War graves
in Małopolska
1205040-007
56
14
Cmentarz założony jest na planie litery L i otoczony kamiennym murem z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kutym krzyżem znajduje się od strony południowo-wschodniej. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem, umieszczony w podwyższonej części zachodniego ogrodzenia. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion (14 szt.).

W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 10 z niemieckiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 42.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1467-1496 (plany, projekt bramy wejściowej, wykazy pochowanych) GW 61 s. 80 (2 fotografie archiwalne) GW 62 s. 27 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 476-477.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167-168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
Surname Forename Rank Military formation  
BLUME I RICHARD MUSKETIER German army
PRAWITZ ALFRED PIONIER German army
GRIBAT OTTO PIONIER German army
LEICH FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRÖCHER HERMANN WEHRMANN German army
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] MAX MUSKETIER German army
GLENEWINKEL WILHELM UNTEROFFIZIER German army
BENECKE WILLY RESERVIST German army
EHLERT AUGUST PIONIER German army
KIMMET EDUARD PIONIER German army
GIRGSDIES FRIEDRICH PIONIER German army
DZIUBA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KODAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 9
Austro-Hungarian Army 33