.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s 65-76 (plan, rysunek techniczny, wykazy pochowanych) GW 61 s. 70 (2 fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 88.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BAUMEISTER GEORG INFANTERIST Armia niemiecka
SIPP PETER INFANTERIST Armia niemiecka
BRANDSTETTER GEORG ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KROPF ADNREAS JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
NAHR OTTO LUDWIG KRIEGS-FREIWILLIGER Armia niemiecka
KAIN OTTO ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
PRETKI VALENTIN RESERVIST MUSKIETER Armia niemiecka
WAGNER AUGUST EUGEN INFANTERIST Armia niemiecka
KLING JOSEF UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
GARANG MICHAEL KANONIER Armia niemiecka
PIETZEK WILHELM KANONIER Armia niemiecka
PÖLLNER JOSEF INFANTERIST Armia niemiecka
EGING WILHELM KANONIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
KANONIER Armia rosyjska 14