Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-010
127
85
Cmentarz znajduje się w lesie na zboczu góry Kornuta. Zbudowany jest na planie zbliżonym do krzyża greckiego i ogrodzony na dwóch odcinkach od strony zachodniej kamiennymi słupami połączonymi parami metalowych rur, a z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamyka drewniana furtka. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Mogiły są ułożone symetrycznie względem alei głównej. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– krzyży żeliwnych z datą „1915”,
– krzyży żeliwnych z tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– niskich betonowych stel z prostokątną emaliowaną tabliczką.

Krzyże nagrobne osadzone są na betonowych cokołach z owalnymi emaliowanymi tabliczkami, zawierającymi informacje o pochowanych.
 
W 22 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 15 z rosyjskiej oraz jedną osobę o nieustalonej przynależności armijnej. Cmentarz był remontowany w latach 2003-2004. Obecne rozmieszczenie nagrobków różni się od pierwotnego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 843-878 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 378-380.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GRUND RICHARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DAHSL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLUG KONRAD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMÖLZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUDA JOHANN LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
CHARCHUT ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KYKAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMIED FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FERSCHEL JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
REISS IGNATZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HANNAKAMPF JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHINDLER RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOFFMANN KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRINZ EMMERICH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GANSTER ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MYCAK BASIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHOMYN NIKOLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FLOCH JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TOMAIDES ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
OLEJNYK MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POHONYCZ PAUL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NALBORCZYK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STRUCZALIN SALOMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUTIL ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SZPUNAR LADISLAUS LANDSTURMMANN KORPORAL Armia austro-węgierska
MALSKI FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MÜLLNER R. JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SMID FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZAHALKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TEMPLER JOSEF ARON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STANEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEDNAŘIK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KIELARECKI PAUL ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
LORENZ LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DZIUBEK STANISLAUS LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
PUSA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHATZMANN JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JURUSCH KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PROCHAZKA ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOUKUP WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOWAL PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREJČI FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHABAL NIKOLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VLK ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SENKYŘ GOTTLIEB SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHIESSEL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
OBLUSTIL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAUS RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DADEJ ANDREAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZASMETA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PETROW EUSTACH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRIEDEL VIKTOR SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CZMAL JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAUS LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KAŹMIERCZYK VALENTIN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOBKOWICZ GEORG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRISCHING RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHÜRRER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PADIAK JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
REINSPERGER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PELECH JULIAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JUST JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GELBER CHAIM LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
EMS PHILIPP LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WASYLOW FEDOR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STUDENY MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KAULFUSS HUGO OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KARBOWCZYK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RASZCZUK JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RATH OSTROV SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TEICHEL OSIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MASZTALER DEMETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STASTNY RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
PIASECKI JAKOB SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TÜRK KARL MAX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SPERBER ERNST KORPORAL Armia austro-węgierska
JACZUKO STANISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROZMITALSKI FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LOJEK STANISLAUS KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MÜHLBAUER KARL LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KOET N. INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRUSZKO DIMITR INFANTERIST Armia rosyjska
FIJALEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAL PETRO
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 28
Armia rosyjska 14