War graves
in Małopolska
1205040-001
84
81
Kwatera założona jest planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona od strony północnej oraz zachodniej betonowym murem, a z pozostałych stron – betonowymi słupami połączonymi żelaznymi rurami. Wejście znajduje się od południowego zachodu i zamknięte jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Stąd główna aleja kwatery prowadzi do wysokiego, wykonanego z rur żelaznych, nakrytego półkolistym blaszanym zadaszeniem, krzyża.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskch z datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyżami maltańskich z wieńcem laurowym,
– niskiego krzyża z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

Część mogił jest oznaczona betonowymi stelami z żeliwnymi tablicami.

W obrębie kwatery znajduje się także mogiła zbiorowa 6 żołnierzy Wojska Polskiego z oddziału majora Bolesława Miłka poległych 7 września 1939 w walce z Niemcami w Szymbarku. Grób otoczony jest betonowym murkiem, na którym ustawiony jest pomnik z kamienną tablicą inskrypcyjną z wyrytym krzyżem Virtuti Militari oraz napisem:

„Żołnierzom Armii Polskiej/ POLEGŁYM 7.IX.1939 ROU W SZYMBARKU/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ p.por. ANTONI MICHARCZYK/ szer. JAN PAWLIK/ zam. Borownica pow. Nowy Sącz/ szer. Piotr Prusak-lat 33/ szer. Stanisław Słowiński-lat 25/ DWÓCH ŻOŁNIERZY N.N./ W 29 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GORLICKIEGO”.

W 12 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z niemieckiej, 5 rosyjskiej. Zidentyfikowano 77.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1705-1730 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 56 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993,s . 473 (Micharczykowski Antoni chor.)
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993, s. 56 (Pawlik Jan szer.), 95 (szer. Prusak Piotr, ur. 1906), s. 164 (szer. Słowiński Stanisław (ur. 1914)
Surname Forename Rank Military formation  
MICHARCZYK ANDRZEJ PODPORUCZNIK Polish Army
PAWLIK JAN SZEREGOWY Polish Army
PRUSAK PIOTR SZEREGOWY Polish Army
SŁOWIŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
KOZAČEK JOSEF RECHNUNGSUNTEROFFIZIER Austro-Hungarian Army
SCHUBERT ANDREAS STABSFELDWEBEL Austro-Hungarian Army
ZAGL ROBERT FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
WANKE ANTON KORPORAL Austro-Hungarian Army
KIMLA MATHIAS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GERYK ADOLF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ODZIOMEK NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SIKORA CAMILLO LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
KOPECKI WILHELM LEUTNANT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
KUTZNER PAUL LEUTNANT German army
STEZALA PETER MUSKETIER German army
SEIFERT ERNST ERSATZ RESERVIST German army
FÖRSTER HEINRICH WEHRMANN German army
KLAR RUDOLF VIZEFELDWEBEL German army
SZCZEPANIK JOHANN MUSKETIER German army
JACOB HERMANN GEFREITER German army
LACHMEIER WILHELM GEFREITER German army
JAKOB HERMANN RESERVIST German army
NICKLAUS ROBERT RESERVIST German army
BIRKE AUGUST MUSKETIER German army
HILLER BRUNO RESERVIST German army
WALTER I EMIL RESERVIST German army
HOCH PETER RESERVIST German army
KLOPSCH RICHARD ERSATZ RESERVIST German army
KOHLER GUSTAV MUSKETIER German army
HINZ FRANZ MUSKETIER German army
LEISSNER REINHOLD RESERVIST German army
FRÜHHOLZ KARL MUSKETIER German army
KINZEL FERDINAND MUSKETIER German army
HEIDUGA THOMAS MUSKETIER German army
SZYMANSKI KASIMIR RESERVIST German army
OTTO ERNST UNTEROFFIZIER German army
LORENZ KARL MUSKETIER German army
SCHRALL XAVER INFANTERIST German army
SCHUSTER MICHAEL GEFREITER German army
TSCHEKASCHO INFANTERIST Russian Army
DARYM M. INFANTERIST Russian Army
ARASOF INFANTERIST Russian Army
LESKUTOW INFANTERIST Russian Army
PIETROW WASYLI INFANTERIST Russian Army
ÜBERALL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MANIASEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KUTEK LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOŘAK LADISLAUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHUBERT JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KALČAK JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REGENT ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RUTTIN SIEGFRIED INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KWAŠNY JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOHLERMANN FRITZ MUSKETIER German army
TOPP ERNST MUSKETIER German army
SZYMANSKI THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
EREMIAS JOSEF LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
KUBIK FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CZOP JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DZIADKOWICZ JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HUBERT LUDWIG CIVIL KUTSCHER Austro-Hungarian Army
OLEKSY JULIAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SATTLER EMIL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZALEŠAK WENZELIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KÜHLMAYER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRANK JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
JARCZYK VINZENZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DVOŘAK JAROSLAUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
SUSZ NIKOLAUS KANONIER Austro-Hungarian Army
OLCHAWSKI MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
POLASEK GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BEDNARZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRÖPL AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DANDYS PETER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BOGDAL IGNATZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZLAMAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ENGEL RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
BARBORKA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HEROD VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HANEL FRANZ KORPORAL Austro-Hungarian Army
WESTEN HUGO LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 2
Austro-Hungarian Army 1