War graves
in Małopolska
1205090-003
129
19
Cmentarz założony jest na planie dziesięcioboku i otoczony od północnej strony niskim murem z piaskowca, a z pozostałych stron – betonowymi słupkami połączonymi drutem kolczastym. Obszar cmentarza podzielony jest na dwa tarasy. Jego główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

Obramowane kamieniem z piaskowca groby mają układ rzędowy, niesymetryczny. Oznaczone są nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:

– żeliwnych krzyżami łacińskimi z datą 1915,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 19 grobach zbiorowych i 12 pojedynczych pochowano 48 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 81 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1219-1248 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 389-390.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 152.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 80.
Surname Forename Rank Military formation  
KLIER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEINBACH VINZENZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FLIEGER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAUFMANN WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KIEGNER JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZIMMER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
ROTMEIER [ROTMAIER] FERDINAND EMANUEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUTTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRAUN JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUČERA KARL FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
PITTNER LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOPEC JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CISON FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SAFRANOW PAWEL Russian Army
SPYRINA BORIS IWAN Russian Army
KOROWAJEW ALEKSIEJ INFANTERIST Russian Army
PRAKUDIN FIODOR Russian Army
DIAKOW KUZMA Russian Army
WOROZEJKIN NIKOLAJ Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 35
Russian Army 75