War graves
in Małopolska
1205100-008
210
35
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka. Zbudowany jest na planie symetrycznego ośmioboku i otoczony od strony zachodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami z czterospadowym, gontowym, zwieńczonym krzyżem greckim daszkiem, połączonymi drewnianym sztachetowym płotem. Od strony wschodniej znajduje się brama złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem.

Głównym elementem cmentarza jest trójdzielna ściana pomnikowa wbudowana w zachodnią część ogrodzenia. Składa się z dwóch podwyższonych odcinków muru i dwóch słupów, nakrytych trzema gontowymi daszkami z małymi drewnianymi krzyżami greckimi. Na najwyższym daszku umieszczony jest drewniany krzyż z kratownicą, nakryty ozdobnym blaszanym zadaszeniem opadającym na zwieńczone greckimi krzyżykami zakończenia gontowego daszku.

W ścianie pomnikową są wmurowane dwa kamienie z inskrypcjami w języku niemieckim:

„PREISET GOTT AUS DEN UNSCHEIN-/BAREN BAUSSTEINEN/ UNSERER LEBEN"

„HAT ER DAS/ WUNDERBARE SIEGES/ MAL DES VATERLANDES/ AUFGERICHTET"

 Przed pomnikiem znajduje się wąski dwustopniowy taras kamienny z dwoma kamiennymi ławami.

W 7 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 74 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 136 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 125-245 (projekty, plany, wykazy i karty ewidencyjne pochowanych), GW 61 s. 17, GW 62 s. 37. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 51-52.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.329-330.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 37.
Surname Forename Rank Military formation  
CINCELLI ANDREA GLOV. JÄGER Austro-Hungarian Army
BENEDIKTER VALENTIN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
BAUER BERNHARDT LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
FINAROLLI GIOVANNI FRAN. JÄGER Austro-Hungarian Army
FIEGL REIHARDT JÄGER Austro-Hungarian Army
GMEINER AUGUST LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
GEIR FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
HÄMMERLE FERDINAND JÄGER Austro-Hungarian Army
KECKEIS RAJMUND LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
HEIM XAVER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
KOPFLER FRANZ PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
KONZETT KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
KÖNIG FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MOSER OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
METZLER LEOPOLD LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
MAIR PAUL ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
OBERAIGNER ANTON ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PANZHAUSER ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SAXER FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
STEINER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SNIOLA ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHWARZ ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
TRAGUST HERMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
TELCH PAOLO GIACOMO JÄGER Austro-Hungarian Army
OREHOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUSCH JOHANN ZUGSFÜHRER TITULAR OBERJÄGER Austro-Hungarian Army
LECHLEITNER BURKHARD UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
FREHAR ANTON FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
FEHRERBERGER HEINRICH FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
STEPPES WALTER KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
RANACHER JOSEF KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
PODKORITNIK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PRUSIAK JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BRINOVAR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STEINBERGER MARKUS JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 39
Russian Army 136