Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-008
210
35
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka. Zbudowany jest na planie symetrycznego ośmioboku i otoczony od strony zachodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami z czterospadowym, gontowym, zwieńczonym krzyżem greckim daszkiem, połączonymi drewnianym sztachetowym płotem. Od strony wschodniej znajduje się brama złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem.

Głównym elementem cmentarza jest trójdzielna ściana pomnikowa wbudowana w zachodnią część ogrodzenia. Składa się z dwóch podwyższonych odcinków muru i dwóch słupów, nakrytych trzema gontowymi daszkami z małymi drewnianymi krzyżami greckimi. Na najwyższym daszku umieszczony jest drewniany krzyż z kratownicą, nakryty ozdobnym blaszanym zadaszeniem opadającym na zwieńczone greckimi krzyżykami zakończenia gontowego daszku.

W ścianie pomnikową są wmurowane dwa kamienie z inskrypcjami w języku niemieckim:

„PREISET GOTT AUS DEN UNSCHEIN-/BAREN BAUSSTEINEN/ UNSERER LEBEN"

„HAT ER DAS/ WUNDERBARE SIEGES/ MAL DES VATERLANDES/ AUFGERICHTET"

 Przed pomnikiem znajduje się wąski dwustopniowy taras kamienny z dwoma kamiennymi ławami.

W 7 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 74 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 136 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 125-245 (projekty, plany, wykazy i karty ewidencyjne pochowanych), GW 61 s. 17, GW 62 s. 37. (fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 51-52.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s.329-330.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 116.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 37.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
CINCELLI ANDREA GLOV. JÄGER Armia austro-węgierska
BENEDIKTER VALENTIN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BAUER BERNHARDT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
FINAROLLI GIOVANNI FRAN. JÄGER Armia austro-węgierska
FIEGL REIHARDT JÄGER Armia austro-węgierska
GMEINER AUGUST LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
GEIR FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
HÄMMERLE FERDINAND JÄGER Armia austro-węgierska
KECKEIS RAJMUND LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HEIM XAVER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
KOPFLER FRANZ PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
KONZETT KARL JÄGER Armia austro-węgierska
KÖNIG FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MOSER OTTO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
METZLER LEOPOLD LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
MAIR PAUL ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
OBERAIGNER ANTON ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PANZHAUSER ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SAXER FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
STEINER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SNIOLA ANTON LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHWARZ ALOIS LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
TRAGUST HERMANN JÄGER Armia austro-węgierska
TELCH PAOLO GIACOMO JÄGER Armia austro-węgierska
OREHOVEC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSCH JOHANN ZUGSFÜHRER TITULAR OBERJÄGER Armia austro-węgierska
LECHLEITNER BURKHARD UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
FREHAR ANTON FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
FEHRERBERGER HEINRICH FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
STEPPES WALTER KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
RANACHER JOSEF KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
PODKORITNIK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PRUSIAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRINOVAR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEINBERGER MARKUS JÄGER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 39
Armia rosyjska 136