Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-010
127
85
Cmentarz znajduje się w lesie na zboczu góry Kornuta. Zbudowany jest na planie zbliżonym do krzyża greckiego i ogrodzony na dwóch odcinkach od strony zachodniej kamiennymi słupami połączonymi parami metalowych rur, a z pozostałych stron – pełnym murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamyka drewniana furtka. Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Mogiły są ułożone symetrycznie względem alei głównej. Na cmentarzu występują nagrobki w formie:

– krzyży żeliwnych z datą „1915”,
– krzyży żeliwnych z tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– niskich betonowych stel z prostokątną emaliowaną tabliczką.

Krzyże nagrobne osadzone są na betonowych cokołach z owalnymi emaliowanymi tabliczkami, zawierającymi informacje o pochowanych.
 
W 22 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 111 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 15 z rosyjskiej oraz jedną osobę o nieustalonej przynależności armijnej. Cmentarz był remontowany w latach 2003-2004. Obecne rozmieszczenie nagrobków różni się od pierwotnego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 843-878 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 378-380.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GRUND RICHARD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WEBER GEORG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DAHSL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KLUG KONRAD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHMÖLZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BUDA JOHANN LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
CHARCHUT ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KYKAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHMIED FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FERSCHEL JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REISS IGNATZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HANNAKAMPF JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHINDLER RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HOFFMANN KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PRINZ EMMERICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GANSTER ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MYCAK BASIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CHOMYN NIKOLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FLOCH JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TOMAIDES ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
OLEJNYK MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POHONYCZ PAUL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NALBORCZYK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STRUCZALIN SALOMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KUTIL ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SZPUNAR LADISLAUS LANDSTURMMANN KORPORAL Австро-венгерская армия
MALSKI FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MÜLLNER R. JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SMID FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZAHALKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TEMPLER JOSEF ARON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STANEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BEDNAŘIK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KIELARECKI PAUL ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
LORENZ LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DZIUBEK STANISLAUS LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
PUSA FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHATZMANN JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JURUSCH KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PROCHAZKA ADOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SOUKUP WENZEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOWAL PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KREJČI FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CHABAL NIKOLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VLK ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SENKYŘ GOTTLIEB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHIESSEL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
OBLUSTIL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRAUS RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DADEJ ANDREAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZASMETA ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PETROW EUSTACH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRIEDEL VIKTOR SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CZMAL JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KRAUS LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KAŹMIERCZYK VALENTIN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SOBKOWICZ GEORG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PRISCHING RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHÜRRER JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PADIAK JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
REINSPERGER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PELECH JULIAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JUST JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GELBER CHAIM LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
EMS PHILIPP LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WASYLOW FEDOR LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STUDENY MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KAULFUSS HUGO OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KARBOWCZYK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RASZCZUK JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RATH OSTROV SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TEICHEL OSIAS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MASZTALER DEMETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STASTNY RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
PIASECKI JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TÜRK KARL MAX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SPERBER ERNST KORPORAL Австро-венгерская армия
JACZUKO STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ROZMITALSKI FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LOJEK STANISLAUS KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
MÜHLBAUER KARL LANDSTURMMANN GEFREITER Австро-венгерская армия
KOET N. INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRUSZKO DIMITR INFANTERIST Русская армия
FIJALEK FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAL PETRO
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 28
Русская армия 14