War graves
in Małopolska
1205090-010
127
85
Cmentarz znajduje się w lesie na zboczu góry Kornuta. Zbudowany jest na planie zbliżonym do krzyża greckiego i ogrodzony na dwóch odcinkach od strony zachodniej kamiennymi słupami połączonymi parami metalowych rur, a z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamyka drewniana furtka. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Mogiły są ułożone symetrycznie względem alei głównej. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– krzyży żeliwnych z datą „1915”,
– krzyży żeliwnych z tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– niskich betonowych stel z prostokątną emaliowaną tabliczką.

Krzyże nagrobne osadzone są na betonowych cokołach z owalnymi emaliowanymi tabliczkami, zawierającymi informacje o pochowanych.
 
W 22 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 15 z rosyjskiej oraz jedną osobę o nieustalonej przynależności armijnej. Cmentarz był remontowany w latach 2003-2004. Obecne rozmieszczenie nagrobków różni się od pierwotnego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 843-878 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 378-380.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Surname Forename Rank Military formation  
GRUND RICHARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WEBER GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DAHSL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLUG KONRAD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMÖLZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUDA JOHANN LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
CHARCHUT ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KYKAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIED FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FERSCHEL JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
REISS IGNATZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HANNAKAMPF JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHINDLER RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOFFMANN KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRINZ EMMERICH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GANSTER ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MYCAK BASIL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHOMYN NIKOLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FLOCH JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TOMAIDES ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OLEJNYK MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POHONYCZ PAUL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NALBORCZYK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STRUCZALIN SALOMON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUTIL ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SZPUNAR LADISLAUS LANDSTURMMANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
MALSKI FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MÜLLNER R. JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SMID FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZAHALKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TEMPLER JOSEF ARON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STANEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEDNAŘIK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KIELARECKI PAUL ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
LORENZ LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DZIUBEK STANISLAUS LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
PUSA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHATZMANN JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JURUSCH KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PROCHAZKA ADOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SOUKUP WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KOWAL PETER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREJČI FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHABAL NIKOLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VLK ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SENKYŘ GOTTLIEB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHIESSEL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OBLUSTIL FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRAUS RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
DADEJ ANDREAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZASMETA ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PETROW EUSTACH SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FRIEDEL VIKTOR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CZMAL JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRAUS LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAŹMIERCZYK VALENTIN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SOBKOWICZ GEORG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRISCHING RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHÜRRER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PADIAK JOHANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
REINSPERGER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PELECH JULIAN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JUST JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GELBER CHAIM LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
EMS PHILIPP LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WASYLOW FEDOR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STUDENY MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KAULFUSS HUGO OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KARBOWCZYK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RASZCZUK JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RATH OSTROV SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TEICHEL OSIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MASZTALER DEMETER SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STASTNY RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
PIASECKI JAKOB SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TÜRK KARL MAX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SPERBER ERNST KORPORAL Austro-Hungarian Army
JACZUKO STANISLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROZMITALSKI FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LOJEK STANISLAUS KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MÜHLBAUER KARL LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOET N. INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TRUSZKO DIMITR INFANTERIST Russian Army
FIJALEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAL PETRO
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 28
Russian Army 14